help
Sensing verhoogt efficiency \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Krebbers, H. \ 2016
Sensing- of monsteranalysegestuurde bijbemesting van aardappelen kan de opbrengst en kwaliteit verbeteren en de kosten besparen. Akkerbouwers verspreid over het land deden er het afgelopen jaar ervaring mee op.
help
Pilot bedrijfsspecifieke stikstofbemesting met drijfmest \ Nieuwsbrief Koeien & Kansen / [Secretariaat Koeien & Kansen] [Artikel]
Aarts, F. \ Schröder, J. \ 2015
Bemestingsnormen moeten voorkomen dat meststoffen het grond- en oppervlaktewater te zwaar belasten. Voor het verkennen van de hoogte ervan is door de Werkgroep Onderbouwing Gebruiksnormen een protocol ontwikkeld. Met kennis van de gewasopbrengst en d ...
help
Handleiding betere mestbenutting [Brochure]
Bussink, W. \ [2015]
Voor de groei van gras en mais is de juiste (kunst)mestsoort van belang voor een goede groei en ontwikkeling. Deze handleiding gaat hierop in en sluit tevens aan bij de leidraad 'Benut N-meststoffen optimaal, te beginnen in het voorjaar’.
help
De Scandinavische manier van bemesten [Presentatie]
[2015]
Presentatie van het Nationaal Golf & Groen symposium, 10 december 2015. Niels Dokkuma gaf een eerste grove schets van STERF’s Precisie Bemestingsprincipe (vraaggestuurd bemesten). Belangrijk hierbij is tegen-intuïtief werken en vanuit de plant vraagg ...
help
'Ondergronds internet' \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2015
De belangstellig voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden start BloembollenVisie een tweede serie artikelen over dit onderwerp. In deze twaalfde aflevering is het woord aan bodemkundige Anne Marie van Dam. 'Op zich is bodemb ...
help
Minder mest: bodemkwaliteit belangrijker : extra grasland special \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
In het verleden werd een matige kwaliteit van de bodem gecamoufleerd door hogere stikstofgiften. Maar nu er minder bemest mag worden, wordt de kwaliteit van de bodem des te belangrijker voor een optimale gewasproductie. Nick van Eekeren, senior-onder ...
help
Fescue-Green (2011-2015) : fertilization and irrigation strategies [Presentatie]
Chen, Y. \ Aamlid, T.S. \ 2015
Presentatie van het 'Low input seminar on turfgrass management' in Denemarken op 5 en 6 oktober 2015.
help
Efficiëntere bemestingstrategie mogelijke oplossing Lyprauta in potorchidee : gezonde plant toont minder schade van potworm \ Onder glas [Artikel]
Rodenburg, J. \ 2015
Zijn potwormen in orchidee misschien minder schadelijk dan altijd werd gedacht? Adviseur René ‘t Hoen denkt van wel. Hij claimt dat ondanks de aanwezigheid van potwormen, een gezonde plant zonder problemen kan uitgroeien tot een prima verkoopbaar pro ...
help
Geen kilo te veel \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Krebbers, H. \ 2014
Een gedeelde mestgift in mais verhoogt de mineralenbenutting en beperkt de uitspoeling. Daarbij wordt de dosering in het seizoen afgestemd op de behoefte. Gewassensing maakt duidelijk wat het gewas in het seizoen nog nodig heeft.
help
Betere stikstofbenutting : gedeelde mestgift in mais \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Krebbers, H. \ 2014
Bij een eenmalige stikstofgift in mais gaat stikstof verloren. Bij een gedeelde gift gaat de benutting omhoog.
help
Tijd om te meten : productie bepaalt mestgift \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Krebbers, H. \ 2014
Met de komst van de Kringloopwijzer en quotumvrije productie wordt de ruwvoerproductie nog belangrijker. Efficiëntie is noodzaak.
help
Verslag onderzoek pioenroos: duurzame teelt van een gezond gewas 2012-2014 [Boek]
Blind, M.P. \ 2014
De sector kenmerkt zich door grote verschillen tussen de bedrijven. Door gebrek aan kennis zijn er grote verschillen in de gezondheid en vitaliteit van het gewas en daarmee ook t.a.v. productie en kwaliteit. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat versch ...
help
'De kunst van bemesten' : www.meststoffen.nl \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2014
Goed bemesten is niet altijd eenvoudig. Het is een kunst om de verschillende soorten meststoffen in de juiste combinatie, op het juiste tijdstip en op de juiste manier toe te passen. Met de nieuwe website www.meststoffen.nl helpt Agrifirm telers om m ...
help
Gericht spuiten en bemesten met de Yara N-sensor \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Manacker, E. van den \ 2013
Met de nieuwe mestwet in het vooruitzicht werkt akkerbouwer Maurtits Bax uit het Brabantse Luyksgestel graag mee aan projecten om het maximale uit zijn bodem te halen. Zo ging hij het land op met de Yara N-sensor. Een sensor die door continue stiksto ...
help
Minder stikstof, meer kali : bijstellen N- en K-adviezen voor hogere opbrengsten \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Wiepkema, F. \ 2013
In de bemesting van zetmeelaardappelen lijken de huidige adviezen voor de stikstof- en kalibemesting achterhaald. Dat was voor Agrifirm Plant reden om, voor een deel samen met andere partijen, onderzoek te doen naar de juiste normen. Fokko Prins, tee ...
help
Bemesting : hoofdstuk 2 \ Handboek melkveehouderij [Hoofdstuk uit boek]
2013
Veehouders vinden in dit hoofdstuk van "Handboek melkveehouderij" zo veel mogelijk de gegevens, die nodig zijn om een goed bemestingsplan op te stellen en uit te voeren, inclusief een samenvatting van de 'Adviesbasis voor de bemesting van grasland en ...
help
Vloeibaar bemesten werkt gemakkelijk \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2013
Na een paar jaar experimenteren met urean in tarwe stapte maatschap Brouwer in 2012 bijna volledig over op vloeibare bemesting. Alleen voor kali-60 komt de kunstmeststrooier nog uit de schuur. Het bemesten met de veldspuit werkt eenvoudig en nauwkeur ...
help
Effecten van zwavel, borium en mangaan bij de teelt van zetmeelaardappelen : eindrapport over de jaren 2011 en 2012 [Boek]
Mulder, A. \ Turkensteen, L.J. \ Veldman, W.S. \ 2013
In 2011 en 2012 werden in opdracht van Productschap Akkerbouw veldproeven uitgevoerd in het kader van het project “Effecten van meso- en micro-elementen bij de teelt van zetmeelaardappelen”. Doel van het onderzoek was te bepalen welke effecten toedie ...
help
Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond - Dl. 2: Resultaten veldonderzoek : (tussenrapportage resultaten 2012) [Boek]
Geel, W. van \ Kroonen-Backbier, B. \ Schans, D. van der \ Malda, J.T. \ cop. 2013
Dit (tussen)rapport gaat in op de veldproeven van 2012 die zijn uitgevoerd op een zuidoostelijke zandgrond (Vredepeel) en op löss (Hulsberg). In beide proeven zijn de volgende systemen beproefd: NBS-gewassensing vanaf gewassluiting, NBS-gewassensing ...
help
Late bemesting van bieten kan zinvol zijn \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Wilting, P. \ 2013
Vanaf ongeveer het sluiten van het gewas kan het nuttig zijn om aanvullend te bemesten. Dit geldt voor magnesium, borium en mangaan. Bemesting met andere voedingsstoffen is dan zinloos.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.