help
Geen twijfel over borging weidegang \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. der \ 2020
De richtlijnen rondom het gebruik van het weidemelklogo zijn per 1 januari dit jaar aangescherpt. Niet omdat er twijfels bestaan over weidegang, maar om aan te tonen dat koeien daadwerkelijk minimaal 120 dagen per jaar zes uur per dag buiten lopen.
help
Multinationals trekken aan duurzaamheid \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2020
Voor melkveehouders in de grote zuivellanden van de wereld is er geen ontkomen meer aan. Met multinationaal opererende voedingsconcerns als aanjagers krijgen ze te maken met steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering. Soms levere ...
help
E-learning module Stressvrij omgaan met de koe : wiki Groen Kennisnet [Website]
2020
In deze cursus 'Stressvrij omgaan met de koe' combineren we kennis uit de literatuur en praktijk. Je gaat je verdiepen in dit onderwerp en je leert: op welke manier er bij koeien angst voor mensen ontstaat; wat de gevolgen van deze angst zijn op melk ...
help
Beantwoording Kamervragen over gevolgen coronacrisis voor dieren veehouderij [Brief]
2020
Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Ouwehand (PvdD) over de situatie voor dieren in de veehouderij als gevolg van de coronacrisis, ingezonden op 10 april jl. met kenmerk 2020Z06547
help
Doelgericht verlengen levensduur melkvee : Naslagwerk voor veehouders over het verlengen van de levensduur van melkvee [Boek]
[ca. 2020]
De levensduur van melkvee verlengen is goed voor boer en klimaat. Want koeien die langer op het melkveebedrijf blijven, renderen het meest op vlak van melkproductie en efficiëntie. Evenveel melk met minder dieren betekent ook een lagere methaanuitsto ...
help
Koe- of carwashborstel? : Een kijkje in de wereld van koeborstels \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Wilgenhof, S. \ 2020
Koeien zijn gek op koeborstels en ook consumenten vinden het leuk om te zien dat koeien lekker geborsteld worden. Welke moet je hebben en waar moet je ze in de stal monteren?
help
Evaluatie herziening UDD-regeling [Boek]
Bokma, Martien \ Kreuger, Karin \ Kluivers, Marion \ 2020
Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Wageningen Livestock Research een evaluatie uitgevoerd onder sectordierenartsen (vleeskalver-, varkens- en melkveehouderij) en toezichthouders (NVWA). In de evaluatie is nag ...
help
Create space and relieve pressure : CowManagement special : housing and equipment \ CowManagement [Artikel]
Porter, R. \ 2020
.
help
Dierenartsen wijzen op infectieziekten bij aankoop vee \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Elands, M. \ 2020
Met het aankopen van melkkoeien stijgen ook de gezondheidsrisico's. Dat vraagt om een plan van veehouders om de insleep van infectieziekten zoveel mogelijk te beperken, vinden dierenartsen.
help
Remove blinkers to resolve bottlenecks : CowManagement special: housing and equipment \ CowManagement [Artikel]
Porter, R. \ 2020
.
help
Koeien compleet de kluts kwijt door bacterie \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Bloemberg-van der Hulst, M. \ 2020
Het begint met een plotselinge terugval in de melkgift en zeer hoge koorts. De bacterie Mannheimia haemolytica kan in korte tijd voor dood en verderf zorgen. Het leidt de laatste jaren vaker tot hevige longontsteking bij koeien.
help
In de hangmat \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Vlaanderen, C. \ 2020
Peter Ritmeester komt als adviseur en embryotransplanteur bij CRV bij veel veehouders over de vloer. Het viel hem op dat er geen oplossing is voor kalveren die moeite hebben met staan. Hij bedacht een kalverhangmat waarbij het kalf met zijn poten doo ...
help
Makkelijk weiden met NNW \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Wilgenhof, S. \ 2020
Met Nieuw Nederlands Weiden (NNW) wordt weiden makkelijk voor de veehouder. En de koe heeft er eveneens baat bij. Dat vertelt dierenarts Erwin de Heer.
help
Tips van de dierenarts \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Overgoor-Swarte, D. \ Maas, S. \ Egberink, P. \ Blankenvoorde, G. \ Doornbos,, M. \ 2020
In het midden van de zomer en aan het begin van het najaar kunnen melkveehouders te maken krijgen met hittestress bij hun dieren, een mineralentekort, een lagere drogestofopname uit weidegras door droogte en wormen. En hoe zorg je voor een soepele ov ...
help
Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij : Advies over de transitie naar landschapsinclusieve landbouw, gevoed door drie regionale pilots [Boek]
Strootman, B. \ Erisman, J.W. \ Poppe, K. \ Hondebrink, M. \ Pijlman, J. \ Prins, E. \ Struyk, P. \ Wagenaar, J.P. \ Wittenboer, S. van den \ Francke, M. \ Bovens, M. \ Dooren, N. Van \ Alkemade, F. \ Zandbelt, D. \ Groot, R. \ 2020
help
Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij : Pilot landschapsinclusieve landbouw Krimpenerwaard [Boek]
Strootman, B. \ Erisman, J.W. \ Wagenaar, J.P. \ Wittenboer, S. van den \ Francke, M. \ Spek, T. Van \ Alkemade, F. \ Zandbelt, D. \ Groot, R. \ Timmerman, L. \ Groot, K. de \ Paridon, R. van \ Pijlman, J. \ Burger, S. \ Gevaert, A. \ Waterloo, M. \ 2020
help
Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij : Pilot landschapsinclusieve landbouw De Marne [Boek]
Strootman, B. \ Alkemade, F. \ Zandbelt, D. \ Wittenboer, S. van den \ Francke, M. \ Groot, R. \ Vries, G. de \ Papenborg, J. \ Kersten, K. \ Wilbrenninck, D. \ Hondebrink, M. \ Struyk, P. \ Erisman, J.W. \ Timmerman, L. \ Spek, T. \ Wiersma, J. \ Burger, S. \ Waterloo, M. \ Gevaert, A. \ 2020
help
Hoogcelgetalkoe verdient meer aandacht : Special uiergezondheid \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Vries, G. de \ 2020
Het gaat erg goed met de uiergezondheid in Nederland en Vlaanderen. Voor verdere verbetering is het vooral aan de orde om te kijken naar koeien met een hoog celgetal. Door bij de eerste attentie al actie te ondernemen, kan veel trammelant worden voor ...
help
Uitdroging door infectieuze kalverdiarree : Uit de dierenartspraktijk \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Meesters, T. \ 2020
Aan de hand van praktijkvoorbeelden schrijven drie dierenartsen over ziekten in de melkveehouderij. Toon Meesters, werkzaam bij Vee & Arts Veterinaire Diensten uit Roosendaal, Hans Van Loo, verbonden aan de Universiteit Gent (en dierenarts te Merelbe ...
help
Agro-Nutri Monitor 2020 : monitor prijsvorming voedingsmiddelen en analyse belemmeringen voor verduurzaming [Boek]
Galen, Michiel van \ Baltussen, Willy \ Gardebroek, Koos \ Herceglić, Nera \ Hoste, Robert \ Ihle, Rico \ Jager, Jakob \ Janssens, Bas \ Jukema, Gerben \ Kornelis, Marcel \ Logatcheva, Katja \ Oosterkamp, Elsje \ Roskam, Jamal \ Silvis, Huib \ Stokkers, Rob \ 2020
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil dat boeren en tuinders die duurzamer produceren daarbij geen problemen ondervinden die te maken hebben met de prijsvorming. De Agro-Nutri Monitor draagt hieraan bij door de prijsvormin ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.