Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 28

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="midden-limburg"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Herontdekking van de Gaffellibel langs de Swalm \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Schaik, V.A. van \ Geraeds, R.P.G. \ 2007
Op 24 juli 2006 werd door Van Schaik tijdens een libelleninventarisatie langs de Swalm een tweetal zeer zeldzame Gaffellibellen (Ophiogomphus cecilia) waargenomen. De laatste waarneming dateerde uit 1936. Na de herontdekking in 2006 is een aantal ger ...
help
Determinatie van larvenhuidjes van de Zuidelijke oeverlibel en de Beekoeverlibel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ 2007
In 2004 is een onderzoek uitgevoerd naar het uitsluipen van drie soorten oeverlibellen in natuurgebied het Blankwater. Daarbij bleek de determinatie van twee libellen moeilijk te zijn. Onderzocht is of dat afhankelijk van het gebied is, of kenmerkend ...
help
Kamsalamanders bij landgoed Daelenbroeck : een oriënterend onderzoek met behulp van amfibieënfuiken \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Schaik, V.A. van \ 2007
Op 8 maart 2006 trof de auteur tijdens een zoektocht naar amfibieën een subadulte Kamsalamander (Triturus cristatus) aan in een waterloop bij Herkenbosch. Vóór 2006 is deze soort hier, zover bekend, slecht twee keer voorgekomen. Aanleiding voor de au ...
help
Nationaal Park De Meinweg, ontstaansgeschiedenis organisatie en doelstellingen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Seggelen, C. van \ 2007
Over de hele wereld stichtten landen Nationale Parken. Koploper was het Yellowstone Park, opgericht in 1872. In Europa richtte Zweden als eerste een park op (1909). Hoe in Nederland de Nationale Parken zijn ontstaan, hoe De Meinweg is ingesteld, daar ...
help
De Beekprik in de Rode beek en de Bosbeek \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2007
Het nationaal park De Meinweg bevat twee bijzondere beken, die tot de meest natuurlijke beeksystemen van Nederland gerekend worden. Dit artikel gaat nader in op het voorkomen, de kwetsbaarheid en het toekomstperspectief van de Beekprikpopulaties (Lam ...
help
Terugkeer van de Grauwe klauwier op de Meinweg? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Boeren, J. \ 2007
Tot eind jaren tachtig was er ieder jaar wel een broedsel te vinden van de grauwe klauwier (Lanius collurio). Daarna verdween hij als broedvogel. In de jaren negentig was er af en toe een melding van doortrekkende exemplaren. In 2002 werd na 15 jaar ...
help
Voorkomen en standplaats van Beenbreek in de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2007
Beenbreek is een karakteristieke plant van heidevennen met beginnende hoogveengroei. Voor 1950 waren een dertigtal groeiplaatsen bekend, voornamelijk in Noord- en Midden-Limburg. Door uitdroging of eutrofiëring behoort ze tot de grote zeldzaamheden. ...
help
De Veldkrekel in het Nationaal Park de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Jansen, W. \ 2007
De Veldkrekel (Gryllus campestris) is de grootste krekelsoort van Nederland, is niettemin zeer zeldzaam, en staat op de rode lijst als bedreigde diersoort. Dit artikel beschrijft de historische opgaven, recente waarnemingen en doet verslag van een ge ...
help
Het wilde zwijn, bevrijding of bedreiging? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ 2007
Nationaal park De Meinweg vormt met circa 1600 ha onderdeel van het 70.000 ha grote Nederlands-Duits natuurpark Maas-Swalm-Nette. In 1986 en 1994 deed het IBN onderzoek naar het voorkomen en de ecologie van het wilde zwijn. Dit artikel geeft op grond ...
help
De Gewone bronlibel in de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2007
De biotopen van de gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii) in het Meinweggebied worden in dit artikel nader beschreven en geanalyseerd, waarbij de specifieke eisen die deze soort stelt worden belicht tegen de achtergrond van het huidig beheer
help
Waterroofkevers in het Meinweggebied en de Turfkoelen : het verschil in waterhabitat van soorten behorende tot de geslachten Cybister en Dytiscus \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2007
Dit artikel beschrijft het voorkomen van de waterroofkevers behorende tot het geslacht Cybister en Dytiscus in relatie tot hun waterhabitat. Omdat de Turfkoelen landschappelijk en geomorfologisch kenmerkend zijn voor het relatief jonge Roerdal (en de ...
help
Nachtzwaluwen op de Meinweg, een succesverhaal met een keerzijde \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Asseldonk, E. van \ Boeren, J. \ 2007
In het Meinweggebied broeden jaarlijks 70 tot 80 soorten vogels, waarvan 15 op de rode lijst staan. Een daarvan is de Caprimulgus europaeus. Dit artikel staat in het teken van het voorkomen van de nachtzwaluw in het Meinweggebied
help
De achteruitgang van de Knoflookpad in Nationaal Park De Meinweg : resultaten van tien jaar monitoring \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ Schaik, V.A. van \ 2007
De Knoflookpad (Pelobates fuscus) is de zeldzaamste amfibieënsoort van de Meinweg en behoort tot de meest bedreigde amfibieën van Limburg. Vanaf 1977 tot 1994 is van twintig onderzochte oppervlaktewateren in de Meinweg de bezetting teruggegaan naar d ...
help
De Gewone bronlibel langs de Venbeek \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ 2007
In Limburg zijn twee populaties van de Cordulegaster boltonii bekend, nl. uit het Haeselaarsbroek en de Meinweg. Langs de Venbeek werden wel vaker waarnemingen gedaan, en het lijkt een geschikte biotoop. Dit artikel doet verslag van waarnemingen over ...
help
De grotere waterroofkevers van het Weerterbos \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2007
Tijdens de gebiedsdekkende inventarisatie van het Weerterbos in 2001 werden bij het onderzoek naar amfibieën en vissen alle oppervlaktewateren van het gebied bemonsterd. Het leverde ook materiaal op aan waterkevers en waterwantsen. De meeste vondsten ...
help
Sprinkhanen in de Schoorkuilen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Pahlplatz, R.A.J. \ 2007
In 1992 zijn voor een klein gedeelte van de Schoorkuilen (voormalig vennengebied in de regio Nederweert - Weert) herstelwerkzaamheden verricht door Limburgs Landschap om de potenties voor venherstel te onderzoeken. De uitkomsten bleken voor zowel flo ...
help
De libellenfauna van het hoogveenreservaat Tuspel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2007
De Tuspel is een restant van een veengebied dat op historische kaarten wordt aangeduid als Groote Peel. Het is 29 ha groot en ligt tussen de Napoleonsbaan en de Lange Vlieter (drinkwaterbekken). Deze bijdrage geeft een overzicht van de libellen uit d ...
help
In slakkengang door het Limburgs landschap \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hannen, J.W.P. \ 2007
Dit artikel geeft de resultaten van inventarisatie van mollusken in twee gebieden van Limburgs Landschap: Landgoed Beijlshof (bij Heythuysen) en de Linnerheide (bij Linne)
help
Broedvogels van de Turfkoelen, een speldenknopje natte natuur \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Asseldonk, E. van \ 2007
In 1956 kocht Limburgs Landschap een klein deel van het natuurgebied de Turfkoelen (Herkenbosch), in het kader van het 25 jarig bestaan van de stichting. Dit artikel gaat over het vogelleven in het gebied.
help
Het Sweeltje : een klein gebied met grote potentie \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Daamen, L.J.J. \ 2007
Beschrijving van een bosgebied, noordoostelijk van Montfort gelegen. Een gebied met toch wel wat afwisseling; stuifduinen, met soms behoorlijke hoogteverschillen, de Vlootbeek met aangrenzende hooilandpercelen. Sinds 2000 heeft Limburgs Landschap er ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.