Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="midden-limburg"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Green Deal icoonproject Landgoed Schöndeln [Factsheet]
[2012]
Het doel van deze Green Deal is een impuls geven aan economie en ecologie (natuur). Hiervoor wordt een multifunctioneel landgoed gerealiseerd, dat aan een breed publiek toont hoe op een natuurlijke wijze vlees wordt geproduceerd, verwerkt en bereid. ...
help
De status van de Heikikker in het Meinweggebied: een actueel overzicht van verspreiding, populatieomvang en koorperiode [thema herpetologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bruggenum, H.J.M. van \ Geraeds, R.P.G. \ Lenders, A.J.W. \ 2012
De Heikikker (Rana arvalis) is voor het Meinweggebied een karakteristieke soort van heidevelden en vennen. Het dier bleek tot ongeveer 2005 een neerwaartse trend te vertonen. Een actueel inzicht in de status van de soort in het Meinweggebied ontbrak ...
help
De vitaliteit van de Adderpopulatie in Nationaal Park de Meinweg [thema herpetologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ Leerschool, T.E.M. \ Keijsers, P.L.G. \ 2012
In de jaren 2010 en 2011 werd in het Meinweggebied opnieuw vlakdekkend onderzocht op het voorkomen van de Adder (Vipera berus). De laatste gedegen inventarisatie daarvoor vond plaats in 1999 en elgde de basis voor een grensoverschrijdend beschermings ...
help
Een zomerhabitat van de Poelkikker in Nationaal Park De Meinweg [thema herpetologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2012
Groene kikkers zijn over het algemeen sterk aan water gebonden. Het is ook bekend dat de Poelkikker (Rana lessonae) van de in Nederland voorkomende groene kikkers voor en na de voortplantingsperiode veel wordt aangetroffen in drogere biotopen. Er is ...
help
De levendbarende hagedis in de Meinweg en het Roerdal : mitigerende maatregelen tussen twee Natura 2000-gebieden [thema herpetologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ 2012
De Meinweg en het Roerdal zijn twee natuurgebieden van internationale faam, de Meinweg onder andere door de rijke herpetofauna en het Roerdal vanwege gevarieerde vissen- en libellenfauna. Door de aanwezige hoge en beschermde natuurwaarden zijn beide ...
help
Dispersie van Gladde slangen aan de zuidelijke rand van het Meinweggebied [thema herpetologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Schmitz, H.A.J.M. \ 2012
In de periode 2009-2012 werden op vier verschillende plaatsen aan de zuidrand van het Meinweggebied Gladde slangen (coronella austriaca) gevonden. Het gaat om volstrekt toevallige waarnemingen
help
Laatste kans voor de Knoflookpad in Nationaal Park De Meinweg : kweek en uitzet als redmiddel voor behoud [thema herpetologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hoof, P.H. van \ Crombaghs, B. \ Geraeds, R.P.G. \ Schut, D. \ 2012
De Knoflookpad (Pelobates fuscus) gaat landelijk gezien hard achteruit. Ondanks veel habitatverbeterende maatregelen blijven er populaties uitsterven. In Limburg resteren nog slechts drie leefgebieden. De Knoflookpad wordt in al deze gebieden in haar ...
help
Kunstmatige schuilplekken voor reptielen : een vergelijking in het gebruik van verschillend plaatmateriaal [thema herpetologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ Leerschool, T. \ 2012
Vanaf 2006 wordt er in het Meinweggebied vergelijkend habitatonderzoek aan reptielen gedaan met behulp van kunstmatige schuilplekken. Hiervoor worden stalen platen gebruikt met een zogenaamd damwandprofiel. In 2011 is de geschiktheid van andere mater ...
help
Toestanden in de Peel voor spiegeldikkopje \ Vlinders [Artikel]
Wallis de Vries, M. \ 2012
Van de 10 voor Twaalf-soorten is het spiegeldikkopje er een om ons zeer grote zorgen over te maken. Terwijl het zo’n vrolijk vlindertje is wanneer je hem ziet met die grote spiegelvlekken op de ondervleugel en de warmbruine bovenkant met gele vlekjes ...
help
Een natuurrijke tuin op de Floriade : Wilde Weelde Wereld \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Donkelaar, R. van \ Helmantel, J. \ 2012
Op Floriade 2012 laat de vakvereniging Wilde Weelde een bijzondere tuin zien. Met deze tuin draagt de vakvereniging zijn visie op de groene leefomgeving uit: meer ruimte voor natuurlijke processen en een grote biodiversiteit. Wilde Weelde is een vakv ...
help
De terugkeer van de Boomkikker in de zuidelijke Maasduinen : op weg naar een duurzame populatie? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Crombaghs, B. \ Kurstjens, G. \ Bussink, H. \ Heuvermans, J. \ Wetjens, T. \ 2012
Het areaal van de Boomkikker (Hyla arborea) in Limburg is door habitatvernetiging zeer sterk ingekrompen, in vergelijking met de situatie voor 1950. Wat overbleef was één populatie, namelijk die van de Doort, gemeente Echt-Susteren. Dankzij gerichte ...
help
Interview: het pijpje van Ad van Iersel : Waterschap Peel en Maasvallei \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2012
‘Het pijpje van Van Iersel’ is een gevleugelde uitdrukking in Limburg. Ad van Iersel, sinds 2000 bestuurder van Waterschap Peel en Maasvallei in Venlo, is geestelijk vader van de peilgestuurde drainage. “Je moet je GBV gebruiken, je Gezond Boeren Ver ...
help
Greenport Venlo Regio : toonaangevend in vers door focus, groei en verbinding [Boek]
Greenpoort Venlo \ [2012]
Onder het motto ‘Vercoulen Verbindt’ is Jan Vercoulen met zijn team vanaf 1 september 2008 aan de slag geweest om "kennis, kunde en kassa" in de regio te bewerkstelligen. Het team heeft het afgelopen half jaar bijna 100 gesprekken gevoerd met persone ...
help
Inventarisatie van de Kraijelheide als jaarproject van de Kring Venlo in 2011 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Coolen, F.C.M. \ 2012
De activiteiten van de Kring Venlo bestaan enerzijds uit het geven van excursies en lezingen, en anderzijds uit gebiedsinventarisaties, die veelal door individuele kringleden of in kleine groepen worden uitgevoerd. Om ook een activiteit te hebben met ...
help
Verbesina alternifolia : een potentiële blijver? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Blink, E. \ Harle, N. \ 2012
In agrarisch gebied langs de weg Susteren-Isenbruch is een opvallende plant gesignaleerd. Hij houdt al enkele jaren stand en lijkt daarmee plaatselijk in te burgeren. De soort is voor zover bekend slechts eenmaal eerder in Nederland aangetroffen, in ...
help
Waterkevers op landgoed Hoosden : mobiliteit en populatiegedrag bij enkele grotere soorten \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2012
In het jaar 2010 werd een onderzoek uitgevoerd naar de mobiliteit van grote waterkevers in Landgoed Hoosden, een natuurgebied ten westen van de dorpskern van Sint Odiliënberg. Het onderzoek liep parallel met een visseninventarisatie. Hiervoor waren v ...
help
Mogelijke gevolgen van nieuwe leefgebieden voor wilde zwijnen in Limburg [uit de wetenschap] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Lammerstma, D.R. \ Groot Bruinderink, G.W.T.A \ Pouwels, R. \ Eupen, M. van \ Spek, G.J. \ Oord, J.G. \ 2012
In Limburg wordt het wild zwijn formeel alleen getolereerd in Nationaal Park De Meinweg. Sinds 2000 komen er echter ook elders in de provincie Limburg wilde zwijnen voor. Alterra deed in opdracht van de Faunabeheereenheid Limburg onderzoek naar de mo ...
help
Beregening: moet gras groen zijn? : special golf en duurzaam waterbeheer \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Sneppen, P. van der \ 2012
Wat Garmen Mersch betreft, hoeft gras niet altijd groen te zijn. De hoofdgreenkeeper van golfbaan ‘Het Land van Thorn’ kiest er bewust voor om de fairways niet of nauwelijks te beregenen. Hij wordt daarin van harte ondersteund door Frank Pont, de arc ...
help
Busjop zonder bos: prehistorisch grafveld herrezen \ Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [Artikel]
Theunissen, L. \ Rooijen, C. van \ 2012
Jarenlang lag het prehistorische grafveld de Busjop verscholen in de Limburgse bossen. Een ondoordringbare barrière van braamstruiken en varens had het langzaam maar zeker overgroeid. Nu zijn de grafheuvels weer zichtbaar gemaakt, zeventien in totaal ...
help
Duurzaam verbinden : Floriade 2012 zet Greenport Venlo in de etalage \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Bayer, M. \ 2012
Greenport Venlo moet een topper worden in de agribusiness, glastuinbouw, handel en logistiek. Innovatie en duurzaamheid zijn kernbegrippen in de begin dit jaar gepresenteerde structuurvisie. Die vormt het kader voor een even spectaculaire, als goed d ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.