Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 90 / 90

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="milieueffect"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
MER uitwijkhaven Weurt : emissieberekeningen naar grond- en oppervlaktewater vanuit waterbodem en depot [Boek]
Douben, N.S.M. \ Bos, H.B. \ Meijers, G.G.A. \ 1994
help
Een unieke stuifzandbak? : integratie van natuur en recreatie in de Loonse en Drunense Duinen [Boek]
Aldershof, S. \ Costerman Boodt, P. \ Geurts, M. \ 1994
help
Advies voor richtlijnen voor het milieu-effectrapport grondwaterwinning Over - Betuwe [Boek]
Commissie voor de Milieu-effectrapportage \ 1994
help
Mogelijke risico's van genetisch gemodificeerde organismen voor natuur en ecosystemen [Boek]
Ens, S. \ 1994
help
Effecten van verstrooien van crematie-as : betreffende het asverstrooiingsveld nabij de Kampdwarsweg te Zeist [Boek]
Molenaar, J.G. de \ 1994
help
Definitierapport graadmeters bodem en grondwater in de milieubalans - milieuverkenningen : discussiestuk [Boek]
Grinsven, J.J.M. van \ 1994
help
Thema-document verstoring : naar een betere milieukwaliteit ten behoeve van een hoogwaardige leefomgeving [Boek]
Gribling, C.C.M. \ Verspoor, J.A. \ 1994
help
Rijn- en Noordzeeactieplan industriele lozingen 1985 - 1992 [Boek]
Wunderink, S.E. \ 1994
help
Gaan we te ver? : pleidooi voor een bezinning op de relatie toerisme - duurzaamheid - milieu [Boek]
Nederland. Raad voor het Natuurbeheer \ 1994
Visie van de Raad voor het Natuurbeheer
help
Belevingsonderzoek uitwijkhaven Lobith [Boek]
Coeterier, J.F. \ 1994
help
Advies voor richtlijnen voor het milieu-effectrapport beheer Haringvlietsluizen [Boek]
Commissie voor de Milieu-effectrapportage \ 1994
help
Greenpaece vecht voor Canadees oerbos \ Molm [Artikel]
Goutbeek, K. \ 1994
Sinds twee jaar heeft bij Greenpeace de ene tragische reus, de walvis, gezelschap gekregen van een andere, zelfs nog grotere: de woudreus
help
Il Bosco Della Fontana \ Molm [Artikel]
Squizzato, G. \ 1994
Een speurtocht naar de restanten van een oerbos die in ecologisch opzicht herinneren aan de Padania, of Povlakte, ooit begroeid met onafzienbare wouden behorende bij het Midden-Europese bos het Quercus Carpinetum
help
Een mooie ruil [Boek]
1994
help
Plante-olie als motorbrandstof \ De boer en de tuinder : weekblad van de Belgische boerenbond [Artikel]
Malcot, W. van \ 1994
Beschrijving van de eigenschappen van plantaardige olie, de toepassing als brandstof voor dieselmotoren en de gevolgen voor het milieu
help
Geluidhinder in het buitenstedelijk gebied : mogelijkheden voor GIS bij het maken van een geluidsniveaukaart \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Busser, P.M. \ 1994
help
Eco Agro toerisme in Centraal Europa \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Elzakker, B. van \ 1994
Holidaying on biological farms: for the tourist a way of having a peaceful holiday in close contact with the country; for the farmer an increased income is generated
help
Scheepswerven langs het wad \ Waddenbulletin [Artikel]
Cock, P. de \ Siderius, K. \ 1994
Hoe milieu(on)vriendelijk zijn ze?
help
Helpt M.E.R. de landinrichting? \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Rheenen, J. van \ Vugt, P. van \ 1994
help
Naturschutzfachliche Anforderungen an die Eingriffs - Ausgleichs - Bilanzierung. 1. Unsicherheiten bei der Bestimmung von Ausgleich und Ersatz \ Naturschutz und Landschaftsplanung : Zeitschrift fuer angewandte Oekologie [Artikel]
Schweppe - Kraft, B. \ 1994
help
Naturschutzfachliche Anforderungen an die Eingriffs - Ausgleichs - Bilanzierung. 2. Inhalt und Aufbereitung von Planungsunterlagen \ Naturschutz und Landschaftsplanung : Zeitschrift fuer angewandte Oekologie [Artikel]
Schweppe - Kraft, B. \ 1994
help
Kosten en financiering van het milieubeheer, 1991 \ Kwartaalbericht milieustatistieken... [Artikel]
Dietz, E.J. \ 1994
De cijfers worden weergegeven naar sector (water, lucht, bodem, afval, geluid, algemeen) en naar compartiment (overheid, bedrijven inclusief landbouw, huishoudens, verkeer)
help
Mehr als nur Sternschnuppen am Himmel \ Der Tierzuechter : Zeitschrift fuer Veredlungswirtschaft [Artikel]
Anzenberger, H. \ Utz, J. \ 1994
Een analyse van verervingsprestaties van Duitse Fleckvieh-topstieren
help
Kombinatie van produktie en levensduur in nieuwe Britse index \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 1994
De nieuwe Britse index is een tussenstap op weg naar een totaalindex, waarin ook plaats zal zijn voor gezondheid, vruchtbaarheid en lichaamsgewicht
help
Ueberlegungen zur Bewertung der Natuerlichkeit anhand einfacher Bodenparameter "Chancen fuer mehr Naturschutz" \ Natur und Landschaft : Zeitschrift fuer Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz [Artikel]
Neidhardt, C. \ Bischopinck, U. von \ 1994
help
Educatie onmisbaar maar beperkt instrument : onderzoek ter verbetering kwaliteit en rendement NME [themanummer over natuur en milieu-educatie] \ Platform : extern magazine over het beleidsterrein van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij [Artikel]
Ganzevoort, E. \ 1994
Op dit moment neemt NME nog een bescheiden plaats in het onderwijs in
help
Studie bevestigt : bemestingsnormen MAP zijn te streng \ De boer en de tuinder : weekblad van de Belgische boerenbond [Artikel]
Bossuyt, P. van \ 1994
Verslag van een studie uitgevoerd door prof. J. Feyen over berekening van een duurzame bemestingsnorm voor gras en mais voor een representatief bodemklimaatsscenaria
help
De landbouw drijft op subsidies \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Logemann, D. \ 1994
De Nederlandse landbouw krijgt jaarlijks 9 miljard subsidie, die vooral opgaat aan overproduktie, natuuraantasting en milieuvervuiling. Met hetzelfde geld is zinvol werk en een fatsoenlijk inkomen voor boeren mogelijk, gekoppeld aan herstel van de na ...
help
Genetische trends bevestigen Nederlands fokkerijsukses \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Strikwerda, R. \ 1994
Via een analyse van de fokkerijcijfers met de trends voor kg melk, voor percentage vet en voor percentage eiwit is gekeken of Nederland op de goede weg zit wat betreft de veeverbetering in vergelijking met die van de V.S., Canada, Duitsland, Italie e ...
help
The raw necessities of life... \ Pig farming [Artikel]
Steen, H. van der \ 1994
Een deskundige licht de structuur van een varkens fokkerijprogramma toe met de verschillende stappen die de bedrijfsleider bij z'n bedrijfsvoering kan nemen
help
Van geld- naar tijdintensieve consumptie \ Tijdschrift voor marketing : officieel orgaan van het Nederlands Instituut voor Marketing NIMA [Artikel]
Beckers, T. \ 1994
Nederland heeft binnen de Europese Gemeenschap de grootste hoeveelheid vrije tijd, de hoogste particuliere vrijetijdsconsumptie en de hoogste vakantieparticipatie. Met name de overgang van tijdintensieve naar kapitaalintensieve consumptie van deze vr ...
help
Oekolandbau - die klimavertraeglichere Alternative \ Oekologie und Landbau : Zeitschrift der Stiftung Oekologischer Landbau [Artikel]
Burdick, B. \ 1994
Comparison of the climate-relevant trace-gas emissions from the ecological and the conventional agriculture (methane, ammonia, carbondioxide)
help
Wasplaats overbodig : hoe u veldspuiten aan de buitenkant schoonmaakt \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Hoenderken, J.A. \ 1994
help
Effecten van openluchtrecreatie op natuurwaarden van de Waddeneilanden : een literatuurstudie [Boek]
Zoest, J. van \ 1994
Nota Ver. Behoud Waddenzee
help
Kennisdocument monitoring van lokale bodem bedreigende activiteiten [Boek]
Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1994
help
Herbicide - resistente rassen : een eerste inventarisatie van mogelijke effecten [Boek]
Bijman, W.J. \ 1994
help
MER Windstreek - Basisrapport A: Grootschalige windenergie en vogels in Friesland : een onderzoek naar de mogelijke hinder voor vogels van het project Windstreek [Boek]
Spaans, A.L. \ Bergh, L.M.J. van den \ 1994
help
Recreatie en natuur : effecten van recreatie en van sturingsmaatregelen : een overzichtsrapport [Boek]
Boer, C.H.J. de \ 1994
Relatie openluchtrecreatie en natuur; analyse van RMNO en Staatsbosbeheer
help
Gebruik en waardering van binnen- en buitenstedelijk groen [Boek]
Boer, T.A. de \ Visschedijk, P.A.M. \ 1994
help
Inventarisatie Nederlands gamma milieu- en natuuronderzoek [Boek]
Duijnhouwer, F.J. \ Wink, S.A. \ 1994
help
Verslag van het symposium "Zo werkt dat niet" : afweging van milieu en economie in de praktijk van megaprojecten, donderdag 10 februari [Congresverslag]
Bor - Rijenga, T. \ Duijnhouwer, F. \ Latesteijn, H.C. van \ 1994
help
Kwaliteit milieu-effectrapport : meten, maken en bewaken [Boek]
Gronden, E.D. van de \ Haeren, J.J.F.M. van \ Roos, E. \ 1994
help
Invloed van diverse verstoringsbronnen op het gedrag en habitatgebruik van gewone zeehonden : consequenties voor de inrichting van het gebied [Boek]
Brasseur, S.M.J.M. \ Reijnders, P.J.H. \ 1994
help
Risico - evaluatie methodiek voor bodemverontreiniging door systeemvreemde stoffen [Boek]
Kolkman, M.J. \ Molag, M. \ Verheij, F.J. \ 1994
help
Verspreiding van verontreinigingen naar het grondwater voor slibdepots in het Ketelmeergebied : variant berekeningen voor de voorkeurlokatie Epb [Boek]
Rooij, N.M. de \ Maiwald, K. \ Gerrits, H.J. \ 1994
help
De toestand van het milieu in het landelijk gebied [Boek]
Bekhuis, F.H.W.M. \ Latour, J.B. \ Reiling, R. \ Hoek, K.W. van der \ 1994
help
Toestand van de natuur 2 [Boek]
Bink, R.J. \ Bal, D. \ Berk, V.M. van den \ 1994
help
Openstelling natuurgebieden nader bekeken [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ 1994
help
Startnotitie M.E.R. : natuurontwikkelingsplan Grensmaas : grindwinning ten behoeve van natuurontwikkeling in het Grensmaasgebied, vastgesteld op 11 januari 1994 [Boek]
Limburg \ Limburg \ 1994
help
Wegen van water : balansen en kringlopen [Boek]
Boo, M. de \ Trappenburg, C. \ Vinke, G. \ 1994
help
Verstoring op De Groede : onderzoek m.b.t. seizoensverlenging [Studentenverslag]
Bunt, A. \ 1994
help
Milieuverschillen oeverinfiltratie en kunstmatige infiltratie [Boek]
Kooiman, J.W. \ Kloosterman, R.A. \ 1994
help
Bronnen van lokale bodembelasting [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ Franken, R.O.G. \ 1994
help
MER baggerspecieberging Gelderland : verblijftijd en kwaliteit van oppervlaktewater in potentiele bergingslokaties langs de Rijntakken [Boek]
Douben, N. \ 1994
help
Gebruik en effectiviteit van M.E.R. in besluitvorming [Boek]
Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ Nederland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ 1994
help
Verstand van water. Peet Barendregt en over hoe hij omgaat met water: "Rekening houden met regionale omstandigheden" \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Albada, J. \ 1994
In de serie "Verstand van water" vertellen boomkwekers hoe ze omgaan met de milieuwetgeving. Vruchtbomenkweker Peet Barendrecht streeft ernaar emissie van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken
help
Mestinjectie versterkt broeikaseffect \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Bokhorst, J. \ 1994
Liquid manure injection enlarges the greenhouse effect as a result of increased CO2 and NO2 emission. There is also a negative effect of liquid manure injection on soil fertility and on nitrate leaching
help
Selektie op exterieur, een afweging waard! \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Roozen, T. \ 1994
Selectie op exterieur neemt in het stamboekfokprogramma een belangrijke plaats in. Hoe belangrijk wordt hier uit de doeken gedaan
help
Wiebe Wesstra en hoe hij omgaat met water: "Ik ben geen administrateur" \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Albada, J. \ 1994
In de serie "Verstand van water" vertellen boomkwekers hoe ze omgaan met de milieuwetgeving. Een friese boomkweker geeft zijn visie
help
Pieter Lam vindt voor iedere koe een andere stier \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Lange, B. de \ 1994
De zienswijze van een Utrechtse melkveefokker, waarvoor het exterieur als voornaamste criterium bij de stierkeuze geldt
help
Keine Chance fuer Manipulierer! : Injektate bieten die groesste Faelschungssicherheit \ DLZ : Die landwirtschaftliche Zeitschrift fuer Management, Produktion und Technik [Artikel]
Kern, C. \ Wendl, G. \ 1994
Vergelijking van vier electronische dierkherkenningssytemen
help
Mossen als indikatoren voor luchtverontreiniging \ Lucht : kwartaalblad over alle facetten van luchtverontreiniging [Artikel]
Greven, H.C. \ 1994
De uitslag van een herinventarisatie in 1992 van mosepifyten op knotwilgen langs de Rijndijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede t.o.v. de situatie in 1952
help
Dispersion der Oelabscheidung aus der Kettenschmierung von Einmannmotorsaegen \ Forsttechnische Informationen : Mitteilungsblatt des Kuratoriums fuer Waldarbeit und Forsttechnik [Artikel]
Skoupy, A. \ Ulrich, R. \ 1994
help
Kalirueckstandshalden im Suedharzrevier : Untersuchung von Begruenungsverfahren \ Natur und Landschaft : Zeitschrift fuer Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz [Artikel]
Borchardt, W. \ Pacalaj, C. \ 1994
help
De bevreemdende agrarische vervreemding \ Agricontact : koerier van het Ministerie van Landbouw [Artikel]
Vylder, R. de \ 1994
In de afgelopen 25 jaar is het imago van de landbouw omgeslagen van positief naar negatief, en is er een steeds grotere kloof ontstaan tussen de agrarier en de niet-agrarier. De gevolgen van de moderne hoog-produktieve landbouwmethoden worden niet la ...
help
De duurzame stad zweeft tussen schema en plan \ Blauwe Kamer profiel : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Luiten, E. \ 1994
help
Was kostet uns die Klimaveraenderung? \ Agrarische Rundschau [Artikel]
Braeuer W. \ 1994
Prognoses aan de hand van klimaatmodellen
help
Measured and computed concentrations of 1,3-dichloropropene and methyl isothiocyanate in air in a region with intensive use of soil fumigants \ Water, air and soil pollution : an international journal of environmental pollution [Artikel]
Berg, F. van den \ Roos, A.H. \ Tuinstra, L.G.M.T. \ Leistra, M. \ 1994
help
Grondwater : minder uitspoeling, lager nitraatgehalte \ Vakdeel vollegrondsgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Pol, H. van de \ 1994
help
DISCET, een nieuwe manier om gegevens over milieu en volksgezondheid uit te wisselen \ Planning : methodiek en toepassing [Artikel]
Veen, A.A. van der \ 1994
DISCET = Data Integration System for Concern for Europe's Tomorrow
help
Exterieur in cijfers: tachtig procent meten, twintig procent waarderen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 1994
Ingegaan wordt op problemen bij exterieurbeoordeling, in 't bijzonder wat betreft de uierkenmerken
help
F16 en Gelderland hofleveranciers excellente koeien \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Wesseldijk, B. \ 1994
Commentaar bij de presentatie van de exterieur-erelijst van 1994
help
Broedvogels in lijnvormige begroeiing : een voorspellingsmodel voor effecten van landinrichting \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Oostenbrink, W. \ Schotman, A.G.M. \ Reijnen, M.J.S.M. \ 1994
help
Het reilen en zeilen van de Nederlandse bloemisterijsector : de afzet van Nederlandse bloemen en planten in perspectief \ Bloemenbusiness : het meest zakelijke ondernemersmagazine voor de bloemenbranche [Artikel]
1994
help
Milieu niet vergeten bij natuurontwikkeling \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Brouwer, A. \ Matser, E. \ 1994
Natuurontwikkeling vindt ook plaats in gebieden met vervuild water of vervuilde grond. Kan dat samengaan?
help
Concept du compostage a Geneve, qualite des composts produits et valorisation agronomique \ Revue horticole suisse : publication mensuelle, scientifique et pratique, d'horticulture generale [Artikel]
Meylan, G. \ Chabbey, L. \ 1994
Onderzoek naar composteermethodes en de kwaliteit van compost (hoeveelheid zware metalen) om bodemverontreiniging te voorkomen
help
Leren om te keren (1). Landbouw in de maatschappij \ De boer en de tuinder : weekblad van de Belgische boerenbond [Artikel]
1994
Korte weergave van een naslagwerk over milieu en natuur. De rode draad door deze monografie is de plaats van de landbouw binnen diverse facetten van het maatschappelijk gebeuren. In dat kader worden genoemd de landbouw en het ruimtelijk gebeuren, de ...
help
Landinrichtingsprojecten m.e.r.-plichtig \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Chapelle, C.M. La \ 1994
help
Schaeden durch Hunde-Urin im oeffentlichen Gruen \ Das Gartenamt : Stadt und Gruen [Artikel]
Balder, H. \ 1994
Resultaten van een onderzoek naar de schade die honde-urine veroorzaakt aan bodem en beplanting van het openbare groen. Ook wordt een beoordeling gegeven van de werkzaamheid van beschermende maatregelen
help
Ecologie en Waddenzee \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Beer, R. de \ 1994
Schelpdiervisserij in een belangrijk natuurgebied
help
Milieuregels nieuwe stijl voor Akker- en tuinbouwbedrijven met teelten in de open grond \ IKC - Informatie. Akkerbouw en vollegrondsgroente [Artikel]
Smit, H.P. \ 1994
Overzicht van de belangrijkste regels in de nieuwe "Algemene Maatregel van Bestuur Akkerbouwbedrijven, van kracht sinds 1 april 1994
help
Nicht nur der Vater bringts \ Der Tierzuechter : Zeitschrift fuer Veredlungswirtschaft [Artikel]
Anzenberger, H. \ Utz, J. \ 1994
Bij Duitse Fleckvieh-keurstieren is gekeken naar de invloed van moederszijde bij de exterieurvererving
help
Integratie van MER in voorontwerpplan landinrichting \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bosman, P. \ Dijk, C. van \ Hartlief, K. \ 1994
help
Ex post evaluatie bij m.e.r. op uitvoeringsniveau \ Planologische diskussiebijdragen / Stichting Planologische Diskussiedagen [Artikel]
Arts, J. \ 1994
help
Bewertung und Empfindlichkeitsbestimmung der Landschaft : am Beispiel der Umweltvertraeglichkeitspruefung fuer den Bau der Autobahn A4 \ Kulturlandschaft : Zeitschrift fuer Angewandte Historische Geographie [Artikel]
Renes, J. \ 1994
help
Waterkwaliteit en natuur Nieuw - Oost tweede fase : eindrapport [Boek]
DHV Water \ 1994
help
Bestrijdingsmiddelen in de lucht: emissie, verspreiding en depositie \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Berg, F. van den \ Leistra, M. \ 1994
Enkele methoden worden beschreven om de emissie van bestrijdingsmiddelen naar de lucht te meten. Gegevens over de snelheid en mate van emissie van bestrijdgingsmiddelen naar de lucht na toepassing worden door metingen of berekeningen met een computer ...
help
Kwetsbaarheidskaarten natuur Zuid-Holland : technische rapportage [Boek]
Tamis, W.L.M. \ Runhaar, J. \ 1994
help
Fruchtbarkeit und Ernaehrung \ Lebendige Erde [Artikel]
Wolff, O. \ 1994
Reduction of fertility by reduction of sperm quality and a decrease of sperm concentration is in general related with poisoning of the environment and psychical factors. This article focusses on the effect of nutrition. Positiv effects of biodynamic ...
help
Carabid beetles in a changing environment [Boek]
Boer, P.J. den \ Dijk, T.S. van \ 1994
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.