help
Nitraatresidu verlagen met groenbedekkers \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2016
Half november organiseerde Inagro een bezoek aan een proefveld met groenbedekkers in Tielt. De proef moest vooral het effect van de verschillende mengsels op het nitraatresidu in de bodem tonen en meten.
help
IRS op Open dag CZAV/Rusthoeve: aandacht voor groenbemesterkeuze \ IRS [Artikel]
Maassen, J. \ 2015
Groenbemestingsgewassen zijn waardevol als voorvrucht voor suikerbieten. Het is echter wel belangrijk om de keuze van de groenbemesters af te laten hangen van het doel van de teelt, maar zeker ook van de aanwezige of te verwachten ziekten en plagen i ...
help
Groenbedekkers in nieuw Europees perspectief : kennisonderzoek rond mengsels groenbedekkers draait op volle toeren \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Debergh, A. \ 2015
Veel veehouders kiezen voor groenbedekkers in het teeltplan om aan de verplichtingen van de nieuwe Europese regelgeving te voldoen. Om de biodiversiteit te bevorderen, is het vanaf dit jaar verplicht om combinaties van groenbedekkers in te zaaien.
help
Groenbedekkers in nieuw Europees perspectief : kennisonderzoek rond mengsels groenbedekkers draait op volle toeren \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Debergh, A. \ 2015
Veel veehouders kiezen voor groenbedekkers in het teeltplan om aan de verplichtingen van de nieuwe Europese regelgeving te voldoen. Om de biodiversiteit te bevorderen, is het vanaf dit jaar verplicht om combinaties van groenbedekkers in te zaaien.
help
Waterkwaliteit met aandacht voor groenbedekkers : dossier \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ Huits, D. \ 2015
In dit dossier 'Waterkwaliteit met aandacht voor groenbedekkers' de volgende artikelen: CVBB werkt verder aan waterkwaliteit, Integrale benadering levert resultaten op, Bevindingen uit individuele begeleiding, Groenbedekkers als EAG, Groenbedekkers m ...
help
Het grasseizoen is weer begonnen \ Management&techniek [Artikel]
Van Dijck, L. \ 2015
Aan de basis van een goede botanische samenstelling van grasland ligt de juiste keuze van de in te zaaien grassoorten en variëteiten in functie van het toekomstige gebruik.
help
Bewust kiezen voor een graszaadmengsel \ Management&techniek [Artikel]
2014
Waar bij andere landbouwgewassen de rassenkeuze ieder jaar opnieuw veel aandacht krijgt, is dat bij gras vaak niet het geval. Toch is het nuttig te kijken naar de landbouwkundige waarde van de graszaadmengsels. In dit eerste van 2 artikelen de mengse ...
help
Graszaadmengsels voor blijvend grasland \ Management&techniek [Artikel]
2014
Een succesvolle weidevernieuwing begint met een bewuste mengselkeuze. In het vorige nummer bespraken wij de mengsels voor tijdelijk grasland. In dit tweede artikel komen de enkelvoudige en complexe mengsels voor blijvend grasland aan bod.
help
The potential and challenges of drop-in biofuels : a report by IEA Bioenergy Task 39 [Boek]
Karatzos, S. \ McMillan, J.D. \ Saddler, J.N. \ 2014
This report was commissioned by IEA Bioenergy Task 39 with the goal of providing a background to the topic, an assessment of technical approaches being developed and an overview of anticipated challenges in large scale commercialization of so called ...
help
Phalaenopsistelers beproeven nieuwe substraatrecepten : invloed op uniformiteit, plantgezondheid en teeltsnelheid \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2014
In de phalaenopsisteelt zijn al enige tijd experimenten gaande met nieuwe substraatmengsels. Hoewel bark vooralsnog met afstand de voornaamste grondstof zal blijven, beproeven telers en substraatleveranciers of toevoeging van kokoschips, veenbrokjes ...
help
Dossier biobrandstoffen [Brochure]
[2013]
In dit dossier van Shell staan de volgende artikelen: Biobrandstoffen hebben de toekomst; De vergroening van de petrochemie; De biopolitiek.
help
Meer, maar vooral beter gras : 55 procent van graskuilen is niet toereikend voor melkproductie van 8000 kg \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Cappellen, J. van \ 2013
Melkveehouders kunnen volgens grasveredelaar Limagrain een veel hogere voederwaarde-opbrengst van hun grasland realiseren dan ze tot nu toe doen. Met een voeder- en verteringsproef voor een lijn van zeven nieuwe grasmengsels geeft Limagrain het start ...
help
Eén, twee of drie maisrassen zaaien? : mixen van maisrassen op één perceel levert drie tot vijf procent meer kolfaanzet op \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Cappellen, J. van \ Koopman, W. \ 2013
Het zaaien van meerdere maisrassen op één perceel zorgt voor een langere periode van stuifmeeluitwisseling en zo meer kolfaanzet. Maisbedrijven Innoseeds en Caussade Zaden zien brood in het concept en presenteren in 2013 elk hun eigen ontwikkelde ‘ma ...
help
Diverse grassland mixtures for higher yields and more stable sward quality \ The role of grasslands in a green future : threats and perspectives in less favoured areas [Hoofdstuk uit boek]
Wit, J. de \ Eekeren, N. van \ Wagenaar, J.P. \ Smeding, F.W. \ 2013
To investigate whether other grassland species and diverse grassland mixtures could be more productive and nutrient efficient, a grassland on a shallow sandy soil in the south of the Netherlands was sown in April 2009 with seven non-leguminous grassl ...
help
Plaatsspecifiek toedienen van granulaat [Boek]
Goense, D. \ Schepel, E.G. \ 2012
Een groep boeren samenwerkend onder de naam “Precisielandbouw Oost Drenthe” heeft al eerste stappen gezet op het gebied van precisielandbouw, o.a. in de richting van een plaats specifiek alen advies. De ervaringen die toen zijn opgedaan is aanleiding ...
help
Gemengde rijentoepassing GBM en meststoffen : meerjarige onderzoeksresultaten naar de werking van Actara, Subliem en Amistar bij gecombineerde rijentoediening met APP of Humifirst in de teelt van pootgoed (Innovator) [Boek]
Malda, J.T. \ Rutgers, R. \ 2012
Van de Rhizoctoniamiddelen Subliem en Amistar is bekend dat deze een goede werking hebben tegen lakschurft. Het is echter onvoldoende bekend hoe de werking van deze middelen is wanneer deze gemengd aan meststoffen als rijenbemesting worden toegediend ...
help
Combimester spaart werkgang \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Buning, S. \ 2012
Het gecombineerd uitrijden van drijfmest en kunstmestvervangers spaart een werkgang. Maar pas op: het mengen van mestsoorten kan tot ongewenste chemische en fysische reacties leiden.
help
Capillariteit sleutelwoord bij substraat phalaenopsis \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Konijn, E. \ 2012
In phalaenopsis neemt de variatie in samenstelling van het substraat toe. Bestanddelen zoals kokoschips vormen steeds vaker een onderdeel van de substraatmengsels. De aanpassingen moeten leiden tot een betere vochtvoorziening voor de plant. Capillari ...
help
Waterkwaliteitsspoor in breder perspectief : Sint Maartensdijk [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lieftink, E. \ Langeveld, J. \ Quist, W. \ Eijnden, P. van den \ 2012
De invulling van het waterkwaliteitsspoor is de afgelopen decennia verengd tot een toetsing van knelpunten in de zuurstofhuishouding in de ontvangende watergangen door lozing uit riooloverstorten. De gemeente Tholen heeft samen met Waterschap Schelde ...
help
Zodebemester PPL II: nazomer toediening van spuiloog en dunne rundermest in één werkgang [Boek]
Draai, H. van der \ Bussink, D.W. \ 2011
Spuiloog is een vloeibare meststof die vooral ammoniakale stikstof bevat in relatief lage concentraties. Daarmee is het een meststof die op grasland in principe ook goed inzetbaar is in de nazomer. In de nazomer zijn slechts kleine stikstofgiften nod ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.