help
Rode Amerikaanse rivierkreeften in Nederland: relaties met milieu- en omgevingsfactoren [Boek]
Cusell, Casper \ Brederveld, Bob \ Doef, Lucas \ Jnas, Mitzi \ Lammers, Daan \ Tangerman, Michiel \ Weerman, Ellen \ Moth, Luke \ Kampen, Jouke \ Haterd, Rob van de \ Koese, Bram \ Nieuwhof, Sil \ Kooijman, Annemieke \ Craats, Annelies van de \ 2020
Het voorkomen van de rode Amerikaanse rivierkreeft is nauwelijks gerelateerd aan de habitat. Het aanpassen van de habitat, om de dichtheden aan rode Amerikaanse rivierkreeften te verlagen, is dus lastig. Twee mogelijke aanknopingspunten zijn het verl ...
help
Reductie van een populatie rode Amerikaanse rivierkreeften in de Distelvinkplas van de Molenpolder; deel 1: korte termijn effecten 2018 en 2019 op de kreeftenpopulatie [Boek]
Janssen, Y. \ Kampen, J. \ 2020
De ecologische waterkwaliteit in de Molenpolder is de afgelopen jaren sterk verslechterd. Een wijziging in de aanvoer van water heeft waarschijnlijk ten grondslag gelegen aan de achteruitgang. Dit is inmiddels hersteld. Verschillende flora en fauna z ...
help
Sustainable Tourism: Society & Environmental Aspects [Video]
2019
Doe vaardigheden en kennis op om duurzaamheid te stimuleren in de grootste industrie ter wereld: het toerisme! Realiseer je hoe groot dit spannende onderzoeksgebied is, naast de gevolgen van de groei van het toerisme voor maatschappij en milieu door ...
help
Aanpak stikstofproblematiek : kamerbrief [Brief]
Schouten, C. \ 2019
In deze brief van minister Schouten legt het kabinet uit hoe het stikstofreductieplan vorm krijgt samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
help
Plastic : van zegen tot vloek [Boek]
Donk, Ellen van \ Poolen, Daniël \ Buiter, Rob Buiter \ 2019
Cahier over de geschiedenis van kunststoffen en de zegeningen en vloeken die plastic ons heeft gebracht. Ook wordt een hoofdstuk geweid aan hergebruiken van plastic of het vervangen van plastic met biologisch geproduceerde en biologisch afbreekbare p ...
help
Circulaire economie in kaart [Boek]
Dassen, Ton \ Dignum, Marloes \ Hanemaaijer, Aldert \ Prins, Anne Gerdien \ Reudink, Melchert \ Rood, Trudy \ Kishna, Maikel \ 2019
help
Samenvatting literatuurstudies uitheemse rivierkreeften [Boek]
Koese, Bram \ Lemmers, Pim \ Soes, Menno \ Jon, Barend de \ 2019
STOWA laat samen met enkele waterschappen en andere partijen onderzoek doen naar de factoren die de aan- of afwezigheid van uitheemse rivierkreeften in wateren bepalen. Dit moet uiteindelijk leiden tot oplossingen voor de sterk toegenomen aanwezighei ...
help
De invloed van de invasieve Quaggamossel en Zwartbekgrondel op het voedselweb in de Biesboschspaarbekkens \ H2O online [Artikel]
Verstijnen, Y. \ Lucassen, E. \ Smolders, F. \ Wagenvoort, A. \ Ketelaars, H. \ 2019
In de met Maaswater gevoede spaarbekkens in de Biesbosch komen sinds enkele jaren de invasieve Quaggamossel en Zwartbekgrondel voor. Monitoringsdata en onderzoek aan de huidige voedselwebstructuur laten zien dat de inheemse Pos door competitie met de ...
help
Een onderzoek naar de effecten van exotische rivierkreeften op beschermde natuurwaarden in het Naardermeer [Studentenverslag]
Ratnavel, R. \ 2019
Wereldwijd hebben ecologen de gedachte dat invasieve exoten dramatische veranderingen kunnen verrichten aan ecosystemen. Exotische rivierkreeften kunnen desastreus zijn voor ecosystemen, wat leidt tot het verlies van biodiversiteit. Sinds de jaren 70 ...
help
Bureauonderzoek naar het effect van uitheemse rivierkreeften, andere grazers en biobouwers op de ontwikkeling van jonge verlanding met een doorkijk naar potentiële maatregelen [Boek]
Jong, B. de \ Bovend’aerde, L. \ Mandemakers, J. \ Haterd, R. van de \ Kampen, J. \ Cusell, C. \ 2019
De literatuurstudie heeft tot hoofddoel om de potentiële effectiviteit van verschillende maatregelen te onderbouwen op basis van (a) wetenschappelijke kennis over de ecologische, hydrologische en biogeochemische processen die in laagveensystemen een ...
help
Minder uitheemse rivierkreeften in natuurvriendelijke oevers \ H2O online [Artikel]
Lemmers, P. \ Verhees, J. \ Kroon, R. van der \ Leuven, R. \ 2019
Door omvangrijke graafactiviteiten vormt een aantal invasieve uitheemse rivierkreeftensoorten risico’s voor de waterveiligheid, oeverstabiliteit en sedimenthuishouding. Vanwege snelle en wijde verspreiding wordt uitroeiing van de uitheemse rivierkree ...
help
Nieuwsbrief Werkgroep Plaagsoorten juni 2019 [Nieuwsbrief]
2019
Niet alleen vanuit de media maar ook vanuit onderzoek is landelijk momenteel veel aandacht voor deze invasieve exoten: de uitheemse rivierkreeften. De werkgroep heeft brede aandacht voor alle invasieve exoten waar waterbeheerders last/schade van hebb ...
help
De toekomst van de Noordzee : de Noordzee in 2030 en 2050: een scenariostudie [Boek]
Matthijsen, Jan \ Dammers, Ed \ Elzenga, Hans \ 2018
help
Global and regional greenhouse gas emissions neutrality : implications of 1.5 °C and 2 °C scenarios for reaching net zero greenhouse gas emissions [Boek]
Soest, Heleen van \ Elzen, Michel den \ Forsell, Nicklas \ Esmeijer, Kendall \ Vuuren, Detlef van \ 2018
help
Niet-hernieuwbare grondstoffen voor de circulaire economie : een economische analyse van de werking en beperking van grondstoffenmarkten [Boek]
Mot, E. \ Hoogendoorn, S. \ Hendrich, T. \ Jansema-Hoekstra, K. \ Tijm, J. \ Romijn, G. \ Verrips, A. \ 2018
In deze studie analyseren we markten voor niet -hernieuwbare grondstoffen. Dit zijn grondstoffen waarvan de hoeveelheid gegeven is op de menselijke tijdschaal vanwege het tempo waarin zij zich vernieuwen. Hiertoe behoren o.a. mineralen, metaalertsen ...
help
Global climate action from cities, regions, and businesses : Individual actors, collective initiatives and their impact on global greenhouse gas emissions [Boek]
2018
help
Kan de circulaire economie een bijdrage leveren aan de energietransitie? [Boek]
Drissen, Eric \ Vollebergh, Herman \ 2018
AquaMinerals geeft stoffen die overblijven na de zuivering van water een tweede leven. Zoals kalkkorrels voor tapijttegels of kalkslib als meststof in de landbouw. Dankzij nieuwe ontwikkelingen komen sommige reststoffen nu ook ten goede aan de drinkw ...
help
Strooiselstalsystemen: ammoniak en andere emissies, dierwelzijn en mestkwaliteit [Boek]
Pijlman, Jeroen \ Timmermans, Bart \ Monteny, Gert-Jan \ Wi, Jan de \ 2018
help
Lesmateriaal over ammoniakemmisie voor MBO [Collegedictaat]
Galama, P. \ 2018
Door onderzoekers van Wageningen Livestock Research is het belang aangegeven om de emissie van ammoniak terug te dringen en zijn oplossingsrichtingen aangegeven.
help
Bioeconomy and the UN Sustainable Development Goals : a view from the bio-based industries consortium - july 2018 [Boek]
2018
The United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) aim to tackle global challenges related to social, economic and environmental aspects. In November 2016, the European Commission published its Communication on “Next Steps for a sustainable Euro ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.