Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 41

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="midden-limburg"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Herontdekking van de Gaffellibel langs de Swalm \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Schaik, V.A. van \ Geraeds, R.P.G. \ 2007
Op 24 juli 2006 werd door Van Schaik tijdens een libelleninventarisatie langs de Swalm een tweetal zeer zeldzame Gaffellibellen (Ophiogomphus cecilia) waargenomen. De laatste waarneming dateerde uit 1936. Na de herontdekking in 2006 is een aantal ger ...
help
Van gemeenschap naar gemeente : de doorbraak van bestuurlijke modernisering in Midden-Limburg 1935-1960 \ De maasgouw : weekblad voor Limburgsche geschiedenis, taal- en letterkunde [Artikel]
Beckers, T. \ 2007
De modernisering van bestuurlijk Nederland krijgt een impuls door de invoering van de grondwet van 1848 en de gemeentewet van 1851. Deze wetten verklaren gemeenten tot hoedsteen van de democratie en bevestigen de gelijkwaardigheid van stedelijke en p ...
help
Determinatie van larvenhuidjes van de Zuidelijke oeverlibel en de Beekoeverlibel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ 2007
In 2004 is een onderzoek uitgevoerd naar het uitsluipen van drie soorten oeverlibellen in natuurgebied het Blankwater. Daarbij bleek de determinatie van twee libellen moeilijk te zijn. Onderzocht is of dat afhankelijk van het gebied is, of kenmerkend ...
help
Kamsalamanders bij landgoed Daelenbroeck : een oriënterend onderzoek met behulp van amfibieënfuiken \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Schaik, V.A. van \ 2007
Op 8 maart 2006 trof de auteur tijdens een zoektocht naar amfibieën een subadulte Kamsalamander (Triturus cristatus) aan in een waterloop bij Herkenbosch. Vóór 2006 is deze soort hier, zover bekend, slecht twee keer voorgekomen. Aanleiding voor de au ...
help
Haalbaarheidsonderzoek gecombineerde verwerking van zuiveringsslib en mest in Limburg [Boek]
Elbersen, H.W. \ Hoeksma, P. \ Man, A. de \ 2007
De grote hoeveelheid intensieve veehouderij leidt tot een regionaal mest- en nutriëntenoverschot. Mest covergisting kan voor een aantal veehouderijbedrijven in het reconstructiegebied Noord- en Midden- Limburg een nieuwe economische activiteit worden ...
help
"Afkoop" gebiedsbescherming stuit op kritiek : verhandelbare ontwikkelingsrechten in Limburg \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Kusiak, L. \ 2007
Een bedrijf met vierhonderd arbeidsplaatsen mag zich in het buitengebied van Roermond vestigen, mits daarvoor in ruil nieuwe natuur wordt gefinancierd. Voor- en tegenstanders van deze "verhandelbare ontwikkelingsrechten" belichten de zaak
help
Nationaal Park De Meinweg, ontstaansgeschiedenis organisatie en doelstellingen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Seggelen, C. van \ 2007
Over de hele wereld stichtten landen Nationale Parken. Koploper was het Yellowstone Park, opgericht in 1872. In Europa richtte Zweden als eerste een park op (1909). Hoe in Nederland de Nationale Parken zijn ontstaan, hoe De Meinweg is ingesteld, daar ...
help
Proefproject vrij eroderende oevers langs de Maas locaties Bergen, Aijen en De Waerd : deel 2: monitoring 2007, situatie na 1 jaar [Boek]
Peters, B. \ 2007
In september/oktober 2006 zijn bij drie proeftrajecten langs de Maas de oeverbestortingen van zwaar breuksteen verwijderd. Het doel hiervan is om vrije oevererosie en daarmee de ontwikkeling van meer natuurlijke oevers terug op gang te brengen en hie ...
help
De oude akkercomplexen in de oostelijke helft van Noord-Brabant en het noorden en midden van Limburg \ Essen in zicht : essen en plaggendekken in Nederland : onderzoek en beleid [Hoofdstuk uit boek]
Hiddink, H.A. \ Renes, J. \ 2007
De afgelopen decennia is komen vast te staan dat de plaggendekken in Zuid-Nederland geen vroeg-middeleeuwse oorsprong hebben, maar pas vanaf de 14e/15e eeuw zijn gevormd. Door het verwijderen van de bosvegetatie en de landbouw traden op hogere terrei ...
help
De libellen van de Asseltse Plassen: meer natuurlijke inrichting Maasplassen werpt vruchten af \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Calle, P. \ Kurstjens, G. \ Peters, B. \ 2007
De Asseltse Plassen zijn enkele van de circa 40 plassen die zijn ontstaan door diepe gindwinning in het Midden-Limburgse Maasdal bij Roermond. In 2006 zijn in totaal 26 libellensoorten mei zekerheid in de Asseltse Plassen waargenomen. Het gebied is i ...
help
Je moet gewoon beginnen \ Limburgse landschappen / uitg. van de Stichting Het Limburgs Landschap [Artikel]
2007
Het platteland verandert. De economische ontwikkeling op wereldschaal heeft grote invloed op de boerenbedrijven. Tegelijkertijd verandert de visie van de bevolking op functies en gebruik van het buitengebied. Plaatselijk verdwijnt landbouwgrond ten g ...
help
Boschhuizerberg \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Munckhof, P.J.J. van den \ 2007
Excursieverslag 2001. In de jaren twintig van de vorige eeuw wilde men de Boschhuizerbergen in het kader van werkverschaffing gaan egaliseren en bebossen. Dankzij Baron de Weichs de Wenne werd voorkomen dat jeneverbesstruwelen verloren zouden gaan. N ...
help
25 jaar Waterschap Roer en Overmaas : sprankelend, bijzonder, grenzeloos! [Boek]
Thelen, J. \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2007
De naam Waterschap Roer en Overmaas bestaat dit jaar 25 jaar. Dit moment is aangegrepen om ontstaan en geschiedenis, maar vooral ook de ontwikkeling van waterschapswerk in het werkgebied van Waterschap Roer en Overmaas in de afgelopen 25 jaar vast te ...
help
Vluchtschansen in Midden-Limburg : boerenschansen uit de 16de en 17de eeuw als schuilplaatsen voor de plattelandsbevolking \ Bulletin K.N.O.B. / Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Artikel]
Lascaris, M.A. \ Renes, J. \ 2007
In dit tweede artikel (van twee) over cultuurlandschap gaat de aandacht naar cultuurhistorisch onderzoek naar vluchtplaatsen. Weinig is tot nu toe bekend over schansen in dit gedeelte van Limburg. Van grotere schansen en vestingswerken zijn soms gede ...
help
Het gras hoeft niet groen te zijn... \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Raben, H. \ 2007
...zegt Garmen Mersch, hoofd greenkeeper van Golf Club Het Land van Thorn te Hunsel. Een opmerkelijke uitspraak uit de mond van een greenkeeper. Juist van een greenkeeper zou je toch verwachten dat hij alles 'groen' wil hebben. Garmen Mersch wijst ec ...
help
De Beekprik in de Rode beek en de Bosbeek \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2007
Het nationaal park De Meinweg bevat twee bijzondere beken, die tot de meest natuurlijke beeksystemen van Nederland gerekend worden. Dit artikel gaat nader in op het voorkomen, de kwetsbaarheid en het toekomstperspectief van de Beekprikpopulaties (Lam ...
help
Terugkeer van de Grauwe klauwier op de Meinweg? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Boeren, J. \ 2007
Tot eind jaren tachtig was er ieder jaar wel een broedsel te vinden van de grauwe klauwier (Lanius collurio). Daarna verdween hij als broedvogel. In de jaren negentig was er af en toe een melding van doortrekkende exemplaren. In 2002 werd na 15 jaar ...
help
Voorkomen en standplaats van Beenbreek in de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2007
Beenbreek is een karakteristieke plant van heidevennen met beginnende hoogveengroei. Voor 1950 waren een dertigtal groeiplaatsen bekend, voornamelijk in Noord- en Midden-Limburg. Door uitdroging of eutrofiëring behoort ze tot de grote zeldzaamheden. ...
help
De Veldkrekel in het Nationaal Park de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Jansen, W. \ 2007
De Veldkrekel (Gryllus campestris) is de grootste krekelsoort van Nederland, is niettemin zeer zeldzaam, en staat op de rode lijst als bedreigde diersoort. Dit artikel beschrijft de historische opgaven, recente waarnemingen en doet verslag van een ge ...
help
Het wilde zwijn, bevrijding of bedreiging? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ 2007
Nationaal park De Meinweg vormt met circa 1600 ha onderdeel van het 70.000 ha grote Nederlands-Duits natuurpark Maas-Swalm-Nette. In 1986 en 1994 deed het IBN onderzoek naar het voorkomen en de ecologie van het wilde zwijn. Dit artikel geeft op grond ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.