Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 462

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="mijnbouw"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Beheer en inrichting van mergelgroeves en rotsen [Boek]
Nijssen, Martijn \ Scherpenisse, Miriam \ Verbeek, Peter \ Crombaghs, Ben \ Possen, Boy \ Rijsselt, Erik van \ Mars, Hans de \ 2016
De Limburgse mergelgroeves en rotsen herbergen een grote diversiteit aan planten- en diersoorten. Veel van deze soorten zijn in Nederland zeldzaam en beperkt tot Zuid-Limburg en een aantal habitattypen en diersoorten staat op de Europese habitatricht ...
help
Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen : advies van de AuditCommissie over de resultaten van het monitoringsjaar 2014 [Boek]
Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee \ 2015
De Auditcommissie toetst jaarlijks of de gaswinning binnen de toegestane grenzen van het Rijksprojectbesluit5 en van de Natuurbeschermingswetvergunningen zijn gebleven. De rap-portages van de NAM concluderen dat in 2014: 1) de bodemdalingsnelheden bi ...
help
Zandwinning, zandsuppletie en de kaderrichtlijn Mariene Strategie \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Vermolen, R.A.F. \ 2015
Over de juridische betekenis van de KMS en de mogelijkheid Nederland te beschermen in verband met klimaatadaptatie door zandwinning en zandsuppleties voor de kust.
help
Post drill survey A6-A6 2014 [Boek]
Glorius, S.T. \ Weide, B.E. van der \ Kaag, N.H.B.M. \ 2015
A consortium has drilled a production well linked to the existing production platform A6-A. This platform is located in an ‘FFH-area’ with a Natura 2000 designation area. Wintershall (one of the consortium partners) has requested IMARES to conduct a ...
help
De rol van het waterschap bij de opsporing en winning van schaliegas [Boek]
Putter, P. de \ Aerts, M. \ 2014
Schaliegas is een vorm van aardgas dat zich op 3 à 4 km diepte in leisteenlagen (schalie) bevindt. Om het schaliegas vrij te maken dient het gesteente gebroken te worden (fracken) door onder hoge druk grote hoeveelheden water, gemengd met zand en che ...
help
Mijn mening : alle waterschappen moeten zich schaliegasvrij verklaren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vries, M. de \ 2014
De discussie over de winning van schaliegas duurt voort. Hoe groot zijn de risico's en wat vinden we aanvaardbaar? Marlies de Vries van Hoogheemraadschap Rijnland vindt dat waterschappen een heldere keuze moeten maken. Sterker nog: Rijnland heeft als ...
help
De risico's van schaliegas en steenkoolgas [Factsheet]
[2014]
Dit factsheet is een update van een eerder door Milieudefensie uitgegeven publicatie en behandelt de risico's van onconventionele gaswinning. Het biedt een overzicht van de laatste wetenschappelijke studies en praktijkervaringen, met name uit de Vere ...
help
De ruimtelijke gevolgen van gaswinning in Groningen : aardbevingsgevoelig gebied als dubbelbestemming? \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Boesberg, F.M.C. \ 2014
In dit artikel wordt allereerst ingegaan op het juridisch kader waarbinnen de NAM handelt met de winning van gas in Groningen. Vervolgens wordt er een doorkijk gegeven naar de Europese richtlijn 5 met betrekking tot de aanpassing van bouwnormen in ve ...
help
Schaliegas in publiekrechtelijk kader : lessen uit de praktijk van conventionele gaswinning \ Milieu en recht [Artikel]
Brans, M.C. \ Brink, K.M. van den \ 2014
In 2011 is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek gestart naar het winnen van schaliegas in de Nederlandse bodem. Op basis van de resultaten uit dat onderzoek heeft de Minister in 2013 geconcludeerd dat de risico's niet gr ...
help
Mijngangen als reservoir voor stadsverwarming : hoogstandje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2014
Onder Heerlen zit een enorm stelsel van gangen van de vroegere steenkoolwinning. Na sluiting van de mijnen in de jaren '60 en '70 liepen die gangen vol grondwater: het onverwachte begin van een heel duurzaam project.
help
IJsberen en olie : toenemende milieudruk op de Noordpool \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Hoog, A. van 't \ 2014
Met het verdwijnen van zee-ijs in het Noordpoolgebied lonkt een nieuw wingewest voor olie en gas. Het Arctisch Programma van Wageningen UR legt de basis voor het doorgronden van de effecten op het ecosysteem. ‘Waar mag iets wel en waar niet? Die disc ...
help
Manual to proposed Dutch implementation of OSPAR’s risk-based approach to the management of produced water discharges [Boek]
Vries, P. de \ Tamis, J.E. \ 2014
This manual is intended to assist operators on the Dutch Continental Shelf in the application of the Dutch implementation of the risk-based approach (RBA). In essence all oil and gas platforms on the Dutch Continental Shelf (DCS) have to go through t ...
help
Aardbevingen in Groningen, wat weten we en wat nog niet? \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Schroot, B. \ Dost, B. \ 2014
Nadat het Groninger gasveld in 1959 ontdekt werd via een boring bij Slochteren, bleek dit het grootste gasveld ter wereld te zijn. Met een volume van ca. 2800 miljard kubieke meter. Sinds 1963 is er 2056 bcm aan aardgas geproduceerd. Wat er nu nog re ...
help
Opsporing en winning van schaliegas [Brief]
Remkes, J.W. \ Glas, P.C.G. \ Veerman, C.P. \ 2014
IPO, Vewin en Unie van Waterschappen geven gezamenlijk hun visie op de noodzaak van gedegen vooronderzoek bij de noodzaak van schaliegaswinning. Zij zien niet in, dat de beoogde structuurvisie schaliegas voldoende waarborgen biedt. Een maatschappelij ...
help
Groningse kades en dijken bij geïnduceerde aardbevingen : globale analyse van sterkte en benodigde maatregelen [Boek]
Visschedijk, M.A.T. \ Meijers, P. \ Meij, R. van der \ Chbab, E.H. \ Kruse, G.A.M. \ Zuada Coelho, B.E. \ Nugroho, D.S. \ Wesselius, C.M. \ Lange, W.J. de \ Ham, G.A. van den \ 2014
Dit rapport doet verslag van een globale beoordeling van de gevoeligheid van de Groningse zeedijken en boezemkades voor aardbeving door gaswinning. Ongeveer 70 km zeedijken en 700 km boezemkades zijn beschouwd. Het doel van de beoordeling is om een a ...
help
De macrobenthosgemeenschap van de Zeeuwse Banken na zandwinning : een overzicht van drie T0 jaren en een eerste jaar van rekolonisatie [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Goudswaard, P.C. \ Escaravage, V. \ Wijnhoven, S. \ 2014
De hoofdvraag van dit onderzoek is: wat is de ruimtelijke en temporele dynamiek van de bodemdiergemeenschap van de Zeeuwse Banken in relatie tot de zandwinning activiteiten. Na zandwinning zal de bodemdiergemeenschap zich weer herstellen. In theorie ...
help
Samen winnen : verbreding van schaliegasdiscussie en handvatten voor besluitvorming [Boek]
Vries, A. de \ Est, R. van \ Waes, A. van \ 2013
Recentelijk is het maatschappelijk rumoer rondom schaliegas er niet minder op geworden. Er lijkt zelfs sprake van polarisering. Het verzet tegen schaliegaswinning heeft zich uitgebreid van lokale actiegroepen tegen proefboringen naar 49 gemeenten die ...
help
From mobile phone to urban mine : an analysis of the potentials and process of mobile phone recycling in Belgium [Studentenverslag]
Voort, D. van der \ 2013
help
Beoordeling effectstudie schaliegaswinning : advies Commissie m.e.r. [Boek]
Commissie voor de milieueffectrapportage \ 2013
De Minister van Economische Zaken (EZ) heeft een onderzoek rond schaliegas uit laten voeren. Dit onderzoek richt zich op “het in kaart brengen van mogelijke risico’s en gevolgen van opsporen en winnen van schaliegas (en steenkoolgas) in Nederland in ...
help
Schaliegas in Nederland : een verkenning van het juridisch kader voor verdeling van exploitatie- en winningsrechten, vergunningverlening en aansprakelijkheid \ Tijdschrift voor bouwrecht [Artikel]
Brans, M.C. \ Dieperink, M.A.M. \ Groot, J.F. de \ Lubach, R.D. \ Meesters, J.W.A. \ Snoo, A. de \ 2013
Met het opstellen van de structuurvisie/plan-MER zal circa één tot anderhalfjaar gemoeid zijn, welke periode de minister ook zal benutten om in overleg met belanghebbende paitijen, zoals drinkwaterbedrijven, de mijnbouwsector en SodM te onderzoeken o ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.