Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 88

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="luchtverontreinigende stoffen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Green-Air binnenshuis : uitwisseling van groene kennis voor een gezondere binnen- en buitenlucht [Brochure]
Van Labeke, M.-C. \ Deroo, W. \ Dhooge, E. \ 2019
Luchtverontreiniging kan binnenshuis aardig oplopen, met als gevolg een verlies aan concentratie, een dalende productiviteit en een negatief effect op de gezondheid van de inzittenden.
help
Plantkampioen luchtzuivering binnenruimtes : eindrapport [Boek]
Visser, Pieter de \ Meinen, Esther \ 2018
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, is door Wageningen University & Research BU Glastuinbouw een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van planten om lucht binnenshuis te zuiveren. In dit rapport wordt de experimentele toetsing van de luchtzuiverende e ...
help
Reactie op diverse onderzoeken naar de relatie tussen veehouderij en gezondheid [Brief]
Dam, M. van \ 2017
Genoemd VGO-onderzoek geeft sterke aanwijzingen dat componenten afkomstig uit de veehouderij, zoals fijnstof en endotoxinen, mensen die in de buurt wonen van veehouderijen gevoeliger maken voor infecties, waardoor longontstekingen vaker voorkomen of ...
help
Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands : calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA) [Boek]
Vonk, J. \ Bannink, A. \ Bruggen, C. van \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Kolk, J.W.H. \ Luesink, H.H. \ Oude Voshaar, S.V. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ 2016
The National Emission Model for Agriculture (NEMA) is used to calculate emissions to air from agricultural activities in the Netherlands on a national scale. Emissions of ammonia (NH3) and other N-compounds (NOx and N2O) from animal housing, manure s ...
help
Luchtverontreinigende stoffen in de Nationale Energieverkenning 2015 : achtergronden van de NEV-raming luchtverontreinigende stoffen [Boek]
Smeets, Winand \ Broeke, Harm ten \ Drissen, Eric \ Geilenkirchen, Gerben \ Hammingh, Pieter \ Nijdam, Durk \ Schijndel, Marian \ Sluis, Sietske van der \ Smekens, Koen \ Plomp, Arjen \ Kraan, Carolien \ Peek, Kees \ 2016
De uitstoot van de luchtverontreinigende stoffen stikstofoxiden (NOx) en fijn stof (PM2.5) daalt relatief fors tot 2020 door de introductie van schonere voer- en vaartuigen. Ook ná dat jaar is nog sprake van een daling, maar het tempo neemt verder af ...
help
Greenhouse gas reporting for the LULUCF sector in the Netherlands : methodological background [Boek]
Arets, E.J.M.M. \ Kolk, J.W.H. van der \ Hengeveld, G.M. \ Lesschen, J.P. \ Kramer, H. \ Kuikman, P.J. \ Schelhaas, M.J. \ 2015
This report provides a complete methodological description of the Dutch National System for Greenhouse gas Reporting of the LULUCF sector for the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The methodologies follow the IPCC 2006 guidelines fo ...
help
Natuurrapport : toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen : technisch rapport - Hoofdstuk 19: Ecosysteemdienst regulatie van luchtkwaliteit [Boek]
Neirynck, J. \ Stevens, M. \ 2014
Luchtvervuiling is een belangrijk item in Vlaanderen. Vooral fijn stof heeft een groot aandeel in de milieu-gerelateerde ziektelast. Zowel Vlaamse als buitenlandse bronnen dragen tot de hoge fijn stof concentraties bij. De sectoren transport, industr ...
help
Time to act : to reduce short-lived climate pollutants [Boek]
2014
The Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants (CCAC) is a voluntary partnership uniting governments, intergovernmental organisations, civil society and the private sector in the first global effort to address short-live ...
help
Emissies van endotoxinen uit de veehouderij: een literatuurstudie voor ontwikkeling van een toetsingskader = Emissions of endotoxins from animal production: a literature survey for development of an assessment framework [Boek]
Winkel, A. \ Wouters, I.M. \ Aarnink, A.J.A. \ Heederik, D.J.J. \ Ogink, N.W.M. \ 2014
In deze literatuurstudie is de stand van kennis samengevat rondom endotoxine emissies uit de veehouderij. Verder is verkend langs welke lijnen een toetsingskader voor endotoxinen kan worden ontwikkeld en is bepaald welke aanvullende kennis daarvoor m ...
help
Metingen aan een biofilter voor de behandeling van ventilatielucht van een vleesvarkensstal = Measurements on a biofilter for treatment of exhaust air from a fattening pig house [Boek]
Melse, R.W. \ Hol, J.M.G. \ Nijeboer, G.M. \ Hattum, T.G. van \ 2014
In dit onderzoek is de emissiereductie voor ammoniak, geur en fijnstof (PM10, PM2.5) vastgesteld voor een biofilter dat de ventilatielucht van een vleesvarkensstal behandelde.
help
Effecten van groenelementen op de luchtkwaliteit : samenvattende rapportage en perspectieven toepassing groenelementen voor het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit rondom stallen [Boek]
Pronk, A. \ Ogink, N. \ Holterman, H.J. \ Hofschreuder, P. \ Vermeij, I. \ 2013
Bomen en struiken in een houtwal, een groenelement, kunnen een bijdrage leveren aan het verlagen van de concentratie emissies in de lucht. Deze overkoepelende samenvattende rapportage geeft een integraal overzicht van de beschikbare informatie uit on ...
help
Explaining black carbon observations at the Veenkampen station in Wageningen [Studentenverslag]
Leal Torres, Francisco \ 2013
Black carbon (BC) is a product of fossil fuels combustion and impacts air quality as well as climate. Wageningen, a small city in the Netherlands (population 37410, year 2010) located on the northern bank of the lower Rhine river has been monitoring ...
help
Daarom groen! Waarom u wint bij groen in uw stad of gemeente : literatuurstudie [Boek]
Aertsens, J. \ 2012
Voordelen van groen in een stedelijke context.
help
The impact of aerosols on regional climate [Boek]
Brink, H. ten \ Boers, R. \ Timmermans, R. \ Schaap, M. \ Meijgaard, E. van \ Weijers, E.P. \ cop. 2012
Aërosolen zijn de grootste onbekende factor in de stralingsforcering van de aarde. Het meest belangrijke effect lijkt het Aërosol Indirect Effect (AIE) dat op verschillende wijzen de vorming en dynamica van wolken beïnvloedt. Wolken ontstaan door con ...
help
Eigenwijsheid groeit uit tot sterke troef : JCB introduceert Ecomax Stage IIIb-motor in eigen machines \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Vreemann, G. \ 2012
Wat je in de motor kunt oplossen, hoef je niet in de uitlaat op te lossen. Dat is wat JCB doet met de nieuwe Ecomax-motor. Deze haalt de emissie-eisen voor Stage IIIb zonder roetfilter en zonder SCR met AdBlue-toevoeging. Met de introductie van de Ec ...
help
Beoordeling risico's gevaarlijke stoffen voor natuurgebieden : grondslagen en randvoorwaarden [Boek]
Posthuma, L. \ 2012
Beschermde natuurgebieden kunnen bedreigd worden door ongevallen bij grote bedrijven die gevaarlijke chemische stoffen opslaan of verwerken. Het RIVM heeft een begin gemaakt met een methodiek die aangeeft in welke mate een natuurgebied blootstaat aan ...
help
Para-tbc via lucht overdraagbaar : veroorzaker van para tbc komt voor in stofmonsters op rundveebedrijven \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Eisenberg, S. \ 2012
De bacterie die para-tbc veroorzaakt, is aanwezig in stof op veebedrijven. Samen met het stof kan de kiem zich door de hele stal verspreiden. Bovendien kan het inademen van de bacterie door jonge kalveren ook tot een besmetting leiden.
help
Modelleren en meten van ammoniak op Natura 2000-gebieden [Presentatie]
Kros, H. \ 2012
Toelichting van het gebruikte model INITIATOR: tool voor integrale evaluaties in landbouw. Specifiek voor de gebieden Bargerveen en Bourtanger Moor.
help
Referentieraming energie en emissies: actualisatie 2012 : energie en emissies in de jaren 2012, 2020 en 2030 [Boek]
Wetzels, W. \ Verdonk, M. \ 2012
In dit rapport presenteren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) ramingen van de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen en van het gebruik van hernieuwbare energie voor het jaa ...
help
Scan brengt risico's snel in kaart : nog veel te winnen op gebied van ziekte-insleep \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Bongen, J. \ 2012
Met eenvoudige maatregelen valt veel te halen bij de preventie van BVD, IBR en andere luchtwegaandoeningen. Om dit concreet in beeld te brengen, ontwikkelden samenwerkende Twentse en Achterhoekse dierenartsen de ‘Bovilis Protection Scan’. Een analyse ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.