help
Effectieve natuurbescherming \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G van \ Schmidt, Pieter \ 2016
De nieuwe hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer David Kleijn wil onderzoeken hoe boeren beter betrokken kunnen worden bij het agrarische natuurbeheer. Want alleen dan zal het beheer echt biodiversiteit gaan opleveren. En de rijksoverheid zal op ...
help
Zoektocht naar de betere boon : moderne consument vraagt om nieuwe plantaardige eiwitproducten \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Prins, U. \ 2016
Ons moderne op dierlijk voedsel gebaseerde eetpatroon vraagt om een transitie naar plantaardige eiwitten. De weg terug naar capucijners en bruine bonen is echter niet gemakkelijk. Dus zoekt Louis Bolk Instituut in Europees verband naar nieuwe plantaa ...
help
Andes lupine als multi-purpose product \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gastel, E. van \ 2016
Onder de paraplu van het LIBBIO-project worden op basis van Andes Lupine nieuwe biobased producten ontwikkeld. Door de plant naar Europa te brengen, kan bovendien de opbrengst van marginale landbouwgebieden worden vergroot.
help
Transportkilometers varkensvoer tikken behoorlijk aan \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Rougoor, C. \ Balkema, A. \ 2015
Varkensvlees geproduceerd met lokaal geteeld veevoer, zoals lupine, en reststromen uit de regio scoort stukken beter op energiegebruik en emissie van broeikasgassen dan de gangbare varkensvleesproductie. Volgens Carin Rougoor en Annelies Balkema is d ...
help
Lupine voor menselijke consumptie : teelthandleiding [Boek]
Prins, U. \ [2015]
Lupine is een nieuwe peulvrucht voor de Nederlandse akkers. Vanwege zijn bijzondere samenstelling groeit de belangstelling onder consumenten en de levensmiddelenindustrie voor deze ‘nieuwe soja’. Lupine kan goed geteeld worden in Nederland, en levert ...
help
Teelthandleiding peulvruchten op natuurgronden [Boek]
Prins, U. \ Daniels, L. \ [2015]
Steeds meer akkerbouwers nemen lupines en veldbonen op in hun teeltplan. Dat heeft verschillende redenen. Een stijgende groep consumenten heeft interesse in ‘vergeten groenten’ of wil zijn maaltijd verrijken met hoogwaardig plantaardig eiwit. Voor de ...
help
Eerherstel voor lupine als voedingsmiddel \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Lundberg, J. \ Bosch, L. \ 2015
Lupine is niet alleen een sierplant, maar was ook ooit een voedingsgewas. Niet alleen voor vee, maar ook voor mensen. Na de oorlog verdween lupine, een peulvrucht met vele eiwitten en vezels, van het menu. Op dit moment wordt lupinemeel vooral gebrui ...
help
Witte lupine voor kalkrijke bodems : onderzoek over twee jaar naar perspectiefvolle lijnen [Boek]
Nuijten, E. \ Prins, U. \ [2014]
Lupine (Lupinus spp) kan interessant zijn voor zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunne ...
help
Kalktolerante lupinerassen: tweejarige test van lupinelijnen (blauw, wit) op kalkrijke zavelgrond in Zeeland [Boek]
Nuijten, E. \ Prins, U. \ 2014
In 2012 en 2013 zijn veldproeven opgezet waarin lijnen van witte lupine en rassen van blauwe lupine zijn vergeleken. De witte lupine lijnen komen van twee veredelaars uit Nederland en Denemarken, de blauwe lupine rassen komen van zaadbedrijven uit De ...
help
Lupineveredeling voor Nederlandse bodems : de eiwitrijke lupine is een veelbelovend gewas, LBI werkt aan het verbeteren van rassen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Nuijten, E. \ Prins, U. \ 2014
De belangstelling voor plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie neemt toe. Lupine komt dan steeds naar voren als een interessante peulvrucht. Sinds 2007 voert het Louis Bolk Instituut proeven uit om de haalbaarheid van de teelt van lupine voo ...
help
Groene veredeling : Lupineveredeling voor kalkrijke bodems : onderzoek naar perspectiefvolle lijnen [Boek]
Scholten, O. \ Lammerts van Bueren, E. \ 2013
Brochure met onderzoeksinformatie. Het doel van dit project is een evaluatie van lijnen van witte lupine op hun geschiktheid voor teelt op kalkrijke kleigrond om te beoordelen of er perspectief is voor verdere veredeling voor zowel gangbare als biolo ...
help
Lupine als sojavervanger in veevoer [Boek]
Berkum, S. van \ Janssens, B. \ 2013
Momenteel zijn de in Europa verbouwde eiwitrijke gewassen geen alternatief voor sojaschroot in het veevoer; de teelt ervan is niet rendabel. De introductie in Europa van een in Latijns-Amerika voorkomende eiwit- en olierijke lupinesoort zou wel een a ...
help
Lupineveredeling voor kalkrijke bodems : onderzoek naar perspectiefvolle lijnen [Boek]
Nuijten, E. \ Prins, U. \ cop. 2012
Lupine (Lupinus spp) trekt belangstelling van zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer, maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunne ...
help
Blauwe lupine : Angustifolius IRIS Lupine Lupinus [Brochure]
Innovatief Platteland \ [2012]
Factsheet van het Eiwit en Oliepad over het gewas blauwe lupine.
help
Lupinus \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Herwig, M. \ 2012
Een halve eeuw geleden waren lupines zeer populaire tuinplanten. Helaas raakten ze zo'n twintig jaar geleden uit de gratie. Inmiddels is deze kleurige borderplant bezig met een succesvolle comeback.
help
Lupine als vervanger van soja : veredeling moet kwaliteit en opbrengst verhogen \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Hylkema, I. \ 2011
Lupine staat in de belangstelling. Het eiwitrijke gewas blijkt een goede vervanger voor soja en dat is goed nieuws voor zowel de veevoederindustrie als voor mensen die een alternatief voor vlees zoeken.
help
Lupine : een gezond alternatief voor boer en burger [Boek]
Prins, U. \ Vijver, L. van de \ cop. 2011
Korte teelthandleiding voor lupine als consumptiegewas en maatschappelijke redenen om lupine te telen.
help
André Jurrius uit Randwijk: 'Lupine : een praktisch gewas met goede perspectieven' \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Loman, F. \ 2010
De goedkope import van eiwitrijke producten maakt de teelt van eiwitrijke gewassen nauwelijks financieel interessant in Nederland. Verschillende initiatiefnemers proberen hier verandering in te brengen door het eiwitrijke gewas lupine af te zetten al ...
help
Biologische lupine heeft kansen : optimalisatie teelt en veredeling biedt mogelijkheden \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Hurkens, Y. \ 2009
De teelt van lupine biedt perspectieven voor boer en consument. Het gewas kan nog grote stappen vooruit maken. Met veredeling gaan de opbrengsten omhoog
help
Het beperken van insectenplagen in gewassen door het aanleggen van barrières rond of in het perceel: een literatuurstudie [Boek]
Meerburg, B.G. \ Elderson, J. \ Belder, E. den \ Alebeek, F.A.N. van \ 2009
Veel landbouwgewassen zijn eenjarige teelten in een roulerend bouwplan. Insectenplagen moeten dus elk voorjaar opnieuw hun voorkeursgewassen opsporen en koloniseren. De meeste plaaginsecten bereiken vliegend de nieuwe percelen waar zij een gewas kolo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.