help
Sleutelfactoren voor waterplanten in wateren van Gelderse Vallei, Veluwe, Achterhoek en Liemers \ H2O online [Artikel]
Boedeltje, G. \ Lenssen, J. \ Gerritsen, R. \ 2015
Wat betreft de waterflora voldoet de ecologische kwaliteit van veel KRW-waterlichamen nog niet. De vraag is welke aangrijpingspunten waterschappen hebben om deze kwaliteit te verbeteren. Door vegetatieopnames te koppelen aan fysisch-chemische en hydr ...
help
Verdichting voorkomen is cruciaal : de bodem onder een vruchtbare kringloop : extra grasland special \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Eekeren, N. van \ Rietberg, P. \ Gerner, L. \ Leeuwen, M. van \ 2015
In het project Vruchtbare Kringloop werken - naast een samenwerking van LTO Noord, ForFarmers Hendrix, Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Gelderland, Rabobank en Vitens - 250 agrariërs in de Achterhoek en Liemers middels de KringloopWijzer aan opti ...
help
Hoogstamboomgaarden, vergane glorie? \ Fructus : periodiek van de Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur [Artikel]
Giesen, B. \ 2014
In dit artikel staat eerst een stuk over de geschiedenis van de fruitteelt in hoogstamboomgaarden in de Achterhoek en het zuidoostelijk deel van de Liemers. Daarna volgt een beknopte standplaatsbeschrijving van enkele grotere hoogstamboomgaarden die ...
help
Natuurmonumenten als maatschappelijke speler : evaluatie van proefprojecten Liemers en Bergherbos [Boek]
Stobbelaar, D.J. \ Koedoot, M. \ Santegoets, J. \ 2013
Natuurbeheer wordt in toenemende mate kritisch bekeken door de samenleving. De natuurorganisatie Natuurmonumenten heeft als reactie hierop een nieuwe koers uitgezet, benoemd als "Nieuwe Natuurmonumenten". Ze zijn gebaseerd op vier pijlers: een bewegi ...
help
Peter Koops (SC De Zwaluwen) : ‘privatiseren; iedereen kan het, maar je moet niet bang zijn!’ : Zevenaarse verenigingen werken samen om sportaccommodaties op te knappen \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Raats, S. \ 2013
Peter Koops is de drijvende kracht achter de geslaagde privatisering van de sportverenigingen in Zevenaar. Zijn motto luidt: ‘Iedere club kan privatiseren, maar je moet niet bang zijn om zaken op te pakken.’
help
Gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden : cultuurhistorische waardenkaart [Boek]
Boer, E.A.M. de \ Oldenmenger, A.G. \ Tebbens, L. \ 2013
Gemeenten zijn verplicht cultuurhistorische waarden mee te laten wegen in de totstandkoming van een bestemmingplan. Om rekening te kunnen houden met de cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen is kennis van de aanwezige cultuurhistor ...
help
Subsidie onafhankelijk natuurbeheer : financiële alternatieven om de bezuinigingen op natuur op te vangen : met een uitwerking naar de Liemerse Gemeenten [Studentenverslag]
Vermin, H. \ 2011
Door het interviewen van verschillende natuurbeheerders, overheidsinstellingen en organisaties is inzicht verkregen in de gevolgen van de subsidievermindering voor de natuur en het landschap. De ondervraagden hadden soms al ideeën voor de toekomst of ...
help
Zevenaar kiest voor boren van bergbezinkleiding : teveel problemen bij open ontgraving : dossier No dig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Rhijn, R. van \ 2011
Om het functioneren van het rioolstelsel te verbeteren besloot de gemeente Zevenaar tot aanleg van een berg-bezinkleiding van 1.800 meter. Open ontgraving stuitte op problemen, met de noodzakelijke grondwateronttrekking als voornaamste. De keuze voor ...
help
Vier boringen van 197 tot 713 meter in Zevenaar : uitvoering van aanleg bergbezinkleiding : dossier No dig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Klem, E.J. \ Hooglander, E.M.P. \ 2011
Bij de uitvoering van de boringen voor de bergbezinkleiding in Zevenaar waren vertrek en ontvangst van de boorkop belangrijke details in het boorproces. Het aanlegniveau lag onder de grondwaterspiegel en mogelijkheden voor bemaling waren beperkt.
help
Een bijzondere transactie op Huis Bergh \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Cate, E. ten \ 2010
Op 15 december 2008 vond in het grote hal van het Kasteel Huis Bergh een bijzondere bijeenkomst plaats. Bestuurders van de Vereniging Natuurmonumenten en van de Stichting Huis Bergh plaatsten hun handtekeningen onder een notariële overeenkomst: de sc ...
help
Sporen van moderniteit : de sociaal- economische ontwikkeling van de regio Liemers (1815-1940) [Proefschrift]
Smit, J.B. \ 2010
Dit boek geeft de weerslag van een onderzoek naar de economische ontwikkeling van de Liemers. Het onderzoek start aan het begin van de negentiende eeuw toen een deel van de Liemers van Pruisisch tot Nederlands gebied werd. In feite speelde er zich du ...
help
Kadastrale atlas Gelderland 1832 - Westervoort : tekst en kadastrale gegevens [Kaart]
Hoek, K. van der \ Vlijm, W. \ 2009
help
De Sankt Vitus in Elten : gered door een Twentse textielmagnaat \ Gelders erfgoed : tweemaandelijks Gelders cultuurhistorisch tijdschrift [Artikel]
Nijhof, W. \ 2009
De vermogende Enschedese textielfabrikant Jan van Heek (1873-1957) had een zwak voor middeleeuwse kerken. Hij tekende ze niet alleen, maar zette zich ook in voor hun restauratie, zoals bij eeuwenoude vervallen kerken in Twente en in het noorden van h ...
help
Zorg & landschap: een vitale combinatie : verkenning in de Liemers [Boek]
Horlings, I. \ Haarmann, W.M.F. \ Haver Droeze, D. \ Iestra, K. \ 2009
De Liemers als geheel kan het best gekenschetst worden als een overgangsgebied tussen de Stadsregio en de landelijke Achterhoek dat zich ontwikkelt langs twee lijnen. In de eerste plaats langs de stedenband Arnhem, Zevenaar en Didam. Dit gebied verto ...
help
Motte Montferland slachtoffer van asfalt : de reus zakt weg \ Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [Artikel]
Schut, P. \ 2009
Het gaat niet goed met de grootste motte van Nederland. De duizend jaar oude burchtheuvel Montferland verzakt. Om dat te verhelpen zijn hydrologische ingrepen nodig
help
Het verleden telt in het heden : verkenning naar heemkundekringen en hun rol in de ruimtelijke ordening in de Achterhoek [Studentenverslag]
Groot, M. \ 2008
Dit rapport sluit aan bij het Oost-Nederland project en maakt daarmee deel uit van het BBO project (Bodemarchief in Behoud en Ontwikkeling), een interdisciplinair onderzoeksprogramma en stimuleringsprogramma van de NWO. Dit onderzoek is gestart met e ...
help
Selectief kappen maakt Bergherbos weer natuurlijk \ Natuurbehoud : uitgave van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland [Artikel]
2007
Hoe vorm je een monotoon productiebos om tot een natuurlijk bos? Goed kijken. Het goede behouden, selectief kappen, soms veel, soms weinig. Tot er een variatie ontstaat waar plant, dier en mens veel plezier aan beleven. In het Bergherbos bij ’s-Heere ...
help
10 wegen om te groeien : oplossingen voor schaalvergroting binnen de melkveehouderij in de Achterhoek en Liemers [Boek]
Zijlstra, J. \ Booij, A. \ Ronde, A.M. de \ Haan, M. de \ Pijnappels, E. \ Meijerink, M. \ Klein Gunnewiek, W. \ Klein Wolterink, J.W. \ Migchels, G. \ Lenssinck, M. \ [ca. 2007]
In deze brochure laten melkveehouders en experts hun licht schijnen over de mogelijke uitbreiding binnen de melkveehouderij in het reconstructiegebied Achterhoek en Liemers. Zij geven aanbevelingen en tips en wijzen de weg naar een toekomst voor de m ...
help
Effecten van aangepast maaibeheer op planten, insecten en amfibieën : eindrapport pilot onderhoudsplan Waterschap Rijn en IJssel [Boek]
Achterkamp, B. \ 2007
In september 2000 heeft het algemeen bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel het “onderhoudsplan” vastgesteld. In dit beleidsstuk is aangegeven hoe in het gehele beheersgebied het onderhoud op hoofdlijnen moet worden uitgevoerd. De consequenties hi ...
help
Achterhoek en Liemers : venster op verleden en toekomst [Boek]
Roosendaal, A. van \ cop. 2007
Het landschap van de Achterhoek (een kleinschalig landschap, afgewisseld door akkers, weilanden, dorpen en kastelen) en dat van de Liemers (een rivierenlandschap, met zijn dijken en strangen) is vooral weergegeven via foto's van Ad van Roosendaal. Zi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.