help
Hoe verbetering bodem, plant, dier klauwproblemen kan verhelpen \ Vruchtbare kringloop [Artikel]
2020
help
Resultaten 6 jaar Vruchtbare Kringloop Overijssel: minder RE in krachtvoer en meer beweiding \ Vruchtbare kringloop [Artikel]
2020
De Overijsselse melkveebedrijven in het project Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) hebben minder RE in het krachtvoer en doen meer aan beweiding. De deelnemers anticiperen goed op de droogte, onder andere door het gebruik van minder kunstmest. Dat ...
help
Kringloopkalender voor de Utrechtse melkveehouderij : met meer dan 50 tips uit projecten binnen de Utrechtse provincie [Boek]
2020
help
Inzoomen op het verdienmodel: wat levert kringlooplandbouw op? : De Boeren van Amstel is begonnen aan de volgende fase \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Hoofdstuk uit boek]
2020
Meer samenwerken met de natuur, beter zorgen voor de bodem, meer gebruik van reststromen: allemaal maatregelen om meer richting kringlooplandbouw toe te werken. Welk verdienmodel zit hierachter? Deze vraag hebben wij voorgelegd aan een aantal onderne ...
help
In Dokkum bouwen ze hun eigen regionale zuivelkringloop \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2020
Zuco Dokkum, noemen ze zich. Drie ondernemers met als doel hun verse producten beter, sneller en lekkerder bij het grote publiek te krijgen. Hessel Jan Sinnige vertelt over de ambitie van de zuivelcoöperatie en hoe ze de processen hebben ingericht.
help
Van melkveehouderij naar “mout met een missie” \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2020
Als ondernemer kan je gewoon niet bang zijn voor de moeilijke beslissingen. Ze komen voorbij en je gaat ermee om. Zo ging het ook Jan en Lidy Legters uit Winterswijk. Het melkveebedrijf bood onvoldoende perspectief en dan ga je nadenken, fantaseren e ...
help
Topkuil-winnaar fokte al 22 honderdtonners en twee tientonners : Uitdaging met oude koeien en grasrantsoen \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2020
Topkuil-winnaar Bert Vergeer van Hoeve Zorgvliet uit Bodegraven (ZH) koos niet voor schaalvergroting. Om voldoende uitdaging te houden is hij altijd op zoek naar manieren om het management te verbeteren. De ondernemer weet niet alleen goede kuilen te ...
help
De biodiversiteitsmonitor voor beloning van boeren voor biodiversiteitsverbetering : special natuurinclusieve landbouw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Doorn, A. van \ Melman, D. \ Erisman, J.W. \ Eekeren, N. van \ 2020
Een van de oplossingsrichtingen voor herstel van biodiversiteit op het boerenland is het belonen van bijdragen van boeren aan biodiversiteit. De Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij kan daarvoor een belangrijk instrument zijn, ook omdat het een cen ...
help
Nationale Handelsmissie Korte Keten | Dichtbij Boert Beter | Aflevering 4: Made & Cooked in Holland [Video]
2020
In de videoreeks 'Dichtbij Boert Beter' over de Nationale Handelsmissie Korte Keten gaan we langs bij bedrijven, boeren en andere ondernemers die een bijzondere rol spelen in de korte keten. Vandaag aflevering 4: Made & Cooked in Holland. We gaan lan ...
help
‘Ik ben ervan overtuigd dat we moeten extensiveren’, Melkveehouder Alex Datema \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
Datema, A. \ 2020
Melkveehouder Alex Datema realiseert zich dat de huidige manier van landbouw bedrijven niet meer vol te houden is. De boer moet op zoek naar een nieuw verdienmodel, met een kleinere veestapel. De overheid moet daarbij de helpende hand bieden.
help
Melkkeurmerken \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
help
Kringlooplandbouw - Bodem veehouderij [Video]
2020
help
Kringlooplandbouw - Biodiversiteit veehouderij [Video]
2020
Melkveehouder Alex Datema en WUR-onderzoeker Gerard Migchels in gesprek over hoe je in de melkveehouderij biodiversiteit op je hele bedrijf kunt integreren en toch een hoog productieniveau kunt behouden.
help
Maisteelt na grasland met de OSP \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Agtmaal, M. van \ Deru, J. \ Struyk, P. \ 2020
OSP staat voor ondergrondse strokenploeg. Met deze machine wordt in de rij en onder de zode geploegd vóór mais in de rij wordt gezaaid, in dit specifieke onderzoek op grasland. Proeven met de OSP werden gedaan in 2018 en 2019 in Drenthe. Het N-levere ...
help
Maisteelt na grasland met de ondergrondse strokenploeg: resultaten van proeven in Drenthe [Boek]
Agtmaal, M. van \ Deru, J. \ Struyk, P. \ Pol, H. \ [2020]
Op een melkveebedrijf met gras en mais kan de maisteelt in vruchtwisseling met tijdelijk grasland positief uitwerken voor de bodemkwaliteit en het economisch rendement op bedrijfsniveau. Wanneer die maisteelt met niet kerende grondbewerking (NKG) geb ...
help
Ondergrondse strokenploeg biedt perspectief bij mais \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Reindsen, H. \ 2020
Mais telen op grasland na een bewerking met een ondergrondse strokenploeg is perspectiefvol. Niet alleen voor de opbrengst, maar ook met het oog op maatschappelijke doelen zoals bodembiodiversiteit en waterkwaliteit.
help
Melkveehouder enthousiast over ondergrondse strokenploeg \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Reindsen, H. \ 2020
Melkveehouder Job Postma uit het Groningse Zevenhuizen is enthousiast over de ondergrondse strokenploeg van Henk Pol uit Uffelte. 'Het geeft een stuk gemak, het is goed voor de bodem en de mais staat er goed bij.'
help
Theo Nieuwenhuis: ‘Met goede voeding maak je goede drijfmest’ \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Beerling, W. \ 2020
V-focus sprak met kringloop- en bodemadviseur Theo Nieuwenhuis. Als melkveehouder en beginnende biologische akkerbouwer deed en doet hij ervaring op met de teelt van kruidenrijk grasland zonder onnatuurlijke inputs. Dat is waar Nieuwenhuis als advise ...
help
Waterberging op vruchtbare kleigrond, melkveehouder Maurice van Erp \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
Het bedrijf van melkveehouder Maurice van Erp staat op kleigrond, dus het organisch gehalte is goed. Toch moet hij hard werken om de waterberging op orde te houden.
help
Boer in Natura 2000 : video \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2019
Klaas de Lange heeft een boerderij in een Natura 2000-gebied. In 1992 besloten zijn vrouw Annie en hij om zelf de melk te gaan verwerken. Dit bleek een succes. Een succes dat we kennen onder de naam Weerribben Zuivel.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.