help
Beprijzen van water voor de landbouw [Brochure] - Geactualiseerde versie februari 2016
Linderhof, V. \ Snellen, B. \ Schippter, P.N.M. \ Hattum, T. van \ Veraart, J. \ 2016
Deze deltafact behandelt de achtergronden en mogelijkheden om water te beprijzen dat door de landbouw wordt gebruikt voor beregening. De nadruk hierbij ligt op het gebruik van oppervlaktewater en de haalbaarheid om water te beprijzen in tijden van wa ...
help
Melken zonder zorgen : eerst meer melk per koe, dan pas meer koeien voor Bart De Koker \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Debergh, A. \ 2016
Geen ongebreidelde groei, maar wel stapsgewijs uitbreiden. Zo ziet Bart De Koker uit Baardegem de toekomst voor zijn bedrijf. Hij blijft desondanks voorstander van marktregulering. ‘Zomaar onbegrensd groeien werkt niet.’
help
'Huidige zuivelmarkt en beleid vormen een sterfhuisconstructie': EMB-crisisaanpak moet melkveehouderij beschermen \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Burgers, R. \ 2015
LTO, COPA, de zuivelwereld, vrijwel iedereen is tegen het Market Responsibility Programme en probeert niet eens het EMB-programma goed door te lichten. Waarom? Tot nu toe is het MRP het enige voorstel dat zaken radicaal anders wil aanpakken, in plaat ...
help
Wat na het bietenquotum? \ Management&techniek [Artikel]
Vleeschouwers, B. \ 2015
Vanaf 2017 wordt de suikermarkt volledig geliberaliseerd. Suikerbieten zullen geen minimumprijs meer genieten en net als andere teelten volledig afhankelijk worden van de markt. Er zijn echter heel wat nieuwe pistes om suiker anders te gebruiken dan ...
help
Staalmeesters van de 21ste eeuw grijpen de macht \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Hin, K.J. \ Meester, G. \ 2014
De overheid laat haar rol als exclusieve marktmeester steeds meer los en verwijst naar het maatschappelijk veld als het gaat om criteria voor kwaliteit en duurzaamheid van levensmiddelen. Wie vullen dit machtsvacuüm in? vragen Kees-Jaap Hin en Gerrit ...
help
"Marktordening een must" \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Schönwetter, T. \ 2013
”Behoud van het systeem van suikermarktordening is ontzettend belangrijk. Je kunt de markt niet volledig liberaliseren. Dat houdt niemand vol”, stelt Luc van Driessen. Van Driessen is voorzitter van de kring Zeeland. Een kring met 1.756 leden en 10.4 ...
help
"Mededinging" en de integrale gemeenschappelijke marktordening (integrale-GMO) : producenten- en brancheorganisaties [Boek]
Lambrechts, G. \ 2012
Onevenwichten in onderhandelingsmacht tussen partijen in de voedselvoorzieningsketen zijn schering en inslag. Deze ongelijke onderhandelingsmacht heeft negatieve gevolgen voor het concurrentievermogen van de voedselvoorzieningsketen doordat kleinere ...
help
Marktbeleid voor groenten en fruit : aanbevelingen voor een gemeenschappelijke marktordening na 2013 [Boek]
Bunte, F. \ Lans, C. van der \ Knijff, A. van der \ Meer, R. van der \ Poot, E. \ 2011
De Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) voor Groenten en Fruit moet de voedingstuinbouw stimuleren marktgericht te produceren en de toegevoegde waarde te verhogen. Tuinders moeten niet alleen met elkaar, maar vooral met hun afnemers samenwerken.
help
Greenhouse tomato production in Turkey \ Practical hydroponics & greenhouses : the soilless culture & growers' magazine [Artikel]
Engindeniz, S. \ Ozturk Cosar, G. \ 2011
An economic analysis of greenhouse tomato production in Turkey, the impact of Tuta absoluta on exports, and the need to start developing EU compliance regulations.
help
Huidige marktordening suiker is fantastisch : Albert Markusse, algemeen directeur Suiker Unie \ Boerenbusiness [Artikel]
Lijster, E. de \ 2011
Hoge noteringen op de suikermarkt, een topoogst aan suikerbieten en mooie bietenprijzen voor telers. Het zijn goede tijden voor Suiker Unie, schetst topman Albert Markusse. Toch hangen in de verte donkere wolken, nu Brussel overweegt de quotering te ...
help
Routeplanner wijst fabrikant weg in wetgevingsland \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Krul, L. \ Berg, C. van den \ 2010
TNO heeft een systeem ontwikkeld waarmee fabrikanten gemakkelijk kunnen nagaan aan welke wetgeving hun nieuwe product moet voldoen en hoe zij deze dienen te interpreteren. Aan de hand daarvan kunnen zij besluiten hoe zij een ingrediënt, halffabricaat ...
help
‘We staan nergens zonder marktbescherming’ : Teun de Jong, nieuwe voorzitter van de NAV \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Loman, F. \ 2010
Sinds 1 oktober 2009 is Teun de Jong uit Sint-Annaparochie de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Akkerbouwvakbond (NAV). Hij gaat voor een beter voedsel- en prijsbeleid, in Nederland en op Europees niveau.
help
Outcome van NMa-optreden : een beschrijving van de berekeningsmethode [Boek]
Kemp, R. \ Mulder, M. \ Sinderen, J. van \ 2010
Sinds een aantal jaren bericht de NMa in haar jaarverslag over de welvaartseffecten van haar optreden. Deze jaarlijkse rapportages concentreren zich op de geschatte welvaartswinsten voor consumenten/afnemers, aangeduid als de Outcome van het handelen ...
help
Regieorgaan EnergieTransitie : standpunt - voorrang voor duurzaam : naar aanleiding van de herziening van de elektriciteitswet en gaswet [Boek]
2010
Een duurzame energiehuishouding is de weg naar de toekomst. De transitie naar die toekomst vergt nu een ondubbelzinnige keuze voor de duurzame energiehuishouding. Die keuze levert duidelijkheid op en creëert kansen. Wachten tot ‘de markt’ het oplost ...
help
'Waarom moet de retail jouw bollen verkopen?' : focus op kansen \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2010
In vervolg op het rapport 'Focus op kansen!' dat op initiatief van Anthos is verschenen, organiseert de belangenorganisatie zogenoemde 'ondernemerstafels' voor belangstellende leden. De rode draad van deze ondernemerstafels is samenwerken. Uiteindeli ...
help
European dairy policy in the years to come : quota abolition and competitiveness [Boek]
Jongeneel, R. \ Berkum, S. van \ Bont, C. de \ Bruchem, C. van \ Helming, J. \ Jager, J. \ 2010
Deze studie onderzoekt en bespreekt de recente en toekomstige ontwikkelingen in de EU-zuivelsector. De verwachte toekomstige marktprojecties worden besproken. De impact op de markt wordt teruggebracht tot op bedrijfsniveau en geïllustreerd door kwant ...
help
An evaluation of short selling methods : market effects and implications for regulators [Studentenverslag]
Tangari, F. \ 2010
This research analyzes the different techniques based on, or involving short selling, the risk and the effects of short selling on the market, and the current organizational level in the regulatory activity to define concepts related with short selli ...
help
Profiting from animal welfare: an animal-based perspective \ The Oxford Farming Conference 2009 [Hoofdstuk uit boek]
Lawrence, A.B. \ Stott, A.W. \ 2009
The animal welfare debate has been developing in the UK since the 18th century and for much of that time the emphasis has been on the use of legislation to protect animals. More recently in farm animals there has been a focus on using market-led appr ...
help
Merkenmetamorfose: A- en huismerken zoeken naar nieuw evenwicht \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Sleutels, I. \ 2009
Het huismerk snoept al jaren marktaandeel af van het A-merk. De consument ziet niet langer een goedkope kopie van het ‘echte’ product en stopt het eigen merk gretig in het winkelwagentje. Huismerk en A-merk zoeken naar nieuwe posities ten opzichte va ...
help
Particuliere opslag van varkensvlees kan nuttig zijn \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Hoste, R. \ 2008
Particuliere opslag van varkensvlees (PO) is een instrument in de marktordening voor varkensvlees van de Europese Gemeenschap. Het doel van de maatregel is het bewaren van marktevenwicht en prijsstabilisatie door het tijdelijk uit de markt nemen van ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.