Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 442

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="meervoudig landgebruik"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Economische en ecologische perspectieven van een dubbele dijk langs de Eems-Dollard : waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en versterken van biodiversiteit bij een Multifunctionele Dubbele Keringzone voor de dijkversterking Eemshaven – Delfzijl [Boek]
Kwakernaak, C. \ Lenselink, G. \ Hoek, D.J. van der \ Paulissen, M. \ Jansen, H. \ Kamermans, P. \ Poelman, M. \ Schasfoort, F. \ Meulen, S. van der \ Kessel, T. van \ Ek, R. van \ [2015]
Dit rapport gaat in op het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en biodiversiteit in de verkenning van de haalbaarheid van een Multifunctionele Dubbele Keringzone als alternatief bij de Dijkversterking Eemshaven – Delfzijl. Het project ric ...
help
Ruimte op landgoederen : welke ruimte geef je een landgoed in het bestemmingsplan? [Boek]
Jentink, J. \ Jonge, J. de \ Bosch, J. \ 2015
De wijze waarop gemeenten met landgoederen omgaan kan nogal uiteen lopen. Het maakt verschil of je maar één landgoed binnen je gemeentegrenzen hebt liggen of dat er meerdere landgoederen zijn die zich bovendien actief laten zien. Het is niet verwonde ...
help
Slim samenwerken met de natuur : herbebossing op de Nederlands-Caribische Benedenwindse Eilanden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Debrot, D. \ 2015
Herbebossen in een droog, zonovergoten en zout klimaat, kan dat wel? Ja, zolang je maar slim samenwerkt met de natuur. De vernietigende werking van loslopend vee op de inheemse plantengemeenschappen van droge tropische eilanden is vaak aangetoond. He ...
help
Dossier duurzame energielandschappen [Dossier]
2015
De duurzame energievormen hebben een lagere energiedichtheid dan de fossiele brandstoffen en de winning ervan neemt daarom vaak meer ruimte in beslag. Als ze zo in het landschap opgenomen worden dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van de omgeving en ...
help
Een dubbele dijk met driedubbele doelen \ H2O online [Artikel]
Kwakernaak, C. \ Lenselink, G. \ Officer, I. \ Buurman, M. \ 2015
De huidige zeedijk in de Eemsdelta voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Omdat de dijk in een aardbevingsgevoelig gebied ligt is dijkversterking urgent. Daarnaast heeft Noordoost-Groningen behoefte aan nieuwe economische impulsen, en is voor de ...
help
Wild west in de bodem : wie schept orde in de chaos onder de grond? : thema \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, S. \ 2014
We zien het niet, maar het is een drukte van belang onder onze voeten. Water-, elektriciteits- en gasleidingen, kabels, energieopslag, klimaatbeheersingssystemen, parkeergarages. Welke gevolgen heeft het explosief gestegen bodemgebruik voor onze drin ...
help
Het effect van landbouwkundig gebruik van een waterberging op de waterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Maaswaal, D. van \ Wegman, W. \ 2014
Een van de mogelijkheden om tijdens intensieve regenbuien het water tijdelijk te bergen is het aanleggen van waterbergingsgebieden. Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de lan ...
help
Waterberging op landbouwgrond : wat doet dat met de waterkwaliteit? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Maaswaal, D. van \ Wiegman, W. \ 2014
Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de landbouw in gebruik zijn. Uit onderzoek blijkt dat het effect van de combinatie landbouw en waterberging – een zogenaamde landbouwbergi ...
help
Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur [Boek]
Nationaal Groenfonds \ 2014
Uit eerdere gesprekken met ondernemers, terreinbeherende organisaties, overheden en financiers valt te concluderen dat er potentie is om méér privaat en maatschappelijk kapitaal voor natuur aan te trekken. Kansen kunnen worden benut als overheden mee ...
help
Waarom worden er in de praktijk nog maar zo weinig multifunctionele ‘doorbraakvrije’ dijken gerealiseerd? [Presentatie]
Tettero, M. \ 2014
Tettero, M. (2014). Presentatie studiedag doorbraakvrije dijken: 'Waarom worden er in de praktijk nog maar zo weinig multifunctionele ‘doorbraakvrije’ dijken gerealiseerd?', 5 maart.
help
Epe toekomstbestendiger : analyse van de gemeente Epe op het gebied van ambities en kansen voor landschap, natuur, landbouw, water, recreatie, economie en cultuurhistorie [Studentenverslag]
Dijk, A. van \ Kroezen, F. \ 2013
Voor het Gelders Landschap is onderzocht welke kansen er liggen om de natuurwaarden, landschappelijke waarden en cultuurhistorische waarden duurzaam te versterken in relatie tot recreatieve, landbouwkundige en andere economische activiteiten. Het bet ...
help
Drijvende Tuinen van Boskoop : onderzoek naar de rendabele toepassing van drijvende teeltconstructies in de Greenport regio Boskoop ten behoeve van economische en klimatologische toekomstbestendigheid [Studentenverslag]
Bons, D.B. \ 2013
Het onderwerp van dit rapport is de drijvende teeltvloer. Er is door twee bedrijven een pilot met een drijvende teeltvloer gestart om meervoudig ruimtegebruik te stimuleren in het ruimtelijk problematische gebied Zuidwijk. Niet alleen wordt de teeltv ...
help
Vragen naar aanleiding van AO Gastvrijheidseconomie [Brief]
2013
Nadere toelichting op het concept Gastvrijheidseconomie, zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg (AO) dd 10 juli 2013. Het betreft cijfers over de samenstelling en de opbouw van de totale groep toeristen die naar Nederland komen (inkomend toeris ...
help
Een groen spoor door Amersfoort [Brochure]
[2013]
Vereniging Duurzaam Soesterkwartier heeft de afgelopen paar jaar onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van het concept "Groene Spoor". De spoorzone van Amersfoort biedt namelijk een unieke mogelijkheid voor een groene recreatieve verbinding ...
help
Exploring the role of boundaries in multifunctional land-use : lessons from boundary encounters in the Dakpark Rotterdam [Factsheet]
Broekhoven, S.K. van \ 2013
In delta regions scarcity of space and new spatial claims for climate adaptation measures urge governments and scholars to look multifunctional land-use, i.e. combine economic, ecologic and social objectives in spatial developments. Realizing multifu ...
help
Een groen spoor door Amersfoort : multifunctioneel landgebruik geeft meerwaarde voor alle partijen [Boek]
Hoofwijk, H. \ Stobbelaar, D.J. \ Gestel, D. van \ 2013
Vereniging Duurzaam Soesterkwartier heeft de afgelopen paar jaar onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van het concept "Groene Spoor". De spoorzone van Amersfoort biedt namelijk een unieke mogelijkheid voor een groene recreatieve verbinding ...
help
Gemeenschappelijke belangen bestaan niet : zeven sleutels voor een waardevolle afweging bij ruimtelijke vraagstukken : dossier: ondergrondse constructies \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Eekelen, B. van \ 2013
Ruimteclaims door functieveranderingen en gewenste ingrepen in onze leefomgeving komen steeds vaker met elkaar in aanraking. Meervoudig ruimtegebruik en benutting van de ondergrond kunnen een oplossing zijn. Maar de besluitvorming loopt vaak moeizaam ...
help
Ondernemen ligt in onze natuur!? [thema: de natuur zelf als rentmeester] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schops, I. \ 2013
Wereldwijd staan we voor een aantal grote uitdagingen zoals de voedselvoorziening, de groeiende wereldbevolking, de klimaatverandering, de gevolgen van onze afhankelijkheid van de fossiele brandstoffen en - niet in het minst - de krimpende biodiversi ...
help
'Drijvend groen' : onderzoek naar de haalbaarheid van groen op het water [Studentenverslag]
Blok, L. \ Penterman, J. \ 2012
In dit rapport worden de haalbaarheid en de mogelijkheden voor drijvend groen onderzocht. Beschreven is wat nodig zou moeten zijn om drijvend groen te realiseren op water. Er worden diverse bestaande systemen bekeken en onderzocht op de mogelijkheden ...
help
Natuur en waterberging én drinkwaterwinning in beekdal Hunze \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hulsbos, J. \ Nieuwkamer, R. \ 2012
Hoe kan de ontwikkeling van een natuur- en waterbergingsgebied samengaan met behoud van aanwezige functies in het gebied? Tusschenwater ligt in het benedenbeekdal van de Hunze, tegen het Zuidlaardermeer aan, in de gemeente Tynaarlo. In het gebied sta ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.