help
Microflora Management in de tuinbouw : eindrapportage [Boek]
[2016]
In dit project is bij verschillende gewassen gekeken om een brede toepassing van microflora management inzichtelijk te maken. De volgende 3 gewassen stonden centraal in dit project: Chrysanten; Delphinium; Paprika. De probleemstelling van dit project ...
help
Respirometric characterization of aerobic sulfide, thiosulfate and elemental sulfur oxidation by S-oxidizing biomass \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Mora, M. \ López, L.R. \ Lafuente, J. \ Pérez, J. \ Kleerebezem, R. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Gamisans, X. \ Gabriel, D. \ 2016
Respirometry was used to reveal the mechanisms involved in aerobic biological sulfide oxidation and to characterize the kinetics and stoichiometry of a microbial culture obtained from a desulfurizing biotrickling filter. Physical–chemical processes s ...
help
Evenwichtige microflora haalt angel uit crazy roots : aubergineteler koppelt bioreactor aan watergeefsysteem \ Onder glas [Artikel]
Rodenburg, J. \ 2014
Nog eventjes en dan vindt de teeltwisseling plaats bij auberginebedrijf Greenbrothers in Zevenbergen. Frank Groenewegen kijkt er al naar uit. Een aanzienlijk deel van zijn planten kampte afgelopen seizoen met crazy roots. Met de komst van jonge plant ...
help
'Alles draait om evenwicht' : studiedag Trouw Nutrition 'Gastheer of microflora: wie is de baas?' \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Makkink, C. \ 2012
Halvering van het antibioticagebruik tussen 2009 en 2013 is een forse uitdaging voor de veehouderij. Meer kennis van het samenspel tussen gastheer, microflora en voeding helpt bij het ontwikkelen van producten die de gezondheid en productiviteit van ...
help
Zijn het de schimmels, de plant of de omstandigheden? : aantasting afhankelijk van vier factoren \ Onder glas [Artikel]
Arkesteijn, M. \ 2012
Alleen onder de juiste omstandigheden, kunnen schimmels en andere ziekten zich ontwikkelen en een plant aantasten. In dit artikel geeft plantenziektekundige Pim Paternotte inzicht in de factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van plantenziekt ...
help
Snel inzicht zonder kweken : TNO vindt nieuwe toepassingen voor ‘mass sequencing’ \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Barbier-Schenk, A. \ 2010
De gehele microbiële populatie van een productieomgeving in een keer in kaart brengen. Dat kan met mass sequencing, een moleculaire analysemethode waarvoor TNO nieuwe toepassingen vond. Voor mass sequencing zijn geen bacteriekweken nodig en de method ...
help
Werking met eigen ogen te zien \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Siemes, H. \ 2010
Melkveehouder Roy te Lintelo is overtuigd van het effect van het gebruik van micro-organismen en zuren bij het vee, in de stal, in de mest en op het land.
help
Microflora en immuunsysteem \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Makkink, C. \ 2009
De microflora in de darm heeft een nauwe relatie met het immuunsysteem van de gastheer. Genomics technieken en studies met kiemvrije dieren geven inzicht in deze relatie
help
1.1.5 Microbiele kenmerken voor gezonde bodems \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Overbeek, L. van \ Nunes, U. \ Senechkin, I. \ 2008
help
Spezialitäten aus Rohmilch \ Bio-land : Fachzeitschrift fuer den Organisch-Biologischen Land- und Gartenbau [Artikel]
Lux, A. \ 2008
Voor een kaas-boerderij zijn producten uit rauwe melk in velerlei opzichten interessant. Zij laten zich met weinig technisch vertoon produceren en verbreden het productenpalet. Zuiveldeskundige Astrid Lux geeft belangrijke aanwijzingen hoe om te gaan ...
help
Interacties tussen plantparasitaire nematoden en hun natuurlijke vijanden in buitenduinen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Pískiewicz, A. \ 2008
De resultaten van de experimenten van dit promotieonderzoek samen met de beschikbare gegevens van het EcoTrain-project over nematodenonderdrukking in buitenduinen laat zien dat de regulatie van nematoden veel complexer is dan tevoren werd veronderste ...
help
Gezond in de mond : TNO ontwikkelt mondflorachip \ Elsevier voedingsmiddelen industrie : magazine voor de professional in het productieproces [Artikel]
Meer, T. van der \ 2007
Zuiveldranken die het aantal streptokokken in de mond verminderen, nieuwe functionele ingrediënten en kauwgom dat een gezonde mondflora stimuleert. Producten met dergelijke eigenschappen kunnen volgens TNO Kwaliteit van Leven binnen twee jaar op de m ...
help
Interactions of plant parasitic nematodes and their natural enemies in coastal foredunes [Proefschrift]
Piśkiewicz, A.M. \ 2007
Plant-ectoparasitaire nematoden zijn belangrijke bodembewonende planteneters. Het doel van dit proefschrift was de interacties tussen de ectoparasiet Tylenchorhynchus ventralis, de gastheerplant Ammophila arenaria (helmgras) en de natuurlijke vijande ...
help
Genetic traceability of the geographical origin of typical Italian water buffalo Mozzarella cheese: a preliminary approach \ Journal of applied microbiology / publ. for the Society for Applied Bacteriology [Artikel]
Bonizzi, I. \ Feligini, M. \ Aleandri, R. \ Enne, G. \ 2007
Aims: To distinguish Italian Protected Designation of Origin (PDO) water buffalo Mozzarella from different producers on a molecular basis in relation to the place of manufacturing within the production district, and to develop a tool for genetic trac ...
help
Ziektewerende bodems [Presentatie]
Postma, J. \ Schilder, M. \ [2007]
help
Extraatjes in het diervoer voor een gezonde darmflora : probiotica voor hobbydieren nauwelijks van betekenis \ Levende have : magazine voor hobbydierhouders [Artikel]
Huisman, T. \ 2006
Afgevraagd wordt of het toevoegen aan de voeding van hobbydieren van gezondheidsbevorderende extraatjes, zogenaamde nutraceuticals, ook werkelijk nodig is
help
Composition of microbial communities in composts : a tool to assess process development and quality of the final product [Proefschrift]
Steger, K. \ 2006
help
Microflora en gezondheid \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Makkink, C. \ 2006
Beschrijving van de ontwikkeling van de darmflora bij jonge dieren en de invloed van voeding hierop
help
Pro- en prebiotica in zuivelproducten \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Boosere, I. de \ Coudijzer, K. \ Vlaemynck, G. \ 2006
Onder de zuivelproducten halen gefermenteerde dranken en dessers een steeds groter aandeel. Dit artikel handelt over de toepassing van probiotische culturen in(hoeve)zuivelproducten. Belangrijke rubrieken in dit artikel zijn: Wanneer is een bacterie ...
help
Moleculaire analyse van effecten op de microbiële gemeenschappen in de rhizosfeer van tarwe: introductie van genetisch gemodificeerde Pseudomonas putida WCS358r in het veld \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Viebahn, M. \ 2005
Het doel van de in dit proefschrift beschreven onderzoek was te onderzoeken of introductie van genetisch gemodificeerde Pseudomonas bacteriën veranderingen in de microflora tot gevolg heeft en eventuele veranderingen te identificeren
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.