help
Organic eprints : SOLID [Website]
[2016]
Publicaties rond het Europese SOLID (Sustainable Organic and Low Input Dairying) project.
help
Snijbloemen telen bij hoge RV met behoud van kwaliteit : literatuuronderzoek in opdracht van Kas als Energiebron [Boek]
García Victoria, Nieves \ Slootweg, Casper \ Marissen, Nollie \ 2016
Om CO2 voor de fotosynthese naar het blad te leiden, hebben planten huidmondjes. Via de open huidmondjes verdampt water. De plant reguleert de opening en sluiting van huidmondjes, en dus haar waterhuishouding, aan de hand van prikkels uit de omgeving ...
help
Sustainability of livestock production systems : a comparing conventional and organic livestock husbandry [Boek]
Wagenberg, C.P.A. van \ Haas, Y. de \ Hogeveen, H. \ Krimpen, M.M. van \ Meuwissen, M.P.M. \ Middelaar, C.E. van \ Rodenburg, T.B. \ 2016
Sustainable livestock production systems are needed to feed the larger, more urban, richer and older world population in 2050. Quantitative information about the sustainability performance of existing livestock production systems can aid the debate o ...
help
Microplastics in Nederlandse zoete wateren \ H2O online [Artikel]
Langelaan, I. \ Nuyttens, I. \ Jansen, M. \ Roex, E. \ Löhr, A. \ 2015
De Nederlandse zoete wateren raken in toenemende mate vervuild met plastic. De Nederlandse overheid maakt zich steeds meer zorgen over deze vervuiling. Met name de vervuiling met plastic deeltjes kleiner dan 5 mm heeft de aandacht wegens de potentiël ...
help
Perspectieven voor veredeling op stikstofefficiëntie bij sluitkool : literatuuroverzicht [Boek]
Hospers-Brands, M. \ Ji, Y. \ Struik, P. \ Lammerts van Bueren, E. \ [2014]
Kool is een belangrijk gewas in Nederland. Koolsoorten vragen veel stikstof (ca. 300 kg N/ha)voor een goede groei, dikwijls meer dan binnen de huidige regelgeving in een biologische vruchtwisseling kan worden geleverd. Stikstof verhoogt de opbrengst, ...
help
Literatuuronderzoek naar groepshuisvesting van kraamzeugen en hun biggen [Boek]
Nieuwamerongen, S.E. van \ Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Hoofs, A.I.J. \ Soede, N.M. \ Bolhuis, J.E. \ 2014
Dit rapport biedt op basis van literatuuronderzoek inzicht in de succes- en risicofactoren van groepshuisvesting van kraamzeugen en hun biggen in vergelijking met individuele huisvesting van kraamzeugen. Deze factoren worden besproken in relatie tot ...
help
VDI-1 Effect van maternale voedingsinterventies op de immuun competentie van de nakomelingen [Presentatie]
Krimpen, M. van \ 2014
Powerpointpresentatie op de Feed4Foodure-themamiddag op 15 april 2014 bij een lezing over een literatuuronderzoek naar nutritionele interventies waarmee het immuunsysteem kan worden gemoduleerd.
help
Innovatieve ontwikkelingen voor beheersing van maagdarmwormbesmettingen bij schapen [Boek]
Bokma, M. \ Antonis, A. \ Ploeger, H. \ Verkaik, J. \ 2014
Deze literatuurstudie geeft een weergave van de actuele kennis op het gebied van innovatieve ontwikkelingen in binnen- en buitenland met betrekking tot terugdringen van resistentievorming, preventie en beheersing van maagdarmwormen bij schapen. Hierb ...
help
Extensive literature search on cropping practices of host plants of some harmful organisms listed in Annex II A II of Directive 2000/29/EC [Boek]
Derkx, M.P.M. \ Brouwer, J.H.D. \ Breda, P.J.M. van \ Heijerman-Peppelman, G. \ Heijne, B. \ Hop, M.E.C.M. \ Wubben, C.F.M. \ [2014]
help
TransForum, samenwerken voor duurzame landbouw [Dossier]
2014
TransForum heeft in de periode 2005-2010 gewerkt aan een duurzame ontwikkeling van de Nederlandse land- en tuinbouw. Samen met ondernemers, overheidsmedewerkers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en kenniswerkers zijn tientallen du ...
help
Environmental drivers of the distribution and density of the European badger (Meles meles) : a review \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Piza Roca, C. \ Haye, M.J.J. La \ Jongejans, E. \ 2014
Verspreiding en dichtheid van de das (Meles meles) : een literatuuronderzoek naar sturende omgevingsfactoren.
help
Fosfaat en ureum toedienen met dompelen: quick scan literatuur en veldproef pootaardappelen [Boek]
Postma, R. \ Schöll, L. van \ Pollema, T. \ 2014
Een manier om de fosfaatbeschikbaarheid voor kiemende zaden te verhogen is door het aanbrengen van een fosfaathoudende coating. Jonge wortels van kiemend zaad kunnen zo direct beschikken over het aanwezige fosfaat in de directe omgeving van die worte ...
help
Invloed van gewas, klimaat en licht op biologische bestrijding met roofmijten : literatuurstudie en temperatuurproeven [Boek]
Messelink, G. \ Kok, L. \ Holstein-Saj, R. van \ 2014
Roofmijten van de familie Phytoseiidae zijn in veel gewassen van enorm belang voor de biologische plaagbestrijding van trips, witte vlieg en spint in de glastuinbouw. Inmiddels zijn er 9 soorten commercieel beschikbaar. Het doel van dit onderzoek was ...
help
A systematic review of local vulnerability to climate change: in search of transparency, coherence and comparability [Boek]
Delaney, A. \ Chesterman, S. \ Crane, T.A. \ Tamás, P.A. \ Ericksen, P. \ 2014
Because vulnerability is a conceptual construct rather than a directly observable phenomenon, most vulnerability assessments measure a set of “vulnerability indicators”. In order to identify the core approaches and range of variation in the field, we ...
help
Beetje natuur, grote invloed [Boek]
2014
Opgroeien en leven in een ‘versteende’ omgeving trekt een wissel op de vitaliteit van mensen. Hoe komt dat? Wat is het effect van stad en natuur op onze hersenen? In deze literatuurstudie krijgt u het antwoord op die vragen.
help
Perception of overweight and obese people about their body : a systematic review [Studentenverslag]
Gebreab, A. \ 2014
This study was a systematic review conducted to address the perception of overweight and obese people regarding their weight and the factors that influence weight perception. The aim of this study was to give some insight to health intervention plann ...
help
Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation [Boek]
2013
Late lessons from early warnings report is the second of its type produced by the European Environment Agency (EEA) in collaboration with a broad range of external authors and peer reviewers. The case studies across both volumes of Late lessons from ...
help
Ecosysteemdiensten van groene daken en gevels : een literatuurstudie naar diensten op het niveau van wijk en stad [Boek]
Hop, M.E.C.M. \ Hiemstra, J.A. \ 2013
Bij de toepassing van groene daken en groene gevels worden vaak de geproduceerde ecosysteemdiensten als argument gebruikt, ofwel de aspecten die gunstig zijn voor het menselijk welzijn. Uit onderzoek zijn de diensten die ze leveren op de gebouwschaal ...
help
Gezondheidsaspecten van de eikenprocessierups : een update van de wetenschappelijke literatuur [Boek]
Hagens, W.I. \ Mulder, C. \ 2013
De eikenprocessierups kan gezondheidsk lachten veroorzaken als mensen in contact komen met de brandharen van de rups. Deze gezondheidsklachten variëren van jeukende huiduitslag en bultjes tot allergische reacties. Tot tien jaar geleden kwam de rups i ...
help
Magnesium, struviet, ontwatering van slib en mest : verkenning toepassing en effectiviteit diverse Mg-zouten [Boek]
Eekert, M. van \ Weijma, J. \ Schuman, E. \ 2013
Nedmag produceert verschillende magnesiumzouten. Deze zouten kunnen onder andere hun toepassing vinden in de vorming van struviet uit (water)stromen, die vrijkomen op een RWZI. Dosering van magnesium leidt tot vorming van struviet. Dit proces kan lei ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.