help
Zon, wind en mest geven melkveehouderij nieuwe energie \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2020
Meer dan de helft van de elektriciteit die Nederlandse melkveehouders verbruiken, is duurzaam opgewekt. Toch werkt de sector nog lang niet energieneutraal. De transitie naar duurzame energie gaat niet zonder slag of stoot. Maar de potentie van zon, w ...
help
Mest opwaarderen : Meilof partner in fabriek voor bio-based carbon en groen gas van STERCORE \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Jansen, H. \ 2020
Stercore gaat in Emmen een nieuwe fabriek bouwen waar het op jaarbasis 350.000 ton droge mest omzet in groen gas en bio-based carbon, zonder dat hierbij afvalstoffen ontstaan. Daarbij is de bio-based carbon het hoofdproduct met een flinke toegevoegde ...
help
Duurzame keuze voor wegenbouw en dakbedekking : Bio-bitumen uit mest \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gielen, P. \ 2020
Bitumen is onmisbaar in de wegenbouw en de bedekking van platte daken. Maar het materiaal heeft als restproduct uit de olieraffinage niet bepaald een groene voetafdruk. Dat kan beter. Bijvoorbeeld door het te maken uit mest of andere organische rests ...
help
De stikstof uitdagingen \ Biobased update [Artikel]
Raap, J. \ 2020
Sinds de zomer van 2019 is stikstof volop in de media, vaak in de context van de ‘stikstofcrisis’ of ‘stikstofproblematiek’. Dit probleemdenken maakt ons blind voor de kansen die deze kwestie ons biedt. Bijvoorbeeld om mest veel beter te gaan benutte ...
help
E-learning bodem, bemesting en mestverwaarding [Boek]
Roefs, J. \ 2020
Bemesten doe je om gewassen te voeden en de bodem te verbeteren. Dit is een vak op zich, met vele aspecten: ieder gewas/ras en ieder perceel heeft zijn eigen behoefte aan de verschillende nutriënten, en ieder jaar is anders. En dan moet de bodem ook ...
help
Effecten van toepassing digestaat op bodembiodiversiteit \ LTO Noord [Artikel]
2020
Melkvee- en akkerbouwbedrijf Ras en Zonen VOF op Goeree-Overflakkee experimenteert sinds 2019 met de toepassing van digestaat uit een eigen monovergister op grasland en verschillende akkerbouwgewassen. In het meerjarige experiment vergelijken we de e ...
help
Het Nutrient Platform stimuleert hergebruik nutriënten \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2020
In een normale wereld werken we bijna naast elkaar, aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. In coronatijden bellen we vanuit onze alternatieve thuiswerklocaties. Alles om Renske Verhulst, secretaris van het Nutrient Platform te laten vertellen over het ...
help
Mest en larven als brandstof voor mens, dier en vliegtuig \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2020
Een gesprek met Cies Roskam, consultant en founder van ProEnto vereist scherpte. Een combinatie van gedrevenheid, ondernemerschap, inhoudelijke kennis en ambitie maakt dat de man een onophoudelijke reeks feiten, termen, toekomstbeelden en hoop met je ...
help
Kringloopmeststoffen alternatief voor kunstmest \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Stokkermans, P. \ 2020
Meststoffen van organische oorsprong hoeven niet veel onder te doen voor kunstmest in de rij. Dat blijkt uit een demoveld bij melkveehouder Jos Verstraten in Westerbeek en op Proefboerderij Vredepeel van WUR Open Teelten. Oogstmetingen maken de versc ...
help
Meststof maken in een wolkenfabriek… \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klip, H. \ 2019
Waterschappen zijn naarstig op zoek naar methoden om stikstof terug te winnen. GMB Bio Energie geeft het goede voorbeeld. Het bedrijf maakt ammoniumsulfaat uit communaal slib en verkoopt dat als meststof.
help
Mineralencentrale verwerkt mest tot nuttige producten \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2019
Oscar Schoumans van Wageningen Environmental Research werkt aan een methode om fosfaat terug te winnen uit mest. Hij draagt hiermee bij aan de Groene Mineralen Centrale in Beltrum, die op 4 september werd geopend door koningin Maxima.
help
Methaan? De brand erin! \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2019
Bij de opslag van mest in de melkveehouderij komt methaan vrij. Per liter melk verdwijnt op dit moment ongeveer 13 gram van dit sterke broeikasgas de lucht in. Op de boerderij van Peter van Roessel loopt een opmerkelijke proef om die emissie terug te ...
help
Bioconversie van digestaat door wormen: productie van eiwit en compost [Boek]
Elissen, Hellen \ Weide, Rommie van der \ 2019
Dit rapport beschrijft groei op en omzetting van de dikke fractie (28 % droge stof) van digestaat door E. fetida wormen (compostwormen) in 6 kweekbedden van elk 5 m2. De begindichtheid van de wormen was 5 kg/m2. Het digestaat was afkomstig uit de ACR ...
help
Nitrogen fertilising products based on manure and organic residues : supporting literature of the SYSTEMIC factsheets [Boek]
Ehlert, Phillip \ Sigjurnak, Ivona \ Meers, Erik \ Verbeke, Marieke \ Adani, Fabrizio \ Zilio, Massimo \ Tambone, Fulvia \ Schoumans, Oscar \ 2019
The EU H2020 project SYSTEMIC has taken up the challenge to recover nutrients from animal manure and biowaste. Biowaste, like animal manure, sewage sludge and food and feed waste, forms the most abundant waste stream in Europe and hence the most prom ...
help
Circulaire systemen : Programmeringsstudie voor de Kennis en Innovatieagenda voor het thema landbouw, water, voedsel [Boek]
Bos, Harriëtte \ Groenestijn, John van \ Harmsen, Paulien \ Hugenholtz, Jeroen \ Appelmans, Wilfred \ Jetten, Jan \ Bussmann, Pauil \ Bon, Jeroen van \ Burgering, Maurits \ Verdoes, Nico \ Groenestein, Karin \ Duinkerken. Gert van \ Fels-Klerx, Ine van der \ Schans, Milou van de \ Gerrits, Elise \ Schoumans, Oscar \ Haas, Wim de \ Regelink, Inge \ Stuiver, Marian \ Bakker, Sjaak \ Dijk, Wim van \ Visser, Saskia \ 2019
help
"De drijfmestbenutter maakt kunstmest overbodig" \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2019
Op de website van Antoon van Mullekom wordt een vergelijking gemaakt tussen de auto-industrie en de agrarische sector. Beide zijn belastend voor het milieu, beide hebben te maken met maatregelen. Maar de maatregelen verschillen nogal. In het ene geva ...
help
Een toilet tegen ammoniakemissie \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2019
Henk Hanskamp groeide op als boerenzoon, maar volgde zijn hart voor de techniek. Nu combineert hij beide met zijn bedrijf Hanskamp dat is gespecialiseerd in technische oplossingen voor boeren. Sinds 2016 is Hanskamp bezig met de ontwikkeling van een ...
help
Slechte benutting van stikstof bij zodebemesten : Onderzoek toont belang kwaliteit drijfmest \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2019
Waar is de overheid in vredesnaam mee bezig? Die gedachte komt naar boven bij het lezen van de resultaten van een groot drijfmestonderzoek. Onderzoekers stellen kritische kanttekeningen bij technische maatregelen die zijn genomen om de ammoniakemissi ...
help
‘Boer zit klem in kunstmestdenken’ \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2019
De melkveehouderij is te veel een maakindustrie geworden en er is te weinig aandacht voor ecologische processen, vindt agrarisch adviseur en oud-melkveehouder Klaas Meijaard uit ’t Harde. Hij hekelt de macht van de krachtvoerindustrie. „Geldstromen r ...
help
‘Ineens stoppen is niet goed voor de grond’ : Voorzichtig zonder kunstmest telen \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2019
Sommige akkerbouwers proberen kunstmest af te zweren. Niet ineens, maar met kleine stappen. Alsof hij een nieuw ras test, is Gert Baas in Vriescheloo (GR) op 3 hectare begonnen. Detmer Wage in Wedde (GR) pakt het iets akkerbouwmatiger aan met 10 hect ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.