Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 2252

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="milieueffect"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Smaak van morgen : op zoek naar teeltsystemen met minder gewasbeschermingsmiddelen [Boek]
Stilma, E. \ Jansma, J.E. \ Dubbeldam, R. \ cop. 2010
Er zijn diverse methoden en technieken voor handen die bijdragen aan de vermindering (en afhankelijkheid) van het middelengebruik, maar die nog niet breed worden toegepast in de praktijk. Het project Smaak van Morgen laat zien dat toepassing van die ...
help
Crematieas in de natuur \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Molenaar, H. de \ Henkens, R.J.H.G. \ 2010
Hebben verstrooien van crematieas en begraven in natuurgebieden invloed op de daar aanwezige waarden? Nadat in de Tweede Kamer hierover een vraag was gesteld, is hiernaar een studie verricht. Gelet op wat in de praktijk gaande is, is de belangrijkste ...
help
Update effectenindicator 2009 [Boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ 2010
In 2009 vond een inhoudelijke update plaats van de effectenindicator voor Habitatrichtlijnsoorten (38 stuks) en Vogelrichtlijnsoorten (97 stuks). Elf HR-soortexperts herzagen de inschatting gevoeligheid voor storende factoren en onderbouwden dit waar ...
help
Storende elementen in beeld : de impact van menselijke artefacten op de landschapsbeleving nader onderzocht [Boek]
Vries, S. de \ Custers, M.H.G. \ Boers, J. \ 2010
Om beleidsopties in beeld te brengen, is de invloed onderzocht van de vormgeving van een drietal doorgaans vrij storende elementen op de impact die deze elementen hebben op de aantrekkelijkheid van het landschap. Het betreft windturbineparken, bedrij ...
help
Verkenning van de milieueffecten van lokale productie en distributie van voedsel in Almere : energieverbruik, emissie van broeikasgassen en voedselkilometers [Boek]
Sukkel, W. \ Stilma, E. \ Jansma, J.E. \ cop. 2010
Een van de toekomstige ontwikkelingsgebieden, Almere Oosterwold, is ongeveer 4.000 ha groot. De landbouw in het toekomstige Almere Oosterwold wordt door Almere gezien als een potentiële drager van de duurzaamheidprincipes van de stad. De leidende vra ...
help
Effecten van helikoptervluchten op geringe hoogte boven de Friese kust en Terschelling [Boek]
Smit, C.J. \ Bemmelen, R.S.A. van \ Jong, M.L. de \ 2010
Ten behoeve van het Europese Interreg-project CLIWAT is door Vitens gevraagd om een Verstoring- en Verslechteringstoets op te stellen van de effecten van helikoptervluchten langs de randen van de Waddenzee. Het doel van de vluchten was inzicht te ver ...
help
Een mooier en duurzamer Nederlands landschap : de bijdrage van het Groen Onderwijs [Boek]
Prins, D. \ Leistra, G. \ Stobbelaar, D.J. \ [2010]
Het GKC Programma Natuur en Landschap richt zich specifiek op samenwerkingsprojecten die zorgen voor een groene en meer duurzame leefomgeving. Daarbij zijn de bijdrage op het gebied van de drie p’s voor duurzaamheid people, planet, profit leidend. Pe ...
help
Duurzame ontwikkeling van de veehouderij in Limburg [Boek]
Baltussen, W.H.M. \ Smeets, P.J.A.M. \ Tacken, G.M.L. \ 2010
Provinciale Staten van Limburg wil inzicht in de belangrijke aspecten om te komen tot een duurzame ontwikkeling van de veehouderij in de provincie Limburg. Op basis van feiten en cijfers over de economische betekenis van het veehouderijcomplex in Lim ...
help
Te verwachten effecten van een buitendijks fietspad langs de Amsteldiepdijk tussen Van Ewijcksluis en Wieringen [Boek]
Smit, C.J. \ 2010
In de afgelopen jaren is er vanuit de politiek verschillende malen op aangedrongen een buitendijks fietspad te realiseren tussen Wieringen en Den Helder. Een dergelijk fietspad wordt gezien als een belangrijke versterking voor de toeristische infrast ...
help
Genetically modified trees : status, trends and potential risks [Boek]
Verwer, C.C. \ Buiteveld, J. \ Koelewijn, H.P. \ Tolkamp, W. \ Vries, S.G.M. de \ Meer, P.J. van der \ 2010
This report provides a review on the current status and trends observed in the field of genetic modification of trees. Based on a literature review and the consultation of relevant researchers, it further provides an overview of potential environment ...
help
Barium: exoot in het stoffenpakket \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bergsma, H.L.T. \ 2009
Wat doet barium eigenlijk in het stoffenpakket voor milieuhygienisch onderzoek? De toevoeging van barium aan het stoffenpakket is op het eerste gezicht weinig voor de hand liggend. Hoe gevaarlijk is barium dan eigenlijk voor mens, bodembiologie en ge ...
help
Ecological impacts of climate change [Boek]
National Academy of Sciences \ cop. 2009
Climate change is transforming ecosystems on an extraordinary scale, at an extraordinary pace. As each species responds to its changing environment, its interactions with the physical world and the organisms around it change too. This triggers a casc ...
help
Reizen op grote voet in 2005 : de milieubelasting van vakanties van Nederlanders [Boek]
Bruijn, K. de \ cop. 2009
help
Environmental risk limits for EDTA [Boek]
Herwijnen, R. van \ Fleuren, R.H.L.J. van \ cop. 2009
Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor alle vormen van EDTA in oppervlakte- en grondwater. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen voo ...
help
Effecten van clustering van vliegbewegingen van civiele helikopters in de omgeving van Den Helder Airport [Boek]
Smit, C.J. \ 2009
Den Helder Airport streeft naar een uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van "groot verkeer" van 22.000 naar 25.000 per jaar. Een dergelijke verruiming kan tot gevolg hebben dat op bepaalde tijden van de dag, met name in de vroege ochtenduren, ...
help
Moerdijk milieuwinst mogelijk? : onderzoek naar de effecten op milieu en leefbaarheid van de aanleg van een nieuw logistiek bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk [Boek]
Blitterswijk, H. van \ Heutinck, L.B.M. \ Vries, E.A. de \ 2009
De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) probeert te voorkomen dat rijk, provincie en de gemeente Moerdijk een nieuw logistiek bedrijventerrein van 150 ha ontwikkelen in het buitengebied van Moerdijk. Omdat de SBBM twijfels had bij de argumen ...
help
Groene daken \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Ebbink, B.A.J. \ Klooster, J.P.G.N. \ Moppes, D.A.F. \ 2009
Uit klimaatscenario's van het KNMI komt naar voren dat extreme neerslaghoeveelheden zullen toenemen. Dit vraagt om maatregelen die de capaciteit voor waterberging in het stedelijke gebied vergroten. Zowel op het gebied van duurzaamheid als van leefba ...
help
Groter maar milieuvriendelijker gebruik van gewasbeschermingsmiddelen \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Jager, J. \ 2009
Dit artikel geeft zicht op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op akkerbouw en melkveebedrijven over de periode 2002 tot en met 2007. Voor zowel akkerbouw als voor melkveebedrijven geldt dat de kosten en het gebruik van gewasbeschermingsmiddele ...
help
Milieueffectiviteit en kosten van maatregelen gewasbescherming [Boek]
Spruijt, J. \ Spoorenberg, P.M. \ Schreuder, R. \ 2009
Uit de tussenevaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming van 2006 blijkt dat de milieubelasting vanuit de landbouw flink gedaald is en dat geïntegreerde gewasbescherming steeds meer wordt toegepast. Toch worden de normen voor waterkwaliteit nog v ...
help
Potential impacts of climate change on Dutch forests : mapping the risks [Boek]
Verkaik, E. \ Moraal, L.G. \ Nabuurs, G.J. \ 2009
The aim of this study was to assess, spatially explicit, the potential impact of climate change on Dutch forests. To deal with the uncertainty of climate change, the effects of four climate scenarios were studied. The following aspects of climate cha ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.