Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

  • externe gebruiker (Let opwarning)
  • Log in as
  • Over Groenekennis


    Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

    Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

    Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

    Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

    Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
    De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
    Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

    Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

    Over

Geselecteerd op:

Records 21 - 40 / 41

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="midden-limburg"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Waterroofkevers in het Meinweggebied en de Turfkoelen : het verschil in waterhabitat van soorten behorende tot de geslachten Cybister en Dytiscus \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2007
Dit artikel beschrijft het voorkomen van de waterroofkevers behorende tot het geslacht Cybister en Dytiscus in relatie tot hun waterhabitat. Omdat de Turfkoelen landschappelijk en geomorfologisch kenmerkend zijn voor het relatief jonge Roerdal (en de ...
help
Nachtzwaluwen op de Meinweg, een succesverhaal met een keerzijde \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Asseldonk, E. van \ Boeren, J. \ 2007
In het Meinweggebied broeden jaarlijks 70 tot 80 soorten vogels, waarvan 15 op de rode lijst staan. Een daarvan is de Caprimulgus europaeus. Dit artikel staat in het teken van het voorkomen van de nachtzwaluw in het Meinweggebied
help
De achteruitgang van de Knoflookpad in Nationaal Park De Meinweg : resultaten van tien jaar monitoring \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ Schaik, V.A. van \ 2007
De Knoflookpad (Pelobates fuscus) is de zeldzaamste amfibieënsoort van de Meinweg en behoort tot de meest bedreigde amfibieën van Limburg. Vanaf 1977 tot 1994 is van twintig onderzochte oppervlaktewateren in de Meinweg de bezetting teruggegaan naar d ...
help
De Gewone bronlibel langs de Venbeek \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ 2007
In Limburg zijn twee populaties van de Cordulegaster boltonii bekend, nl. uit het Haeselaarsbroek en de Meinweg. Langs de Venbeek werden wel vaker waarnemingen gedaan, en het lijkt een geschikte biotoop. Dit artikel doet verslag van waarnemingen over ...
help
De grotere waterroofkevers van het Weerterbos \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2007
Tijdens de gebiedsdekkende inventarisatie van het Weerterbos in 2001 werden bij het onderzoek naar amfibieën en vissen alle oppervlaktewateren van het gebied bemonsterd. Het leverde ook materiaal op aan waterkevers en waterwantsen. De meeste vondsten ...
help
Sprinkhanen in de Schoorkuilen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Pahlplatz, R.A.J. \ 2007
In 1992 zijn voor een klein gedeelte van de Schoorkuilen (voormalig vennengebied in de regio Nederweert - Weert) herstelwerkzaamheden verricht door Limburgs Landschap om de potenties voor venherstel te onderzoeken. De uitkomsten bleken voor zowel flo ...
help
De libellenfauna van het hoogveenreservaat Tuspel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2007
De Tuspel is een restant van een veengebied dat op historische kaarten wordt aangeduid als Groote Peel. Het is 29 ha groot en ligt tussen de Napoleonsbaan en de Lange Vlieter (drinkwaterbekken). Deze bijdrage geeft een overzicht van de libellen uit d ...
help
In slakkengang door het Limburgs landschap \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hannen, J.W.P. \ 2007
Dit artikel geeft de resultaten van inventarisatie van mollusken in twee gebieden van Limburgs Landschap: Landgoed Beijlshof (bij Heythuysen) en de Linnerheide (bij Linne)
help
Broedvogels van de Turfkoelen, een speldenknopje natte natuur \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Asseldonk, E. van \ 2007
In 1956 kocht Limburgs Landschap een klein deel van het natuurgebied de Turfkoelen (Herkenbosch), in het kader van het 25 jarig bestaan van de stichting. Dit artikel gaat over het vogelleven in het gebied.
help
Het Sweeltje : een klein gebied met grote potentie \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Daamen, L.J.J. \ 2007
Beschrijving van een bosgebied, noordoostelijk van Montfort gelegen. Een gebied met toch wel wat afwisseling; stuifduinen, met soms behoorlijke hoogteverschillen, de Vlootbeek met aangrenzende hooilandpercelen. Sinds 2000 heeft Limburgs Landschap er ...
help
Siderietconcreties langs de Maas te Venlo \ Gea : driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Geologische Aktiviteiten voor Belangstellenden in de Geologie en Mineralogie [Artikel]
Scheres, W. \ 2007
Vindplaatsen van sideriet langs de Maas bij Venlo en Tegelen, met daarnaast sideriet elders in Nederland, zoals Van der Lijn (1972) dat vermeldt
help
Het beheer van bijzondere planten- en diersoorten in Nationaal Park De Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ Ouwerkerk, R.B. \ 2007
In dit eerste artikel van het tweede themanummer over de biodiversiteit van het Meinweggebied gaan de auteurs (Staatsbosbeheer en Werkgroep Natuur, Onderzoek en Beheer van het Nationaal Park) in op de betekenis van de Meinweg voor bedreigde soorten e ...
help
Het actuele voorkomen van de Das in Nationaal park De Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Morelissen, H. \ Lenders, A.J.W. \ 2007
De das (Meles meles) nam in de provincie Limburg vanaf het midden van de vorige eeuw sterk af. In het Meinweggebied is de soort in de jaren zestig uitgeroeid; in de jaren negentig vond uitzetting plaats in dit natuurreservaat
help
De gevlekte glanslibel langs de Venbeek : de situatie in 2005 en 2006 in een overzicht van de begeleidende libellenfauna \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Schaik, V. van \ Geraeds, R.P.G. \ 2007
Langs de Venbeek in het Meinweggebied werd een gevlekte glanslibel waargenomen. Vanwege de zeldzaamheid van de soort is de beek uitgebreider geïnventariseerd en twee jaar gevolgd. In dit artikel worden de resultaten besproken van waarnemingen van dez ...
help
Het broedverloop van buizerd en havik op de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Erkens, J. \ Foppen, R. \ Hallman, C. \ 2007
De Meinweg, ongeveer 1600 ha groot, is een voedselarm gebied voor de buizerd (Buteo buteo) en de havik (Accipiter gentilis). In dit artikel worden gegevens over verspreiding, aantalsverloop, broedsucces en voedsel op een rij gezet met als doel het ge ...
help
De moerassprinkhaan op de Meinweg : herinrichting Melickkerven : kans of bedreiging? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Boeren, J. \ Huskens, K. \ 2007
In 1995 werd in weilanden ten zuiden van het Melickerven een nieuwe populatie ontdekt van de moerassprinkhaan Stetophyma grossum. Deze weilanden zijn echter heringericht. Het moet nog maar blijken of dit een kans of een bedreiging vormt voor de soort ...
help
Structuur en samenstelling van de vegetatie op zonplekken van de adder \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Ponti, M. de \ Lenders, A.J.W. \ 2007
Het onderzoek dat in dit artiikel wordt gepresenteerd, werd uitgevoerd najaar 1998 en voorjaar 1999 in nationaal park de Meinweg. In verband met de speciale aandacht vanuit het terreinbeheer voor de leefgebieden van de adder, zijn de resultaten van d ...
help
Eendagsvliegen en steenvliegen op de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Korsten, M. \ Maanen, B. van \ Tolkamp, H. \ 2007
Uitgebreid artikel voor de habitatseisen van soorten, gerelateerd aan het voorkomen in het Meinweggebied. De beken en bronnen in het gebied staan daarbij centraal, omdat zij het belangrijkste leefmilieu vormen van de behandelde groepen. Veranderingen ...
help
Zeldzame kiezelwieren (diatomeeën) van de beekjes, vennen en poelen van de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Pex, B. \ 2007
Er is door Zuiveringsschap Limburg sinds de jaren negentig onderzoek verricht naar de kiezelwieren in het Meinweggebied. Deze wateren blijken belangrijke biotopen voor tal van soorten kiezelwieren te zijn.
help
'De EHS komt nooit meer af!' \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2007
Hoopvol nieuws voor de zandhagedis. De klimaatveranderingen brengt zijn voortbestaan in ons land in gevaar. Maar als Limburg zijn voorgenomen 'robuuste verbindingszone' realiseert, houdt hij anno 2050 gewoon stand. Wanneer ook de laatste 'knelpunten' ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.