help
Meer groen voor een gezonder binnen- en buitenklimaat \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Adriaenssens, S. \ 2017
Op 6 september werd in het kader van het Europees Innovatie Project 'Green Air' een brainstormevent gehouden met verschillende stakeholders betrokken bij de realisatie van meer groen in onze leefomgeving. Enerzijds werd nagedacht over hoe meer groen ...
help
Eerste update van de lijst met pas-maatregelen \ Management&techniek [Artikel]
Leirs, H. \ 2016
In september werd een eerste lijst met PAS-maatregelen gepubliceerd. Boerenbond was steeds vragende partij voor een gevarieerd pakket aan maatregelen die landbouwers maximaal toelaat in te spelen op hun bedrijfsvoering. Eind 2015 vond een eerste upda ...
help
Lekkende luchtwasser levensgevaarlijk \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
Lekkende luchtwassers zijn levensgevaarlijk. Dat bewijzen enkele incidenten in zowel de varkens- als pluimveehouderij. Een paar slokjes van het lekwater kunnen al leiden tot de dood van volwassen dieren. Peter van der Wolf van de Gezondheidsdienst vo ...
help
Duurzaam omgaan met energie : dossier \ Management&techniek [Artikel]
Gysen, M. \ Vandelannoote, L. \ Van der Auwer, L. \ 2015
Dit document bevat een aantal dossiers over duurzame energie in de landbouw en veehouderij. De dossiers geven tips en praktijkvoorbeelden voor energie- en kostenbesparingen.
help
De stallucht reinigen : zo werkt een luchtwasser \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Beerling, W. \ 2015
De luchtwasser lijkt zeer effectief als het gaat om de reductie van de ammoniakemissie in de stal. Veehouderij Techniek zet de werking uiteen.
help
Luchtwasser met meer koeien steeds goedkoper : ‘alsof je de uitlaatgassen van je auto in je kofferbak stopt' \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Burgers, R. \ 2015
Waren de eerste reacties sceptisch en soms ronduit negatief, bijna drie jaar later krijgt de luchtwasser aardig voet aan de grond in de melkveehouderij. „Elke week komen er bijna twee nieuwe aanmeldingen bij”, zegt Peter ten Hoeve van Agro Air Concep ...
help
Uiteindelijk een luchtwasser op de stal? : steeds meer discussie over grondgebondenheid geitenbedrijf \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Doorn, D. van \ Wolters, W. \ 2015
Soms belemmert de geurwet de plannen voor uitbreiding of nieuwvestiging. Je kunt aanpassingen aan de stal doen zodat je de geurnormen wél haalt. Maar niet iedereen redt het daarmee. Is een luchtwasser voor een geitenbedrijf dan een serieuze optie?
help
‘Luchtwasser alternatief voor reductievloer’ : themadag DLV over luchtwassers in melkveehouderij \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Mons, G. \ 2015
Is een luchtwasser een goede optie voor een melkveebedrijf? Na een themadag ‘On the road naar luchtwassers’ van DLV kijken de acht deelnemers er positief tegenaan. Al was het alleen maar omdat je met een luchtwasser gewoon gebruik kunt maken van de o ...
help
Onderzoek naar aanwezigheid van legionella in biologische luchtwassers bij stallen [Boek]
Melse, R.W. \ Schalk, J.A.C. \ Bartels, A.A. \ 2015
In een eerder onderzoek werd aan de hand van literatuur en interviews geconcludeerd dat verspreiding van legionella naar de omgeving door biologische luchtwassers theoretisch mogelijk is, mits de temperatuur van het waswater voldoende hoog is. Deze c ...
help
Een luchtwasser, wat nu? : types, wettelijke verplichtingen, praktijkvoorbeelden [Boek]
Bossin, S. \ Degroote, T. \ Schollier, C. \ [2014]
Informatie over chemische, biologische en gecombineerde luchtwassers.
help
Hoe spuiwater nog geld waard wordt : overheid stimuleert gebruik niet met regelgeving \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2014
Spuiwater aan de mestopslag toevoegen is onverstandig. Het is op te waarderen als vloeibare meststof, die dure kunstmest vervangt. Goed voor het milieu en de portemonnee. Maar de wetgever is terughoudend en zwavelzuur is een agressief goedje.
help
Luchtwasser op melkveestal blijkt goed te werken \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Ginneken, R. van \ 2014
Anderhalf jaar ervaring heeft de maatschap Gunnink met een luchtwasser op hun bedrijf. De meest recente metingen voorspellen een grote reductie van ammoniak, terwijl de meerkosten zeer beperkt zijn gebleken en het open karakter van de stal grotendeel ...
help
Een fris klimaat en zo goed als ammoniakvrij : melkveestal met luchtwasser biedt vooordelen; openheid is discussiepunt : special Klimaatbeheersing \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Feenstra, J. \ 2014
De strenge ammoniakregels nodigen steeds meer melkveehouders uit tot plaatsing van een luchtwasser. Wat betekent dat voor het stalklimaat? Welk stalaanpassingen zijn nodig? Hoe werkt een luchtwasser? En hoe zit het met het imago? Voor antwoorden bezo ...
help
Decision document on the revision of the VERA protocol on air cleaning technologies : measuring techniques for the determination of the removal efficiency for ammonia [Boek]
Mosquera, J. \ Edouard, N. \ Guiziou, F. \ Melse, R.W. \ Riis, A.L. \ Sommer, S. \ Brusselman, E. \ 2014
In the project “ICT-AGRI: Development of harmonized sampling and measurement methods for odour, ammonia and dust emissions” different subgroups have been formed focusing on either ammonia, odour or dust. In this report, the conclusions of the ammonia ...
help
Kunnen luchtwassers legionellabacteriën verspreiden naar de omgeving? : vraag uit de praktijk \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Bartels, A. \ 2014
Verschillende milieudiensten en GGD’en hebben de vraag gesteld aan het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV/RIVM) of luchtwassers legionellabacteriën kunnen verspreiden naar de omgeving en een risico kunnen vormen voor omwonenden. Voor het b ...
help
Ammoniak hindert varken : regelgeving belemmert echte doorbraak \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Moesker, S. \ 2014
Doordat emissies niet aan de bron worden aangepakt is de ammoniakconcentratie in stallen veel te hoog. Er is echter een kentering gaande.
help
Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: validatie van een oliefilmsysteem op een leghennenbedrijf = Measures to reduce fine dust emission from poultry houses: validation of an oil spraying system on a layer farm [Boek]
Winkel, A. \ Huis in't Veld, J.W.H. \ Nijeboer, G.M. \ Ogink, N.W.M. \ 2014
In dit onderzoek zijn de emissiereducties onder praktijkomstandigheden vastgesteld van een oliesysteem door validatiemetingen in een leghennenstal met stallen met volièrehuisvesting.
help
Wat bracht 2013? \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Beerling, W. \ 2014
Elektromotoren in plaats van dieselmotoren leken ook voor de melkveehouderij een nieuwe, maar onvermijdelijke trend in 2013.
help
Luchtwasser geeft nieuw perspectief : Hermen Spans: ‘Over tien jaar werkt de luchtwasser nog, van emissiearme vloeren moet dat nog blijken’ : bedrijfsreportage \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Pellikaan, F. \ 2014
Van een locatie met tal van beperkingen naar een nieuwe stal met ruimte voor 230 koeien op 70 hectare erfpacht van Natuurmonumenten. Hermen en Leanne Spans uit Sint Jansklooster dachten in de afgelopen jaren duidelijk in kansen. De combinatie van een ...
help
Handvatten voor vermindering geuroverlast bij varkens- en pluimveebedrijven [Boek]
Ellen, H. \ Aarnink, A. \ Harn, J. van \ Huis in ’t Veld, J. \ 2014
Via bedrijfsbezoeken aan varkens- en pluimveebedrijven is gezocht naar maatregelen die de belasting van geur op de omgeving kunnen verminderen. Naast technische oplossingen zoals de luchtsnelheid en -richting, is vooral gekeken naar het gevoerde mana ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.