Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="milieueffect"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Energieneutraal betekent nog lang niet klimaatneutraal! : voer grootste bron van emissie van klimaatgassen in de varkens- en pluimveehouderij \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Veluw, K. van \ 2013
Aan het Praktijknetwerk Biologisch: Klimaatneutraal! doen naast melkveehouders en akkerbouwers zeven pluimveehouders en drie varkenshouders mee. De eerste stap in het praktijknetwerk is het vaststellen van de emissies met behulp van de Klimaatlat van ...
help
Antibiotica in grond en water \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Verwer, C. \ 2013
Residuen van antibiotica en resistente bacteriën zijn niet alleen rechtstreeks een risico voor mens en dier, maar kunnen ook via de bodem in planten terechtkomen. Zo vormen ze ook indirect een risico. Dit spoor in de voedselketen is in de discussie o ...
help
Emissies uit de biologische veehouderij : processen en factoren [Boek]
Mosquera, J. \ Hol, J.M.G. \ Groenestein, C.M. \ 2012
De biologische veehouderij stelt hogere eisen aan het dierwelzijn door bijvoorbeeld strogebruik te verplichten en door meer stal- en uitloopruimte beschikbaar te stellen aan de dieren. Over de milieueffecten van de biologische veehouderij is echter n ...
help
Duurzaamheidsprestaties : duurzaamheid in de biologische landbouw : ambities en prestaties \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Monteny, A. \ Wijnands, F. \ 2012
De Biologische landbouw is een op duurzaamheid gerichte keten met een gecertificeerd product en een sterk groeiende markt. De certificering zorgt voor de borging van een basisprestatie. De ambities van de biologische landbouw gaan echter veel verder. ...
help
Perspectief op duurzaamheid : de biologische landbouw bekeken [Boek]
Slobbe, R. \ Monteny, A. \ Wijnands, F. \ 2011
Dit rapport kijkt naar de duurzaamheidsprestaties van de biologische landbouw. Op verzoek van de sector zelf. Want deze sector met ambitie wil weten waar ze staat: hoe doet ze het, wat kan beter, waar liggen nog kansen, waar moet nodig wat gedaan wor ...
help
Duurzaamheidsprestaties [Brochure]
Wijnands, F. \ Idema, L. \ 2011
In de biologische landbouw staat duurzaamheid centraal. Duurzaamheid is een integraal begrip en omvat vele aspecten. Deze brochure geeft kort de prestaties weer van de biologische landbouw voor een groot aantal aspecten van duurzaamheid. De prestatie ...
help
Duurzaamheidprestaties op het gebied van milieu : deelstudie van duurzaamheidprestaties van de Nederlandse biologische landbouw [Boek]
Sukkel, W. \ Wijk, K. van \ Vermeij, I. \ 2011
In 2006 werd de kennis op het gebied van milieueffecten geactualiseerd (Sukkel et al, 2007) als aanvulling op de studie uit 2003/2004 (Spruijt - Verkerke et al, 2004). In 2009/2010 werden de gegevens opnieuw geactualiseerd. Op basis van deze actualis ...
help
Natuurlijk verpakt : milieueffecten van hernieuwbare, biologisch afbreekbare verpakkingen [Boek]
Thoden van Velzen, E.U. \ 2011
Hernieuwbare en biologisch afbreekbare verpakkingen worden op dit moment in Nederland beperkt toegepast voor enkele biologische groente- en fruitproducten. Dit rapport vat de wetenschappelijke literatuur over de milieueffecten van het gebruik van her ...
help
Milieueffecten weidegang biologische zeugen [Dossier]
Ellen, H. \ 2010
Bij weidegang in de biologische zeugenhouderij kunnen problemen ontstaan bij het verkrijgen van een milieuvergunning, omdat niet alle milieueffecten bekend zijn. De emissies naar lucht, water en bodem zijn hierbij belangrijk. In dit dossier wordt gek ...
help
Maatregelen ter beperking van energiegebruik en broeikasgasemissies in de melkveehouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt [Boek]
Haan, J. de \ Schooten, H. van \ Bos, J. \ Wel, C. van \ Voort, M. van der \ 2007
In dit rapport wordt getracht de beschikbare kennis over maatregelen in de biologische melkveehouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op een rij te zetten. Aspecten uit de keten zijn buiten beschouwing gelaten. Er is voor gekozen om de ca 20 m ...
help
Bioplastics [Boek]
Bolck, C. \ 2006
De vraag naar bioplastics die geschikt zijn als voedselverpakkingen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit komt doordat er een sterke interesse is voor alternatieven voor polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en polyethyleentereftalaat (PET),die d ...
help
Milieubelasting door onkruidbestrijding in biologische, geïntegreerde en gangbare landbouw: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Weide, R.Y. van der \ Riemens, M.M. \ 2005
De milieubelasting als gevolg van onkruidbestrijding in biologische, geïntegreerde en gangbare landbouwsystemen wordt met elkaar vergeleken. Het blijkt dat met name grondwater en waterleven wordt belast door het gebruik van herbiciden. Het energiever ...
help
Ammoniakemissie en mineralenbelasting op de uitloop van leghennen [Boek]
Aarnink, A.J.A. \ Hol, J.M.G. \ Beurskens, A.G.C. \ Wagemans, M.J.M. \ 2005
Bescherming van het milieu is een belangrijke reden voor de overheid om biologische landbouw te promoten. Uitlopen van leghennen zouden echter een bron van ongewenste emissies kunnen zijn. De doelstelling van dit project was om de ammoniakemissie en ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.