help
Antwoorden op vragen over koeherkenning [Brief]
Dam, M. van \ 2016
Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Lodders (VVD) over koeherkenning.
help
Virusverspreiding en virusbeheersing in tulpen : onderzoek in het kader van het ‘Actieplan Minder Virus in Tulp’, uitgevoerd door PPO- Bloembollen, Lisse en Proeftuin Zwaagdijk in 2013 en 2014 [Boek]
Dam, M. van \ Verbeek, M. \ Stijger, I. \ Kreuk, F. \ 2015
Doelstellingen van het Actieplan “Minder virus in Tulp” zijn: Dit project organiseert de opstart en de uitvoering van een actieplan dat leidt tot minder virus in tulp in een economisch rendabele teelt. De aandacht ligt met name bij TBV, TVX, Augustaz ...
help
Ra ra, waar ben ik … \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Beerling, W. \ 2015
Koeien zoeken hoeft anno 2015 niet meer op het gevoel. Anno 2015 doe je dat met een app op je smartphone of tablet. Daarbij komt uiteraard wel meer kijken dan enkel een app. Er zijn vier systemen. Het gevoel bepaalt anno 2015 nog wel welke je moet he ...
help
Thema: haal meer uit de buurt \ Vakblad kinderboerderijen [Artikel]
2015
Veel kinderboerderijen zijn sinds de jaren ’70 ontstaan vanuit de opvatting dat het voor de ontwikkeling van kinderen van cruciaal belang is dat zij kennis van en contact met dieren hebben. Het contact tussen kinderen en dieren op een leuke manier ve ...
help
Tussenstand Actieplan 'Minder virus in tulp' \ BloembollenVisie [Artikel]
Kreuk, F. \ 2014
In het najaar van 2012 startte het actieplan 'Minder virus in tulp. Hierin werken KAVB, LTO , PPO Bloembollen, Proeftuin Zwaagdijk en BKD samen om te komen tot een aanpk van divers virussen in tulp. Doel is om het virusprobleem te reduceren of in ied ...
help
Schiphol Trade Park : Bio-Based Economy cluster & cellulose as raw material for a circular economy [Boek]
2014
Schiphol Trade Park is a new business park close to Amsterdam’s Schiphol Airport and the A4 motorway. It is a multifunctional, sustainably developed area with possibilities for a diversity of trade and logistics. Created by the Schiphol Area Developm ...
help
Assessment of detection limits of fiber-optic distributed temperature sensing for detection of illicit connections \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Nienhuis, J. \ Haan, C. de \ Langeveld, J. \ Klootwijk, M. \ Clemens, F. \ 2013
Distributed temperature sensing (DTS) with fiber-optic cables is a powerful tool to detect illicit connections in storm sewer systems. High-frequency temperature measurements along the in-sewer cable create a detailed representation of temperature an ...
help
Versleping in de mengvoederindustrie : interpretatie van de EU wetgeving met betrekking tot bemonsterings- en controlestrategieën voor coccidiostatica versleping [Boek]
Spiegel, M. van der \ Sterrenburg, P. \ Egmond, H.J. van \ 2013
De doelstelling van dit onderzoek is om aanbevelingen te geven aan het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit voor de interpretatie van de EU-wetgeving m.b.t. de bemonstering en controle voor versleping van coc ...
help
Searching for storm water inflows in foul sewers using fibre-optic distributed temperature sensing \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Schilperoort, R. \ Hoppe, H. \ Haan, C. de \ Langeveld, J. \ 2013
A major drawback of separate sewer systems is the occurrence of illicit connections: unintended sewer cross-connections that connect foul water outlets from residential or industrial premises to the storm water system and/or storm water outlets to th ...
help
Schiphol Trade Park : Biobased Economy cluster & cellulose als grondstof voor een circulaire economie [Boek]
Buningh, T. \ 2013
Schiphol Trade Park is de nieuwe werklocatie aan de A4 vlak bij Schiphol. SADC, gemeente Haarlemmermeer en Schiphol Real Estate ontwikkelen hier samen een multifunctionele werklocatie met ruimte voor alle vormen van handel en logistiek. De locatie co ...
help
Effect of product categories location on consumers’ choices [Studentenverslag]
Lavranou, G. \ [2013]
This study examines the effect of products category location on consumers’ choices and evaluation of the store. Based on the theory that the act of making choices depletes the resources needed for exerting self-control and leads to ego-depletion, it ...
help
Transportwaterleiding kan wèl dichtbij een hoogspanningskabel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2012
Is het verantwoord om 5 hoofdtransportwaterleidingen met diameters van 1200 mm dichtbij een hoogspanningskabel (150 KV) te leggen? Zijn de veiligheidsrisico’s tijdens de aanleg, onderhoud en bedrijfsvoering dan niet te groot? Deze vragen waren releva ...
help
Optimale locatiekeuze voor waterkwaliteitssensoren in het drinkwaterdistributienet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Thienen, P. van \ Vogelaar, A. \ Holzhaus, P. \ 2012
Bij waterbedrijven groeit de belangstelling voor het plaatsen van waterkwaliteitssensoren in het distributienet. Belangrijke vragen bij toepassing van sensoren zijn: hoeveel zijn er nodig voor een adequate detectie van eventuele besmettingen in het l ...
help
Staltypen nabij Natura 2000-gebieden [Boek]
Doorn, A.M. van \ Smidt, R.A. \ 2012
Voor de PBL-studie 'Opties herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid' zijn gegevens over de aanwezigheid van aantallen stalplaatsen, staltype en aanwezigheid van luchtwassers rond (ammoniakgevoelige ) Natura 2000-gebieden gegenereerd.
help
Sociale media als bron voor ruimtelijke informatie \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Ligtenberg, A. \ Lammeren, R.J.A. \ 2012
Het gegeven dat veel mensen berichten op en over de locatie waar ze zich bevinden heeft de interesse gewekt van de geocommunity om sociale netwerken te gebruiken als bron voor ruimtelijke informatie. Onderzoek naar het gebruik van sociale media als b ...
help
Revelation of the blue energy landscape : the implementation of a blue energy plant a landscape machine at the Volkerakdam [Studentenverslag]
Looman, K. \ Verhoeven, K. \ 2012
Dit onderzoek beschrijft hoe een blue energy centrale kan worden ingepast in het landschap met behulp van de landschapsmachine. Het onderzoek start met een beschrijving van twaalf technische randvoorwaarden voor het realiseren van een blue energy cen ...
help
Over plaatstrouw van Kokmeeuwen in Nederland tijdens de slagpenrui \ Limosa [Artikel]
Dijk, K. van \ 2011
Overwinterende Kokmeeuwen in Nederlandse steden vertonen een hoge mate van plaatsgetrouw en veel broedvogels zijn eveneens trouw aan hun broedgebied (Spaans 2000, Majoor et al., van Dijk & Oosterhuis 2010, Frank Majoor). De waarnemingsreeksen van de ...
help
Kenia en Ethiopië hebben de beste kaarten \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Middelburg, A.-F. \ 2011
Hoe staan de belangrijkste bloemenproducerende en exporterende landen er over ongeveer vijf jaar voor? Kenia en Ethiopië lijken de beste kaarten te hebben. Maar is veel onzeker.
help
Afwijkende ligging in kaart brengen : grondroerders zullen de vicieuze cirkel moeten doorbreken \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Arissen, H. \ 2011
Dat veel kabels en leidingen niet daar liggen waar ze op kaarten staan aangegeven, verbaast grondroerders al lang niet meer. Vervelender is dat zelfs meldingen, dat er iets niet klopt, nauwelijks serieus genomen lijken te worden. Toch zullen de grond ...
help
Veiligheid windturbines op dijken nader onderzocht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Berg, F.P.W. van den \ Schelfhout, H.A. \ 2011
Er ontbreken richtlijnen om de invloed van windturbines op de waterkerende functie van dijken te beoordelen. Nieuw onderzoek gaat in uitvoering om beperkingen in de plaatsing van turbines te identificeren en om de kennis over de veiligheidsrisico's t ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.