Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 37

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="midden-limburg"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Paddenstoelen in de Meinweg [Bijzondere flora en vegetatie in De Meinweg, dl. 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Eenshuistra, P. \ 2014
Grote delen van het Nationaal Park De Meinweg zijn in 2006 aangemeld als Natura 2000-gebied. Voor een aantal habitattypen is de Meinweg van groot belang. Een groot deel bestaat uit productiebos van naald- en loofhout. Voor paddenstoelen kunnen deze b ...
help
Waarnemingen van de Mercuurwaterjuffer in het Beesels Broek \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ 2014
In 2011 zijn in het Beesels Broek enkele Mercuurwaterjuffers (Coenagrion mercuriale) waargenomen. Dit was een spectaculaire vondst aangezien de soort al lange tijd in Nederland als uitgestorven te boek stond. De enige twee zekere waarnemingen in Nede ...
help
Slanke sleutelbloemen in het IJzerenbosch en het Hout : een onderzoek naar standplaatsfactoren en de verschillen in populatieomvang tussen 1993 en 2011 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bruggenum, H.J.M. van \ 2014
De Slanke sleutelbloem (Primula elatior) behoort tot de fraaie en opvallende voorjaarsbloeiers in onbemeste graslanden, houtwallen en bossen. Desondanks zijn er in Limburg maar weinig gerichte studies gedaan naar de precieze populatieomvang en de sta ...
help
De landslakken van het dal van de Kingbeek \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Koert, J. \ Majoor, G. \ 2014
De Kingbeek is een bronbeek die ten noorden van Nattenhoven ontspringt aan de voet van de Hogenberg, de steilrand tussen het midden- en laagterras van de Maas. Ondergrondse kwelstromen, die onder het Julianakanaal door lopen vullen een komvormige bek ...
help
Op weg naar grootschalig moerasherstel in het Kempen~Broek : de eerste resultaten [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lommelen, E. \ Kurstjens, G. \ Blust, G. De \ 2014
De grensregio tussen Cranendonck, Weert en Maaseik, in de huidige tijd Kempen~Broek genaamd, was vroeger grotendeels ingenomen door moerassen en veengebieden, afgewisseld met drogere zandruggen. Het gebied is door de eeuwen heen drooggelegd en geëxpl ...
help
Floraherstel in en om de vennen van het Weerterbos [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ 2014
Tussen 1997 en 2013 heeft Stichting Limburgs Landschap gewerkt aan herstel van vennen en moerassen in het Weerterbos. In de periode 2000-2005 is op drie locaties in totaal 26 ha aan ondiep water en vochtige heide hersteld. In dit artikel wordt de flo ...
help
Beken en beekvissen in het Kempen~Broek : wat heet natuurlijk? [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hoogveld, J. \ Gaethofs, T. \ Binnendijk, E. \ 2014
Vier beken zorgen voor de afwatering van het Kempen~Broek naar de Maas: de Abeek, de Itterbeek, de Tungelroyse beek en de Oude Graaf. Deze laatste watert als enige westwaatrs af via de Sterkelse Aa en de Dommel. Al sinds de Middeleeuwen zijn beeksyst ...
help
Tien jaar Bevers in het Kempen~Broek [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ 2014
Sinds eind 2003 leven er weer Bevers (Castor fiber) in het Kempen~Broek. Dit gebeurde kort nadat in het Maasplassengebied bij Thorn en Stevensweert drie families met in totaal elf dieren waren uitgezet. Anno 2014 zijn veel beken en moerasgebieden in ...
help
Ringselven en Loozerheide : hoe Maaswater en giftige metalen tot hoge biodiversiteit leiden [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Voorn, P.J.J.J. \ 2014
Natuurlijke kwel vanaf onder meer het Kempisch Plateau, maar ook kalkhoudende kwel en aanvoer van Maaswater vanuit kanalen bepalen de waterkwaliteit en ecologie van het vennencomplex in het natuurgebied Loozerheide.
help
Grote pimpernelgraslanden in het Roerdal : een vergelijking tussen de jaren vijftig en nu \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Verschoor, G. \ Boeren, J. \ 2014
Het Roerdal is aangewezen als Natura-2000 gebied voor onder meer het Donker pimpernelblauwtjes. Deze vlindersoort komt voor in een wat ruigere vegetatie met Grote pimpernel. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van het beheerplan Natura 2000 voo ...
help
De Negendoornige wintersteenvlieg : een nieuwe aanwinst voor de Roer en Nederland \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Koese, B. \ Maanen, B. van \ Boumans, L. \ 2014
De tijd dat het spoelwater van Duitse steenkoolmijnen, aangelengd met talloze ongezuiverde riooloverstorten door de binnenstad van Roermond kolkte en schuimvlokken over de kades joeg, ligt inmiddels zo'n veertig jaar achter ons. Momenteel is de Roer ...
help
Eerste full scale continue thermische drukhydrolyse van slib operationeel op rwzi Venlo: efficiënt en effectief \ H2O online [Artikel]
Hol, A. \ Luning, L. \ Dijk, L. van \ Man, A. de \ 2014
Thermische drukhydrolyse is een voorbehandelingsmethode die een efficiënte slibverwerking mogelijk maakt en groene energie oplevert. Tot voor kort was thermische drukhydrolyse alleen batchgewijs mogelijk. Op de rwzi in Venlo draait nu de TurboTec®, e ...
help
Het GrensPark Kempen-Broek [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Christis, E. \ 2014
De naam van het GrensPark Kempen-Broek is geen toponiem, maar een verzonnen naam die in 2000 werd gegeven aan het 25.000 hectare grote gebied dat zich uitstrekt over de grens van de beide provincies Limburg en Noord-Brabant.
help
Kansen voor dagvlinders in het Kempen-Broek [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Veling, K. \ Vossen, H. \ 2014
Het Kempen-Broek is een kansrijk gebied voor dagvlinders. Nu al is het belangrijk voor onder andere Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheus). Dit is een zeldzame en bedreigde dagvlinder in Nederland; in Vlaanderen is hij verdwenen. Een gevarieerd gebi ...
help
De Wel is op wég : herstel van stuifduinen op de Tungelerwallen [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Jansen, W. \ Leurs, J. \ Stipdonk, A. van \ Bollen, G. \ 2014
De Tungelerwallen, in het dialect kortweg “Wel” genoemd, is een klein reliëfrijk natuurgebied van 130 ha. In het gebied ligt het hoogste natuurlijke punt van de gemeente Weert op 43 m + NAP. Het bestaat uit jong soortenarm naaldhout afgewisseld met k ...
help
Bijzondere insecten van heide en stuifzand in het Kempen-Broek [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Raemakers, I. \ Hendrikx, B. \ Beekers, B. \ 2014
Hoewel de naam Kempen-Broek specifiek verwijst naar een nat landschapstype, omvat het gebied ook uitgestrekte drogere gronden met volop natuur. Zo liggen ten westen en ten zuiden van Weert nog enkele heide- en stuifzandgebieden van meer dan regionale ...
help
Vlaanderen en Nederland karteren gezamenlijk de Roerdalslenk : naar eenduidige informatie over de ondergrond in de grensstreek \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Vernes, R.W. \ Deckers, J. \ Dusar, M. \ Heskes, E.J. \ Slenter, C. \ Veer, J. van der \ Verhaert, G. \ 2014
Geologische en hydrologische processen houden geen rekening met landsgrenzen. Om die reden is (hydro)geologische inforamtie over het buurland veresi bij het beheer en gebruik van de ondergrond. Nederlandse en Vlamse partijen werken nu sinds 2012 same ...
help
De Roer : over meanders en overstromingen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Winteraeken, H.J. \ 2014
In dit artikel wordt ingegaan op het huidige landschap en de processen van meandering en bodemvorming, zoals deze plaatsvinden binnen hun geologische context.
help
De loopkever Diachromus germanus na ruim een eeuw weer terug in Nederland \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Colijn, E. \ Heijerman, T. \ 2014
De loopkever Diachromus germanus werd voor Nederland als zeer waarschijnlijk uitgestorven beschouwd. Vier eerdere, incidentele waarnemingen van individuele exemplaren, alle uit de 19de eeuw, zijn als zwervers gekwalificeerd. Op 8 juni 2013, ruim een ...
help
De terugkeer van de Otter in Limburg : het Roerdal als cruciale schakel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ Houben, B. \ 2014
Het Roerdal is één van de gebieden in Midden-Limburg die is uitverkoren als kansrijke locatie voor bijplaatsing van de Otter (Lutra lutra). Dit artikel gaat nader in op de achtergrond van het project om de otter terug te krijgen in Limburg. Het betre ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.