help
Inequalities in food security and nutition : a life course perspective [Rede]
Bras, H. \ 2014
help
'Geef leerlingen ruimte' : Marinka Kuijpers over loopbaanleren \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2013
“Je ontwikkelt je loopbaan terwijl je hem loopt”, zegt Marinka Kuijpers, expert in loopbaanleren. “het onderwijs zou leerlingen ruimte moeten geven voor experimenteren zonder dat je direct zegt: dan moet je opnieuw beginnen.” Ervaren en ontdekken in ...
help
Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid in de sector Dierhouderij [Boek]
Donker van Heel, P. \ Bruin, G. de \ Beek, L. van \ 2012
Het doel van het onderzoek is informatie te verzamelen voor het ontwikkelen van leeftijdsbewust personeelsbeleid door sociale partners in de dierhouderij. Hiermee kan ondersteuning worden gegeven aan personeelsbeleid in de sector, wat inspeelt op de ...
help
Louis Le Roy (1924-2012) : estheet en wilde-tuinfilosoof \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Woestenburg, M. \ 2012
Op 87-jarige leeftijd is op 15 juni kunstenaar, ecofilosoof en wilde-tuinman Louis Le Roy overleden. Le Roy werd bekend van zijn Ecokathedraal en was in Groningen zijn tijd vooruit als tuinarchitect.
help
Socialezekerheidsgebruik over de levensloop \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Prins, S.P. \ Beer, P.T. de \ 2010
Het beroep op de sociale zekerheid gedurende de levensloop concentreert zich in een kleine groep. Het laat zich echter niet voorspellen op basis van gebruik op jonge leeftijd.
help
Meer dan hersens alleen : de levensloop van hoogopgeleide migranten \ Demos [Artikel]
Kõu, A. \ Wissen, L.J.G. van \ Baily, A. \ 2010
Veel van de lidstaten van de Europese Unie,waaronder Nederland, zijn op zoek naar manieren om hoog- opgeleide migranten binnen te halen als (partiële) remedie tegen bevolkingskrimp en vergrijzing. Naast economische motieven is het dan zaak om ook aan ...
help
Inkomenseffecten van kabinetsbeleid op 65-plussers \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Rele, H. ter \ 2010
Om een representatief beeld te krijgen van de verdelingseffecten van de AOW-maatregelen is een levensloopbenadering nodig. De verhoging van de AOW-leeftijd treft namelijk vooral de lage inkomens en wel op 65- en 66-jarige leeftijd. Andere kabinetsmaa ...
help
Boemerangkinderen : weer terug naar het ouderlijk huis \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Wobma, E. \ Graaf, A. de \ 2010
Van de kinderen die sinds de jaren negentig uit huis gingen is ongeveer 15 procent een boemerangkind : zij keerden na verloop voor een poosje terug naar het ouderlijk huis. Het aandeel boemerangkinderen ligt onder kinderen die sinds de jaren negentig ...
help
Inkomens van mannen en vrouwen: levensloop en generatie \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Moonen, L. \ Jonge, T. de \ 2010
Vrouwen hebben in 2008 minder vaak een eigen inkomen dan mannen. Wel is dit aandeel veel hoger dan in 1990. Wanneer vrouwen een eigen inkomen hebben, is dat bovendien gemiddeld veel lager dan bij mannen. De hoogte van het inkomen hangt samen met de l ...
help
Familiebanden in levensloopperspectief : promotieonderzoek binnen de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS) : themanummer \ Demos [Artikel]
Merz, E.-M. \ Keizer, R. \ Putten, A.E. van \ Rijken, A.J. \ Smits, A. \ 2010
Regelmatig promoveren onderzoekers op de uitkomsten van de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS), een grootscheeps longitudinaal onderzoek naar familiebanden in Nederland. DEMOS besteedde al tweemaal eerder aandacht aan dit project. In dit speciale ...
help
Sparen voor vrije tijd: doen of niet? : achtergrond levensloopregelingen \ Consumentengids : maandblad van de Nederlandse Consumentenbond [Artikel]
2009
Relatief weinig werknemers doen mee aan de levensloopregeling; een deel van je inkomen sparen voor extra vrije tijd. Hoe komt het dat het geen succes is?
help
Vitaliteitmonitor voor gezond ouder worden 65+ : op weg naar bevordering van welzijnsbeleving en gezonder ouder worden in het kader van het levensloopbestendig wonen [Boek]
Bakker, I. \ Elings, M. \ 2009
De Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum heeft voor Stichting CON (Stichting Coördinatie Wonen, Welzijn en Zorg Ouderen Noordwijk) uitgezocht op welke wijze zij welzijnsdiensten en producten kan inzetten, om de kans op ziek ...
help
Duurzaamheid melkvee : bepalende factoren voor een hoge levensproductie [Studentenverslag]
Arkink, S. \ 2009
help
Korter werken of investeren in de levensloop \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Huiskamp, R. \ Ooms, D. \ Jong, T. de \ 2009
Baanzekerheid verschuift naar werkzekerheid. Werknemers blijken echter primaire arbeidsvoorwaarden belangrijker te vinden dan voorwaarden gericht op het langetermijn-werkperspectief
help
Belangstelling voor levensloopregeling groeit \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
2009
De deelname van ambtenaren aan een levensloopregeling neemt toe, om eerder te kunnen stoppen met werken. Aanpassingen zijn echter noodzakelijk om de potentie volledig te realiseren
help
Dynamiek in de sociale statistiek : nieuwe cijfers over de sociaaleconomische levensloop [Boek]
Mol, M. \ Dirven, H.J. \ cop. 2008
help
Leve(n)de cultuurhistorie \ Archined [Artikel]
Verlaan, J. \ 2008
Donderdag 13 maart gaf architectuurhistoricus Erik de Jong een lezing in het NAi over J.D. Zocher jr., één van Nederlands bekendste tuin- en landschapsarchitecten uit de 19e eeuw. Aanleiding hiervoor was de publicatie van de Stichting BONAS (Bibliogr ...
help
Cao, wetgeving en de levensloop \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Huiskamp, R. \ Genabeek, J. van \ 2008
Uit een internationale vergelijking blijkt dat cao-regelingen meer deelnemers trekken dan wettelijke regelingen. Cao-regelingen bieden een beter uitgangspunt voor het combineren van werk, zorg, opleiding en pensioen in de levensloop
help
Onderzoek naar voedingsinformatie zoekgedrag van zwangere vrouwen geeft aanwijzingen voor het Levensloop Perspectief \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Koningsbruggen, W. van \ 2008
In een mensenleven zijn er momenten of periodes waarin grote veranderingen plaatsvinden. In deze periodes de kans groter is dat mensen hun leefstijl, waaronder voedingsgewoontes, zullen veranderen. Een voorbeeld hiervan is de zwangerschap. Het is voo ...
help
Maak de AOW afhankelijk van arbeidsverleden \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Sap, J. \ Nijssen, J. \ Schippers, J. \ 2008
Het behoud van een adequate inkomensvoorziening voor ouderen vergt een fundamentele discussie. Om de AOW betaalbaar te houden moet deze afhankelijk worden gemaakt van het arbeidsverleden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.