Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="midden-limburg"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Greenport Venlo : ambitieuze proeftuin \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Putter, T. \ 2008
De inrichting van het gebied "Klavertje 4" tussen de snelwegen A73 en A67 bij knooppunt Zaarderheiken, is in vele opzichten interessant en complex tegelijk. Op alle fronten hebben overheden en bedrijfsleven hoge ambities, die moeten leiden tot een ho ...
help
Achteruitgang van dagvlinders in het Weerterbos : kleinschalig bosbeheer lijkt van groot belang voor bijzondere soorten \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Raemakers, F. \ Vossen, H. \ 2008
Steeds minder dagvlinders sieren de laatste jaren het landschap rond Weert. Enkele tot voor kort algemene soorten blijken zelfs schaars tot uiterst schaars te zijn geworden, andere zijn of lijken verdwenen. Deze achteruitgang geldt ook voor het Weert ...
help
Monitoring faunapassages in het kader van Via Limburg : pilotstudie naar het gebruik van faunavoorzieningen door dieren onder de N271, N273, N293, A73-noord en A79 [Boek]
Vliet, F. van \ Brandjes, G.J. \ 2008
Rijkswaterstaat en Provincie Limburg realiseren (onder de werktitel Via Limburg) vier nieuwe wegen in Midden-Limburg. Voor de aanleg van deze wegen zijn ontheffingen verkregen in het kader van de Flora- en faunawet. Voorwaarde was een pakket van miti ...
help
A revised stratigraphy for the Pliocene and Lower Pleistocene deposits of the Lower Rhine embayment \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Kemna, H.A. \ 2008
The Plio-Pleistocene succession in the Lower Rhine Embayment was subjected to a thorough revision of existing stratigraphic concepts. The deposits were studied at key sites in the type area near Venlo and in the large open-cast mine Hambach in the so ...
help
Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg : regiovisie [Boek]
Bakker, R. \ 2008
Op 18 maart presenteerde prof. Riek Bakker in Thorn in het kader van gebiedsontwikkeling Midden-Limburg een conceptvisie. Sinds januari leidt zij de 'Snelkookpan Midden-Limburg'. De gezamenlijke overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers ...
help
Vliegend hert in de omgeving van Sint Odiliënberg [Boek]
Smit, J.T. \ 2008
In 2008 heeft EIS-Nederland in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur van LNV een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van het vliegend hert in de omgeving van Sint Odiliënberg. Aanleiding voor dit onderzoek was een waarneming uit 2007 gecombin ...
help
Populatiedynamica bij reptielen in relatie tot het terreinbeheer: resultaten van een veldstudie over meer dan dertig jaar in Nationaal Park De Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2008
In het Nationaal Park De Meinweg worden vijf soorten reptielen aangetroffen. Vanaf 1976 wordt intensief onderzoek gedaan naar het voorkomen ervan in het gebied. Daartoe wordt het Meinweggebied jaarlijks meer dan vijftig keer bezocht. Dit artikel gaat ...
help
De waterkwaliteit in zuidelijk Limburg : 2005-2007 [Boek]
Waterschap Roer en Overmaas \ 2008
De set Waterkwaliteitskaarten 2005-2007 van zuidelijk Limburg geeft een indruk van de waterkwaliteit in een aantal wateren uit het beheersgebied van Waterschap Roer en Overmaas, die in de jaren 2005 tot en met 2007 zijn onderzocht. Op alle kaarten wo ...
help
Edelhert : kansrijk van Reichswald tot Meinweg = Rothirsch : chancen von Reichswald bis Meinweg [Boek]
Groot Bruinderink, G. \ Kurstjens, G. \ Petrak, M. \ Reyrink, L. \ 2008
De aanwezigheid van edelherten in de vrije natuur is in Nordrhein-Westfalen gewoon. In Nederland daarentegen komen geen edelherten in het wild voor. In beide landen is het edelhert benoemd tot doelsoort voor functionerende ecologische verbindingen. D ...
help
Maascorridor-Zuid (Romeinenweerd, Maasveld, Berckterveld & Blericker Nak) [Boek]
Peters, B. \ Kurstjens, G. \ Calle, P. \ 2008
Het project Maascorridor loopt sinds 1999 en is een initiatief en samenwerkingsverband van 4 gemeenten (Venlo, Maasbree, Horst a/d Maas, Arcen- Velden), Stichting het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en Wereld Natuur Fonds, Provincie Limburg , Rij ...
help
Het Kranenbroekerven tussen 1983 en 2007: een kwart eeuw onderzoek aan de natuurwetenschappelijke waarden van een voormalig heideven \ Echter Landj: heemkundige bijdragen over Echt en omgeving : jaarboek, deel 10 [Hoofdstuk uit boek]
Hermans, J.T. \ Buggenum, H.J.M. van \ 2008
Het Kranenbroekerven ligt in het bos- en natuurgebied Het Marissen en is eigendom van de gemeente Echt-Susteren. In 1983 is het gebied door de auteurs onderzocht op een aantal natuurwetenschappelijke waarden. De gemeente heeft in 1994 voor het gebied ...
help
Beken in het Leudal : van prehistorisch jachtterrein tot hedendaags natuurgebied \ Archeologie en beekdalen : schatkamers van het verleden [Hoofdstuk uit boek]
Bossenbroek, P. \ Rensink, E. \ Montforts, M. \ 2008
Het Leudal is een natuurreservaat van 800 ha groot, waarin de Tungelroysche Beek en de Zelsterbeek stromen. Minder bekend is dat het Leudal een lange bewoningsgeschiedenis kent. Aan het einde van de laatste ijstijd verbleven er regelmatig jagers, vis ...
help
Stimuleringsplan Midden Limburg west [Boek]
Provincie Limburg \ [2008]
Het betreft de gebieden: Weerterbos, Bovenloop Tungelroysche Beek; Peelrestanten; Dalen van de Uffelsche, Thornse en Itterbeek; Tungelroyse en Bevelandsche Beek; Dekzandgordel Leudal en Beegderheide; Hoorspeel en Broekheide; Maasplassengebied
help
Wintervogeltelling in de gemeente Roermond : de top tien van het seizoen 2005-2006 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Heijligers, H.W.G. \ Bruijn, F.W. \ Cuypers, H.J.M. \ 2008
De gemeente Roermond wil actief natuurgegevens verzamelen van de stadskern en de bewoners interesseren voor natuur in en om de stad, onder andere door het uitvoeren van telprojecten. De wintervogeltelling had tot doel er achter te komen welke vogels ...
help
De Roer meanderde in 40 jaar van kolengruis naar Natura 2000 \ Jaarboek 40 Heemkundevereniging "Roerstreek" [Hoofdstuk uit boek]
Tolkamp, H. \ 2008
De Roer is een fantastisch meanderende rivier in Midden-Limburg. Een rivier dat voor Limburg en voor Nederland unieke levensgemeenschappen herbergt die zo bijzonder zijn dat ook internationaal al erkenning is verworven. In verschillende paragrafen wo ...
help
De Hambeek als tijdelijk habitat voor de Zuidelijke oeverlibel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ 2008
Juli 2007 trof de auteur een mannetje aan van de Zuidelijke oeverlibel (Orthetrum brunneum) bij Roermond. Dat is uitzonderlijk, want in het gehele Roerdal is in de periode 2000-2005 deze soort slechts eenmaal waargenomen. Geschikte biotopen voor deze ...
help
De amfibieën en reptielen van het Bosbeekdal (Meinweggebied) : verslag van een vijftal excursies van de Herpetologische Studiegroep \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2008
Vanaf 2003 houdt de Herpetologische Studiegroep in de maand september voor haar leden jaarlijks een excursie in het Bosbeekdal. De excursie is beperkt opengesteld om de unieke fauna zo min mogelijk te verstoren. Dit artikel geeft een overzicht van de ...
help
Fosfaat en natuurontwikkeling : verslag veldwerkplaats Laagveen- en zeekleilandschap : Arcen, 28 augustus 2008 [Boek]
Smolders, F. \ Roosmalen, M. van \ 2008
Het Limburgs Landschap beheert een aantal terreinen op voormalige landbouwgronden. Een aantal jaar geleden is begonnen met het herstel van vennen op die grond. Op sommige plekken heeft dit geleid tot mooie vennen. Op andere plekken is dat juist niet ...
help
Fosfaat en natuurontwikkeling : verslag van de veldwerkplaats over fosfaatproblemen te Arcen (Limburg) op 23 januari 2008 [Boek]
Roosmale, M. van \ Lamers, L. \ Roelofs, J. \ [2008]
Voormalige landbouwgronden die zijn omgezet in natuur hebben vaak een hoog fosfaatgehalte. Er komt veel pitrus voor en het is moeilijk bepaalde natuurdoeltypen te behalen. Hoe bepaal je fosfaatverzadiging, welke maatregelen zijn mogelijk en haalbaar ...
help
Ammoniakdepositie op Natura-2000 gebieden Mariapeel, Deurnese Peel en Groote Peel : een uitwerking van een aantal scenario's ten aanzien van de ontwikkelingen van de landbouw en te nemen maatregelen en het effect daarvan op de ammoniakdepositie op de habitatgebieden in de Peel [Boek]
Gies, T.J.A. \ Bleeker, A. \ 2008
Op verzoek van Dienst Landelijk gebied heeft Alterra en ECN een effectenstudie uitgevoerd naar de ammoniakdepositie op de habitatgebieden in de Peel (Groote Peel en Maria- en Deurnese Peel). De studie geeft een uitwerking van een aantal scenario’s te ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.