help
Inspiring women at WUR [Boek]
Ris, Karien \ Schaap, Diane \ Day, Susie \ McGregor, Claire \ Stevens, Eileen \ Verling, Lorna \ Sherwood-Smith, Maria \ Takken-Kaminker, Françoise \ 2016
help
Could nutrition sensitive cocoa value chains be introduced in Ghana? : report of a brief study that identifies opportunities and bottlenecks [Boek]
Vries, Klaas de \ 2015
Nutrition sensitive cocoa value chains could be applied to link sustainable cocoa farming systems and improving the nutrition status of cocoa farmers. An analysis shows that under-nutrition is severe in many areas worldwide where cocoa is sourced fro ...
help
Geen geouwehoer met jongens op de vloer \ Kies kleur in groen magazine [Artikel]
Strijbis, G. \ 2014
Ze ontbreken op de barricaden. Theoretische discussies over gelijke rechten voor man en vrouw gaan eveneens aan hen voorbij. Toch staan ze in de praktijk hun mannetje in hun opleiding voor karakteristieke mannenberoepen. Acht meisjes van AOC Oost en ...
help
'Boer zoekt Vrouw beïnvloedt ons gedrag' \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Welink, M. \ 2012
Een kijkcijferhit als 'Boer zoekt vrouw' bepaalt mede wat we normaal vinden. Filosoof Eva-Anne Le Coultre schreef er een boek over: Echte boer zoekt dito vrouw.
help
Woman’s autonomy and husband’s involvement in maternal health care utilization in Nepal [Studentenverslag]
Thapa, D.K. \ 2012
Giving childbirth is a natural phenomenon, still around a half million women die every year due to pregnancy and childbearing related causes and millions of other suffer from lifelong complications. Low utilization of maternal health services during ...
help
Vrouwen aan de top Kenia \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Middelburg, A.F. \ 2011
Vrouwen die leiding geven op bloemenfarms in Kenia. Ze zijn op de vingers van een hand te tellen. Over twee van hen. Christina Popma en Annemarie de Theije.
help
Leisure through gendered lenses: comparative analysis of the leisure time of Bulgarian and Dutch women [Studentenverslag]
Zasheva, R.S. \ 2011
help
Ontwikkelingen in de economische zelfstandigheid van vrouwen \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Brakel, M. van den \ 2010
Vrouwen zijn steeds vaker economisch zelfstandig. Het aandeel vrouwen van 15 tot 65 jaar dat met werken minstens het bijstandsniveau van een alleenstaande verdient, is in de periode 2000-2008 gestegen van 39 naar 46 procent. Het aandeel economische z ...
help
Motivations of volunteer tourists: from a gendered perspective [Studentenverslag]
Aalten, P. van \ 2010
Volunteer tourism is growing rapidly and therefore becomes an interesting field of research for many scientists (Sin, 2009; Stebbins 2009; Sherraden et al., 2008; Wearing, 2001). However there still seems to be little evidence of information about in ...
help
Wie krijgt na echtscheiding de woning? : het effect van Gender Balance op het behouden van de woning na een echtscheiding \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Hengel, B. ten \ Latten, J. \ 2009
Omdat vrouwen mede daardoor een sterkere economische positie binnen het huwelijk innemen, veranderen de verhoudingen binnen het huwelijk. De vraag is nu of een verbeterde economische positie binnen het huwelijk ook zichtbaar wordt in de situatie na e ...
help
M/V : SCP-nieuwjaarsuitgave 2009 [Boek]
Sociaal en Cultureel Planbureau \ 2009
help
Tasjes en trekkers : meisjes tussen de jongens op het mbo \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Schepers, M. \ 2009
De meisjes bevolken steeds meer de van oudsher 'mannelijke aoc's' Het lijkt erop dat dit twee werelden zijn en blijven op één school. Werelden die elkaar raken, maar niet echt integreren. Meiden Paard en Bloem op het mbo in Groningen geven hun perspe ...
help
Vrouwen volgen in het mbo hogere opleidingen dan mannen \ CBS webmagazine [Artikel]
Miltenburg, T. van \ 2009
Vrouwen volgen in het middelbaar beroepsonderwijs vaker een opleiding op een hoger niveau dan mannen. Vooral opleidingen voor sociaalpedagogisch werk zijn bij hen in trek
help
Women and land after conflict in Rwanda \ LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture [Artikel]
Koster, M. \ 2009
Female-headed households often experience inequalities in access to resources and income-generating opportunities. Conflicts may make women poorer. But it is important to realise that conflicts also offer an opportunity for change in which gender ste ...
help
Man-vrouwverschillen in gezondheid en zorg zijn voor een groot deel maatschappelijk bepaald \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Stronks, K. \ Agyemang, C.O. \ Mackenbach, J.P. \ 2008
Traditioneel gelden vrouwen als het zwakke geslacht. Maar op het terrein van gezondheid en ziekte is dat geen uitgemaakte zaak. Mannen hebben echter vaker aandoeningen waarbij de sterftekans groot is, zoals ischemische hartziekte en kanker, zodat vro ...
help
Genderverschillen in carrièremotivatie: ambities van vrouwelijke artsen vooral gebaat bij carrièreondersteuning \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Pas, B.R. \ Lagro-Janssen, A.L.M. \ Doorewaard, J.A.C.M. \ Eisinga, R.N. \ Peters, C.P. \ 2008
Met een internetenquête werden gegevens verkregen van mannelijke en vrouwelijke artsen uit snijdende, niet-snijdende en generalistische specialisaties (interne geneeskunde en huisartsgeneeskunde), over hun motivaties voor hun carrière en opvattingen ...
help
De geografische dimensie van partnerkeuze \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Haandrikman, K. \ Harmsen, C. \ Wissen, L. van \ Hutter, I. \ 2008
Dit artikel beschrijft in welke mate Nederlanders een samenwoonpartner kiezen die in de buurt woont. Mensen met een hoge sociaaleconomische status vinden hun partners verder weg dan mensen met een lage sociaaleconomische status. Andere kenmerken die ...
help
Incidentie en achtergronden van transitionele en duurzame latrelaties \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong Gierveld, J. de \ Latten, J. \ 2008
Met gegevens uit het Onderzoek Gezinsvorming 2003 van het CBS en panelgegevens uit de Netherlands Kinship Panel Study kan worden aangetoond dat duurzame latrelaties vooral een optie zijn voor middelbare tot wat oudere personen die een echtscheiding h ...
help
AIDS : hoe ongelijkheid de crisis verergert \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Tielens, J. \ 2008
Armoede en ongelijkheid tussen man en vrouw zijn de drijvers van de aids-epidemie in Afrika, blijkt uit het Wageningse onderzoeksprogramma AWLAE. Hoe groter de armoede en de ongelijkheid, hoe groter de impact van aids. En die ziekte maakt korte mette ...
help
Aandacht voor verschillen m/v : leeftijdsbewust personeelsbeleid : thema: M/V: aandacht voor verschillen \ Arbo : vakblad over arbeidsomstandigheden [Artikel]
Zanten-Przybysz, I. van \ 2008
Personeelsbeleid is maatwerk. Mannen en vrouwen maken vaak andere keuzes in hun loopbaan. Kennis van genderaspecten kan helpen bij goed personeelsbeleid
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.