help
Leverbotbestrijding : risico's & kansen : vang slak in plaats van bot : onderzoek naar leverbot deel II \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Verkaik, J. \ Neijenhuis, F. \ 2017
Slakken in de zomer wegfrezen uit de greppels minimaliseert de kans op leverbot. In combinatie met opstallen voor opname van besmetting kan zomerfrezen leverbot zelfs voorkomen. De kans op leverbot neemt eveneens aanzienlijk af door runderen evasief ...
help
Onderzoek naar leverbot deel 1: instrument voor bedrijfsanalyse op risicofactoren leverbotbestrijding \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Verwer, C. \ Verkaik, J. \ Neijenhuis, F. \ 2017
Leverbot lijkt steeds vaker een knelpunt te zijn. Veehouders hebben behoefte aan kennis over preventieve maatregelen, alternatieve bestrijdingsmogelijkheden en het vermijden van resistentieontwikkeling. Binnen het project ‘Integrale diergezondheid: b ...
help
Wat zijn de mogelijkheden om een leverbotinfectie van melkvee te voorkomen? [Boek]
Neijenhuis, Francesca \ Verwer, Cynthia \ Verkaik, Jan \ 2017
Infecties met leverbot zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van grazende (of vers gras gevoerde) herkauwers. Leverbotinfectie leidt tot ziekte met economische gevolgen en voor melkgevende dieren zijn geen anthelmintica vrij besch ...
help
Diarree door leverbot : koe met aanhoudende diarree \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
De Schryver, A. \ 2016
Deze aflevering van “Uit de dierenartsenpraktijk” gaat in op diarree door leverbot bij runderen.
help
Beducht op leverbot bij melkvee \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
Leverbot was voorheen een typisch probleem van de laaggelegen gebieden, zoals het westelijke veenweidegebied rond Amsterdam en in het Groene Hart. Tegenwoordig komt leverbot in grote delen van Nederland voor en de parasiet beperkt zich niet tot schap ...
help
Biologische controle leverbotslak met loopeenden [Boek]
Andel, J. van \ 2015
Resistentie van de leverbot parasiet tegen triclabendazol (Fasinex) is een groeiend probleem en neemt zeer verontrustende vormen aan. Bij de schapenhouderij veroorzaakt dit vooral ernstige problemen bij de behandeling van “acute leverbot”, wanneer de ...
help
Evalueer nu de parasietenbestrijding \ Management&techniek [Artikel]
Declerck, I. \ 2015
Als de runderen weer op stal gaan, ga je best na in welke mate ze een wormbesmetting hebben doorgemaakt. Zo kan je het ontwormingsschema indien nodig bijsturen.
help
Leverbot tast lever aan : dodelijke afloop als gevolg van leverfalen : uit de dierenartspraktijk \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Meuter, P. de \ 2015
In het late najaar werd de dierenarts door een veehouder met een gemengd bedrijf bij een witblauwe koe geroepen met enkele vage klachten. Het dier stond er suf bij, wilde niet eten en zag er wat mager en licht icterisch (geelzuchtig) uit.
help
Leverbot in kaart gebracht : leverbotinfecties herkennen, genezen en voorkomen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Wagenaar, J.-P. \ 2015
Leverbotinfecties zijn in toenemende mate een knelpunt bij melkgevende koeien die weiden of vers gras op stal gevoerd krijgen. De verliezen ten gevolge van leverbotinfecties worden onderschat. Een onderzoeksproject heeft een instrument ontwikkeld dat ...
help
Leverbot in beeld \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Joswig, S. \ 2015
Bedrijven die weidegang of zomerstalvoeding toepassen kunnen te maken krijgen met leverbot. De cruciale factor voor de aanwezigheid van de leverbot is de leverbotslak. De leverbot doorloopt verschillende stadia voordat het een dier kan infecteren. Hi ...
help
Protect your investment : protect heifers from liver fluke to optimise age at first calving \ CowManagement [Artikel]
Porter, R. \ 2015
Preventing and controlling liver fluke in young stock will not only safeguard heifer growth and fertility, but can also serve to protect milking herd productivity. We spoke to one of the UK’s leading cattle vets to find out more.
help
Leverbot in beeld \ GD schaap geit [Artikel]
Joswig-Buist, S. \ 2015
Wist u dat bedrijven die weidegang of zomerstalvoedering toepassen te maken kunnen krijgen met leverbot? De cruciale factor voor het voorkomen van de leverbot is de aanwezigheid van de leverbot slak. De leverbot doorloopt verschillende stadia, de lev ...
help
Leverbot in kaart gebracht \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Verkaik, J. \ Neijenhuis, F. \ Wagenaar, J.P. \ Smolders, G. \ Hoog, B. van der \ 2015
Leverbotinfecties zijn in toenemende mate een knelpunt bij melkgevende koeien die weiden of vers gras op stal gevoerd krijgen. Leverbotinfecties brengen verliezen met zich mee die onderschat worden, zoals verminderde groei van jongvee, verminderde we ...
help
Leverbot bij sachapen en geiten : behandeling, preventie, herkennen leverbotslak [Boek]
Andel, J.M. van \ Ploeger, H.W. \ 2014
Informatie over de behandeling en preventie van leverbot bij schapen en geiten.
help
Wormmanagement en resistentieontwikkeling op Nederlandse rundveebedrijven \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Holzhauer, M. \ Doorn, D.C.K. van \ Bartels, C.J.M. \ Borgsteede, F.H.M. \ Mars, M.H. \ Wolthuis-Bronsvoort, A. ten \ Moll, L. \ Lam, T.J.G.M. \ 2014
In de periode 2009 tot 2011 werd door de GD de situatie in de Nederlandse rundveehouderij met betrekking tot resistentie van maagdarmwormen, longwormen en leverbot geïnventariseerd, met als doel de rundveesector te informeren over de ontwikkeling van ...
help
Leverbot steeds lastiger \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Mons, G. \ 2014
De bestrijding/behandeling van leverbot wordt steeds lastiger. De infectiedruk neemt toe en de resistentie voor het belangrijkste middel groeit. Bovendien staat de toelating daarvan onder druk. „Triclabendazol kan nú nog worden toegepast in de droogs ...
help
Leverbot, een groeiend probleem \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Moll, L. \ 2014
Bij geiten in Nederland komt minder vaak een leverbotbesmetting voor dan bij schapen. Hoewel de Gezondheidsdienst voor Dieren verwacht, dat leverbot in de toekomst ook bij geiten vaker voor zal komen en er allerlei belemmeringen zijn om een infectie ...
help
Eric en Eefje Meihuizen-Kuyt: "Salmonella stond niet op zichzelf" \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Pasman, Y. \ 2014
Eric en Eefje Meihuizen/Kuyt volgden hun grote droom: de monumentale boerderij in de bosrijke omgeving van de Veluwe overnemen van Eefjes ouders. Maar vlak voor de overname bleek er Salmonella te spelen op het bedrijf. En tot hun grote schrik ook BVD ...
help
Worminfecties op rundveebedrijven in 2013 \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
2014
Ieder jaar onderzoekt de GD de tankmelk van deelnemers aan GD Tankmelk Worminfecties op afweerstoffen tegen longwormen, maagdarmwormen en leverbot. De uitslag van het tankmelkonderzoek kan door de dierenarts worden gebruikt om advies te geven voor ee ...
help
Leverbotinfecties bij schapen \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Moll, L. \ Brom, R. van den \ 2014
In de afgelopen jaren was er veel belangstelling voor leverbotinfecties. In 2012 was in Nederland sprake van een ernstige leverbotinfectie. De resistentie voor triclabendazol breidde zich verder uit. In het voorjaar van 2013 werd een voorjaarsinfecti ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.