help
Handbook on the public procurement of bio-based products and services [Boek]
Narra, M.-M. \ Westkämper, M. \ Vos, J. \ Lammens, T. \ Spekreijse, J. \ Bovis, C. \ Dekker, C. \ Górczyńska, A. \ Izbicki, M. \ Ochoa, A. \ Longworth, G. \ Díaz Santos, M. \ Dammer, L. \ Sarmento, L. \ Kruchten, S. van \ Prent, O.-J. \ 2017
Drivers of the bio-economy include sustainability, economic opportunities for new products, energy and raw materials security, and improvement of the local and regional economy, particularly the agro-economy. On the basis of accepting that bio-based ...
help
Marktverkenning en haalbaarheidsstudie Nereda®-alginaat en -granulaat [Boek]
Schaafsma, Maarten \ Westerhuijs, Peter \ Loosdrecht, Mark van \ 2016
Dit rapport beschrijft de resultaten van een studie naar veelbelovende mogelijkheden voor de afzet van gedroogde Nereda® korrels, in de vorm van granulaat en als een uit de korrel geëxtraheerde alginaat-achtig polysacharide (ALE). ALE wordt ook wel N ...
help
Evaluatie Warmtewet en toekomstig marktontwerp warmte [Boek]
Haffner, R. \ Til, H. Van \ Jong, H. de \ Mans, W. \ Graaf, L. de \ 2016
Dit rapport evalueert de huidige Warmtewet en draagt oplossingsrichtingen aan voor de geïdentificeerde knelpunten. Tevens adviseert het rapport over de benodigde veranderingen in het marktontwerp rondom warmte om de beleidsdoelstellingen te kunnen re ...
help
Comparative analysis of barriers,opportunities and needs of promising market segments [Boek]
Asztemborski, Bartłomiej \ Gajewski, Angnieszka \ Wnuk, Ryszard \ 2016
The term “Bioenergy heating systems” refers in this project to plants with heat production based on different types of biomass and without electrical power generation. The maximum boiler temperature is often 120°C and the maximum pressure is 6 bar, b ...
help
Topsectoren energieregelingen en innovatie agenda energie : gebruikers en eerste orde effecten [Boek]
2016
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft vanuit haar monitoring en registratiesystemen een globaal beeld van de gebruikers van de instrumenten en regelingen die o.m. gericht zijn op ondernemingen in de (top)sector Energie. Minder bekend ...
help
Verkenning remote sensing producten voor het waterbeheer [Boek]
Simons, Gijs \ Droogers, Peter \ 2016
Om het waterbeheer zo goed en kosteneffectief mogelijk uit te voeren, zijn waterbeheerders continu op zoek naar het toepassen van nieuwe mogelijkheden om inzicht te krijgen in het functioneren van watersystemen. Remote sensing producten staan daarbij ...
help
Advancing the Biobased Economy: renewable chemical biorefinery commercialization, progress, and market opportunities, 2016 and Beyond [Boek]
2016
A review of operating biorefineries displays a range of technology solutions undergoing commercial development – beyond just advanced biofuels – to produce commodity and specialty renewable chemicals. Industrial biotechnology companies are pursuing r ...
help
Potentie struviet voor Nederlandse landbouw : studie naar de potentie van struvietwinning bij Nederlandse aardappelbedrijven [Boek]
Graaff, Lonneke de \ Naber, Nanda \ 2016
In Nederland wordt op jaarbasis 3,5 miljoen ton aardappelen verwerkt. Tijdens het verwerkingsproces komt blancheerwater vrij. Uit dit blancheerwater kan struviet worden teruggewonnen. Struviet is toe te passen als vervanger van kunstmest, ook in de ( ...
help
Biologische voedingsmiddelen, 2000 - 2014 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2016
Het marktaandeel van biologische voedingsmiddelen is toegenomen van 1,4% in 2000 tot circa 2,7% in 2014.
help
Inventory trends sustainability biomass for various end-uses [Boek]
Jinke van Dam Consultancy \ 2015
The objective of this inventory is to provide insight in the developments in the field of sustainability for biomass, from the perspectives of voluntary standards, market sector and policy related initiatives. This will provide insight in the most re ...
help
Potentieel voor Vlaamse meerwaardevleeskippen, met een blik op Nederland en Duitsland [Boek]
Bergen, D. \ 2015
Met dit rapport spelen we in op een vraag van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) over het potentieel in Vlaanderen/België voor meerwaardevleeskippen. Om het kader te creëren, vertrekt deze verkenning van het marktpotentieel van ...
help
Agri-food processing sector in Gujarat State - India NBSO Ahmedabad [Boek]
2015
Food Processing Industry, which typically divided in to two distinct processes, Primary and Secondary Process. Primary process is where the raw agricultural produce like Milk, Meat and Fish is converted to commodities fit for human consumption by sim ...
help
Cold chain logistics sector in Gujarat State - India NBSO Ahmedabad [Boek]
2015
Cold Chain Logistics here in this report is oriented towards Horticulture and Processed Food sector. So here in these sector cold chain logistics stands for cold chain facilities from farm to end user consumers. This includes Controlled Atmosphere Ve ...
help
Port sector in Gujarat State - India NBSO Ahmedabad [Boek]
2015
This reports aims at providing sectorial overview of Ports Sector of Gujarat that can lead to business opportunities for Dutch companies.
help
Horticulture sector in Gujarat State - India NBSO Ahmedabad [Boek]
2015
Over 60 per cent of Indian population depends on horticulture in order to survive and build their career in life. There is an immense scope for modernisation and development in this horticulture sector of India. As and when these dependent learn to p ...
help
Hybride velden hebben een gigantische marktpotentie \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
2015
Fieldmanagers die natuurgras een warm hart toedragen, moeten de komst van partijen als Greenfields wellicht als een blessing in disguise beschouwen. Als kunstgrasmarktleider Greenfields openlijk durft te betuigen dat zij een enorme marktpotentie voor ...
help
Dutch promising market segments for heating with solid biomass (> 100 kW) : Horizon 2020 Coordination and Support Action number 646495: Bioenergy for Business „Uptake of Solid Bioenergy in European Commercial Sectors” [Boek]
Brijder, M. \ Dragoman, M. \ 2015
This report is part of the Task 2.4, WP 2 of the Bioenergy4Business project. It comprises general information about the Dutch fossil fuel usage in the energy sector. It gives an overview over the main supply of solid biomass usage in the Netherlands, ...
help
Kansen voor sierteelt in Turkije \ BloembollenVisie [Artikel]
Bouwmeester, R. \ 2015
De economie van Turkije groeit al jaren gestaag. Dat biedt kansen voor de export van sierteeltproducten, zeggen de specialisten. Kennis van de cultuur en de lokale behoefte is daarbij van groot belang. Zo bleek dinsdag 31 maart tijdens een bijeenkoms ...
help
Bloemist heerst in klassiek bloemenland Frankrijk \ BloembollenVisie [Artikel]
Bouwmeester, R. \ 2015
Frankrijk is de derde grootste afnemer van Nederlandse sierteeltproducten. Toch besteden de Fransen maar een klein deel van hun inkomen aan bloemen. Een krap dozijn telers ging met KAVB Jong! en ConsumerView op ‘retail safari’ om te kijken waar de ka ...
help
Bio-based building blocks and polymers in the World : capacities, production and applications: status quo and trends towards 2020 [Boek]
Aeschelmann, F. \ Carus, M. \ 2015
The nova-Institute carried out this study in collaboration with renowned international experts from the field of bio-based building blocks and polymers. The study investigates every kind of bio-based polymer and, for the first time, several major bui ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.