Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="milieueffect"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De reus is ontwaakt... \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]Bijbehorende website
Middelbeek, M. \ Pijll, S. van der \ 2005
Dit artikel is gebaseerd op de uitkomsten van de lezingencyclus 'Als de reus ontwaakt, de invloed van China op natuurlijke hulpbronnen in 2030', georganiseerd door de transitie Biodiversiteit van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als superconsum ...
help
Averechtse effecten van schijnbaar duurzame oplossingen : de Nederlandse invloed op de mondiale biodiversiteit \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Rood, T. \ Alkemade, R. \ 2005
Het effect van import op de mondiale biodiversiteit wordt zichtbaar in de ecologische claim, de schade die door menselijk handelen wordt aangebracht aan de mondiale ecologische kwaliteit. De ecologische claim is een verbetering van de voetafdruk, die ...
help
Ecologische voetafdruk biedt valse concreetheid \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]Bijbehorende website
Bergh, J. van den \ Verbruggen, H. \ 2005
Kritiek op "The Living Planet Report" (Wereld Natuur Fonds), waarin de ecologische voetafdruk (EV) als die ene indicator wordt gebruikt om een complexe ontwikkeling te kunnen volgen en beoordelen. Het idee is dat een analoge maatstaf beschikbaar moet ...
help
Sturing van eigen verantwoordelijkheid : een andere benadering voor het bepalen van effectiviteit milieubeleid bedrijven \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Woestenenk, M. \ Blécourt-Maas, C. de \ 2005
De nadruk ligt op het weergeven van de resultaten van een afstudeeronderzoek waarin het begrip 'effectiviteit' kwalitatief benaderd wordt. Na een uitgebreid literatuuronderzoek vond een toetsing plaats aan de praktijk. Het praktijkonderzoek omvatte d ...
help
Duurzame industriële samenwerking loont : praktijkonderzoek naar de economische en ecologische voordelen van industriële samenwerkingsverbanden \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Hansen, D.H.J.M. \ Lavrijsen, T. \ Vermeulen, W.J.V. \ 2005
Recentelijk is een analyse uitgevoerd naar de winst van duurzame industriële samenwerking. Uit dit onderzoek blijkt dat deze vormen van samenwerking in de praktijk zowel economische als ecologische voordelen opleveren en dus interessante opties voor ...
help
Beleidsindicatoren voor gezondheid en natuur : vijfentwintig jaar internationaal verzuringsonderzoek en -beleid \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Hinsberg, A. van \ Hoek, D.J. van der \ Wiertz, J. \ Bree, L. van \ 2004
Op het gebied van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging is er reeds 25 jaar internationale samenwerking tussen onderzoek en beleid. Dit heeft geresulteerd in concrete effectindicatoren voor gezondheid en natuur. Daardoor zijn ook de milieud ...
help
Milieu- en natuurverbetering reconstructie valt tegen : kool, geit en varken gespaard \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Franken, R. \ Wezel, A. van \ Cleij, P. \ 2004
Hoofdlijnen van het evaluatie-onderzoek ontwerp reconstructiegebieden, dat door het Milieu- en Natuurplanbureau is uitgevoerd. De evaluatie is gebaseerd op de stand van zaken tot en met augustus 2004. Er is gekeken naar: duurzame landbouw, verminderi ...
help
Lachgasemissie uit de Nederlandse landbouw : verkenning effecten mest- en ammoniakmaatregelen \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Vries, W. de \ Kros, J. \ Oenema, O. \ Velthof, G.L. \ Kuikman, P.J. \ 2004
Beschrijving van de resultaten van een integrale verkenning met het model Initiator van de effecten van verschillende beleidsmaatregelen in het kader van het mest- en ammoniakbeleid op de uitstoot van N2O (lachgas). Ter vergelijking van de resultaten ...
help
Effecten emissiebeleid voor verzuring op depositie en kwaliteit bodem en grondwater \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Vries, W. de \ Erisman, J.W. \ Pul, A. van \ Leeters, E.E.J.M. \ 2002
Gekeken is naar wat de inspanningen om de emissie van zwaveldioxiden, stikstofoxiden en ammoniak terug te brengen hebben opgeleverd, verder in welke mate de depositie is afgenomen, en of er herstel van kwaliteit van bodem, grondwater en ecosystemen h ...
help
Kosten en baten van OEEI : complexiteit noopt tot herziening kosten-batenmethodologie \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Amelung, S.B. \ Groot, R.S. de \ Rotmans, J. \ 2002
Als resultaat van het Onderzoeksprogramma Economische Effecten Infrastructuur (OEEI) is een algemene leidraad verschenen voor het uitvoeren van kosten-batenanalyses voor met name grootschalige infrastructuurprojecten, zoals de Betuweroute. Als bijdra ...
help
Leidraad helpt bij voorbereiding politieke besluitvorming : OEEI levert transparant overzicht effecten infrastructuurprojecten \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Hoen, A. 't \ 2002
Uitleg van de betekenis en achtergronden van de OEEI-leidraad, waarbij OEEI staat voor Onderzoek Economische Effecten Infrastructuur
help
Oppassen met groene tunnels : maken bomen langs de weg de lucht schoon of vies? \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Duijm, F. \ 2002
Ingegaan wordt op de vraag of bomen langs drukke wegen er zodanig voor zorgen dat de lucht schoner wordt dat het er niet toe doet dat ze ook de wind breken, zodat aan de andere kant er minder verdunning van uitlaatgassen optreedt?
help
Beleidsanalyse in de praktijk van het milieuplanbureau : Model Effectiviteit Instrumenten verkleint kloof onderzoek en uitvoering \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Ros, J.P.M. \ 2001
Aan de hand van het Model Effectiviteit Instrumenten van het RIVM wordt duidelijk gemaakt hoe de kloof tussen het bereiken van wetenschappelijke resultaten in de beleidsanalyse en de toepassing daarvan in de praktijk van het miliebeleid overbrugd kan ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.