Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 228

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="migranten"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Cultural meanings of the landscape \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Peters, K.B.M. \ 2014
Place meanings and place attachments are socially constructed. Individuals can experience different senses of meaning and attachment over their life course, and in relation to socio-cultural environments. In this essay I will explore how place attach ...
help
Ouders en groen onderwijs [Boek]
Heijden, F. van der \ 2013
Steeds meer migrantenkinderen kiezen voor een opleiding in het groene onderwijs. Dat is een goede zaak, want de mogelijkheden voor de toekomst zijn enorm. Waar het gaat om migrantenkinderen en hun ouders, kunnen groene scholen ervaringen, inzichten e ...
help
De Bruistuin: de vitale groene schakel in de ontmoeting tussen ouderen [Boek]
Vijver, L. van de \ Cuijpers, W. \ [2013]
Het doel van dit project is om het isolement van een kwetsbare groep allochtone ouderen te doorbreken door hen in ontmoeting te brengen met vitale en actieve senioren. De wijktuin in Arnhem-Zuid, is hierin de vitale groene schakel. Kennisuitwisseling ...
help
De arbeidsmarkt van vandaag en morgen : extra : sociale actualiteit \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Geest, W. \ 2013
Tijden veranderen, werknemers ook. De mensen die vandaag de arbeidsmarkt bevolken, hebben andere behoeften, nieuwe dromen en duidelijke arbeidsverwachtingen. “Het ontslagrecht, de loonvorming en de werknemersstatuten in ons land zijn achterhaald.” Da ...
help
Poolse arbeidsmigranten in mensenrechtenperspectief : rapportage [Boek]
2013
Sinds de toetreding van Midden- en Oost-Europese landen tot de Europese Unie (EU) in 2004 en de openstelling van de Nederlandse arbeidsmarkt voor werknemers vanuit deze EU-landen in 2007, is het aantal EU-arbeidsmigranten in Nederland sterk toegenome ...
help
Tewerkstelling Midden-Europeanen vanaf 1 januari 2014 \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2013
Op 1 januari zijn Bulgarije en Roemenië zeven jaar lid van de Europese Unie. De overgangsperiode in verband met de tewerkstelling van Bulgaren en Roemenen loopt eind dit jaar af. Daarnaast is Kroatië lid van de EU sinds 1 juli 2013. Kroatië werd het ...
help
'Oude' en 'nieuwe' migranten op een keerpunt : belangrijke groep in tewerkstelling sierteelt \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Geest, W. \ 2012
De verschillende migrantengroepen in Vlaanderen staan duidelijk op een keerpunt. Turkse en Marokkaanse migranten en hun nakomelingen huwen steeds minder met iemand uit het land van herkomst en leven steeds minder geconcentreerd in bepaalde wijken. De ...
help
Instroom in groen onderwijs : FORUM Factsheet [Factsheet]
2011
Het aantal en aandeel allochtone leerlingen op groene VMBO- en MBO- scholen neemt iets toe. Vergeleken met de andere studierichtingen is de belangstelling nog steeds gering, vooral op het VMBO. Op de groene HBO’s en universiteiten lijkt de groei van ...
help
Poolse migranten : de positie van Polen die vanaf 2004 in Nederland zijn komen wonen [Boek]
Dagevos, J. \ 2011
Dit rapport gaat over de positie van Polen die sinds 2004 naar Nederland zijn gekomen en in de bevolkingsadministratie staan ingeschreven. Er wordt ingegaan op hun positie op de arbeids- en woningmarkt, hun sociaal-culturele positie (o.a. beheersing ...
help
Moeilijk werken : gezondheid en de arbeidsdeelname van migrantenvrouwen [Boek]
Keizer, M. \ Keuzenkamp, S. \ Ross, J. \ 2011
Ruim een op de tien vrouwen zegt niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt vanwege gezondheidsklachten. Dit is bijna twee keer zo vaak als bij mannen. Vooral migrantenvrouwen zeggen vaak om die reden niet te kunnen werken. Maar in hoeverre is er ...
help
Sociale kaart Noord-Brabant : Kies Kleur in Groen [Boek]
2010
Noord-Brabant kenmerkt zich door een diverse gemeenschap met grote mate van (sociale) mobiliteit binnen de provinciegrenzen. Binnen deze gemeenschap hebben allochtonen zich georganiseerd in diverse migrantenorganisaties. In dit document wordt onder m ...
help
Uit de armoede werken : omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede [Boek]
Hoff, S. \ 2010
Zijn mensen die in 2004 behoorden tot een huishouden met een laag inkomen, drie jaar later nog steeds arm? Dit rapport laat zien wat de kansen op uitstroom uit armoede zijn en welke factoren bepalen of men boven de lage-inkomensgrens uit komt. Gaat h ...
help
Naar Hollands gebruik? : verschillen in gebruik van hulp bij opvoeding, onderwijs en gezondheid tussen autochtonen en migranten : verdiepingsstudie diversiteit in het jeugdbeleid [Boek]
Broek, A. van den \ Kleijnen, E. \ Keuzenkamp, S. \ 2010
Het overheidsbeleid is erop gericht dat migrantenjeugdigen en hun ouders even goed bereikt worden door algemene voorzieningen als autochtone Nederlanders. De praktijk leert echter dat er etnische verschillen bestaan in het gebruik daarvan. Dit rappor ...
help
Einde aan daling migratiehuwelijken \ CBS webmagazine [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ 2009
In 2008 is een einde gekomen aan de daling van het aantal migratiehuwelijken. Net als in 2007 trouwde 8 procent van de allochtonen, die in het huwelijk traden, een partner die was overgekomen uit het land van herkomst. Vooral Turken en Marokkanen gev ...
help
Ongeveer 700 duizend Nederlanders hebben emigratieplannen \ CBS webmagazine [Artikel]
Graaf, A. de \ 2009
Circa 700 duizend inwoners van Nederland hebben plannen om minimaal acht maanden in het buitenland te gaan wonen. Van de mannen van 18 tot en met 62 jaar wil 9 procent emigreren. Bij de vrouwen is dat 5 procent. Vooral allochtonen en jongeren hebben ...
help
Quick scan ethnic food & services [Boek]
Schans, J.W. van der \ Dvortsin, L. \ Berg, I. van den \ Haubenhofer, D. \ Hassink, J. \ Vijn, M. \ Buck, A. de \ 2009
Het doel van dit onderzoek is kansen voor de agro-food industrie en dienstensector te identificeren op gebied van zorg, voedsel, recreatie, educatie, agrarische kinderopvang, agrarisch natuur- en landschapsbeheer en productie en verkoop van streekpro ...
help
Huwelijken tussen bloedverwanten \ Demos [Artikel]
Poppel, F.W.A. van \ 2009
De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Van der Laan, stuurde samen met de Minister en de Staatssecretaris van Justitie een voorstel naar de Tweede Kamer om huwelijksmigranten niet meer toe te laten als het een huwelijk tussen bloedverwanten be ...
help
Emigratie en de zoektocht naar het goede leven \ Demos [Artikel]
Dalen, H.P. van \ Henkens, K. \ Nicolaas, H. \ 2008
De huidige emigratie wordt onder de loep genomen en ingegaan is op de vragen hoe de omvang van de emigratie de afgelopen decennia is veranderd. Wie emigreert, wat zijn de meest populaire bestemmingen en vooral waarom emigreert men? Voor het eerst sin ...
help
Mantelzorg neemt ook onder migranten af \ Facta [Artikel]
Polddermans, M.W.E. \ 2008
De loyaliteiten tussen ouders en hun volwassen kinderen veranderen. De overheid maakt de eisen om aanspraak te kunnen maken op de Thuiszorg strenger. Wie voelt zich straks verantwoordelijk voor de zorg voor wie? Riet Poldermans bracht huidige en toek ...
help
Emigratie: de spiegel van Hollands ongenoegen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Dalen, H. van \ Henkens, K. \ Nicolaas, H. \ 2008
In dit artikel wordt een beeld geschetst van de emigratie door de jaren heen, het soort mensen dat emigreert en de populairste bestemmingslanden. Tevens worden de belangrijkste redenen voor emigratie in beeld gebracht. De kwaliteit van de publieke ru ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.