help
Exploring the effect of increasing the percentage of healthy products in the assortment of a school canteen on self-reported purchase behavior, purchase frequencies, assortment perceptions and canteen evaluation : a quasi-experiment in three intermediate vocational schools in the center of the Netherlands [Studentenverslag]
Groen, N.S. \ 2016
Childhood obesity is a growing concern since 10% of the world’s school-aged children carry excess body fat of which a quarter is obese. Due to both the social and physical consequences of childhood obesity, governments aim to design interventions, wh ...
help
Gezonde kantine van en voor leerlingen \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Nijman, J. \ 2015
Een schoolkantine hoort ook gezonde producten aan te bieden, vinden leerlingen in Almelo. Op woensdag en vrijdag bereiden vmbo-leerlingen de lunch en verkopen die zelf in de kantine.
help
Gezond eten op school : meer dan een gezond aanbod \ Nutrinews / Nutrition Information Center [Artikel]
De Geeter, H. \ 2015
In zowat alle (Europese) landen waaronder ook België zijn er programma’s opgezet om scholen actief te betrekken bij het bevorderen van een gezonde voeding bij kinderen en jongeren. Hoewel er in België geen verplichte voorschriften zijn voor het aanbo ...
help
EU-Schoolfruit [Boek]
[2015]
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten in de klas. Deelnemende scholen ontvangen 21 weken gratis schoolfruit voor alle leerlingen.
help
Breaking the cycle of poverty through meal provision at school: a Czech case study [Studentenverslag]
Steckovičová, J. \ 2015
Children from socially disadvantaged families are affected by improper alimentation. It has an impact on their social, behavioural and school functioning. This could lead to perpetuation of cycle of poverty throughout the generations. The thesis assu ...
help
Richtlijnen gezondere kantines : factsheet [Factsheet]
Wolvers, D. \ Mensink, F. \ Peters, S. \ 2014
Het Voedingscentrum heeft richtlijnen opgesteld om school-, bedrijfs- en sportkantines gezonder te maken: de Richtlijnen Gezondere Kantines. Met het toepassen van deze richtlijnen helpen kantines de consument om makkelijker gezondere keuzes te maken.
help
Gezonder eten in kantines [Brochure]
2014
Het Voedingscentrum heeft richtlijnen opgesteld om kantines gezonder te maken: de Richtlijnen Gezondere Kantines. Dat kan op verschillende niveaus: Brons, Zilver en Goud.
help
De schoolkantine centraal : winst voor alle partijen [Brochure]
2013
Wat is er mooier dan een schoolkantine die midden in het groene onderwijs staat? Zo'n 'Kantine van de Toekomst' draagt niet alleen bij aan beter onderwijs, maar er ontstaat ook een betere verbinding tussen scholen en het bedrijfsleven. Bovendien krij ...
help
Gezond, lekker en gezellig lunchen op school : verslag van een pilot op negen basisscholen in Amsterdam [Boek]
Kat, A. \ Lingsma, T. \ 2012
Negen basisscholen in Amsterdam hebben in het schooljaar 2010/2011 deelgenomen aan een lunchpilot van de Amsterdamse GGD. In deze brochure staan hun ervaringen.
help
Snack gezond op school! [Brochure]
Steunpunt SchoolGruiten \ [2012]
Met SchoolGruiten leren kinderen spelenderwijs gezonder te eten. SchoolGruiten stimuleert de leerlingen meer groenten en fruit te eten door minstens twee keer per week samen met de juf of meester in de klas te 'gruiten', ofwel: een portie groenten of ...
help
Voedingsaanbod in het MBO - Dl. B: Verdiepend onderzoek op een aantal MBO locaties [Boek]
Milder, I.E.J. \ Mikolajczak, J. \ 2012
Dit briefrapport beschrijft deel B van het onderzoek 'Voedingsaanbod in het MBO.' Hierin wordt in meer detail gekeken naar het voedingsaanbod op scholen (in kantines en automaten) en specifieke maatregelen en projecten gericht op een gezond voedingsa ...
help
Meer fruit en groenten eten op school is lekker én gezond : nulmeting EU-Schoolfruitprogramma onder basisschoolkinderen en hun ouders : samenvatting [Brochure]
Willemsens, L. \ 2011
Om inzicht te krijgen op het effect van het EU-Schoolfruitprogramma, heeft het Productschap Tuinbouw in november 2010 een nulmeting uitgevoerd onder kinderen en ouders. Dit vond plaats voorafgaand aan de start van het EU-Schoolfruitprogramma dat op d ...
help
Ontwerp van een interventie om de groenteconsumptie van jongeren te verhogen [Boek]
Gilissen, L. \ Meer, I. van der \ Reinders, M. \ Sluis, A. van der \ Woltering, E. \ 2011
In dit rapport zullen verschillende mogelijke strategieën besproken worden die ingezet kunnen worden om de consumptie van groenten door jongeren te verhogen. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: 1) Hoe kunnen groenten in het eetpatroon van jong ...
help
Lunchen op school : eindrapport pilot 2010/2011 [Boek]
Gort, A. \ 2011
Het project 'Lunchen op School' is gestart om een gezonde lunch te organiseren voor basisschoolkinderen in Amsterdam. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat dit doel is bereikt: lunchen op school is haalbaar. De negen scholen die in het schooljaar 201 ...
help
Handleiding voor de Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum [Boek]
Gudden, N. \ Mensink, F. \ Wijk, K. van \ Geus, C. de \ 2011
In een gezonde schoolkantine is alleen eten en drinken te koop waar je lijf echt iets aan heeft. Bijvoorbeeld fruit, rauwkost en broodjes. In deze handleiding lees je natuurlijk waarom dat goed en belangrijk is, maar het gaat vooral over de vraag: ho ...
help
Voedingstoestand van kinderen op LZK-scholen : verslag screening december 2010-januari 2011 [Boek]
Joosten, K.F.M. \ Velde, K. v.d. \ Langeslag, M. \ Rutten, J.M. \ 2011
Ruim 1 op 4 kinderen op de onderzochte LZK-scholen heeft een afwijkende voedingstoestand, en bijna de helft heeft een verhoogd risico op ondervoeding. Deze hoge percentages maken duidelijk dat aandacht voor voeding een integraal onderdeel moet zijn v ...
help
'Samen goed eten' : een betere eetcultuur op basisscholen : geen nieuwe concepten en pilots maar bestaande initiatieven verbinden [Boek]
Steenhuis, P.H. \ Rutten, H. \ 2011
Er bestaat in Nederland nauwelijks een eetcultuur op scholen. Na de succesvolle introductie van 'Smaaklessen' wil InnovatieNetwerk daar verandering in brengen. Maar een cultuur creëren, is makkelijker gezegd dan gedaan. Over het schaven aan een veelo ...
help
Essen ist Beziehungsarbeit : Dorothee Brosi-Burmann und die Küche der Waldorfschule Kreuzberg \ Lebendige Erde [Artikel]
Olbrich-Majer, M. \ 2011
Portret van de schoolkeuken van de Waldorfschule Kreuzberg. Hier worden dagelijks 1100 maaltijden klaargemaakt. De gebruikte levensmiddelen zijn 100% biologisch met een hoog aandeel Demeter.
help
Handvest gezonder voedingsaanbod op scholen : 2011-2015 stap voor stap gezonder [Brochure]
2011
De ondertekenaars van dit handvest werken samen met individuele scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs aan het bereiken van een gezonder aanbod van voeding en dranken op scholen door middel van een stap voor stap aanpak.
help
Samen goed eten : actie voor goede voeding op LZK-scholen [Brochure]
InnovatieNetwerk \ 2010
Voor kinderen op LZK- scholen voor langdurig zieke kinderen – is gezonde voeding van het grootste belang. Veel van hen hebben een verhoogde voedingsbehoefte, een risico op ondervoeding of hebben een speciaal dieet nodig. Alhoewel exacte gegevens ontb ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.