Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 27

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="milieueffectrapportage"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ondergronds bouwen : 'BAGEO' reikt instrumenten aan \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Gent, P. van \ 2003
Er zijn veel dingen die ondergronds kunnen, zoals: parkeergarages, magazijnen en slimme infra-tunnels die je overdag gebruikt voor personenvervoer en in de nacht voor transport van goederen en afval. BAGEO (Breed Afwegingskader voor duurzaam Gebruik ...
help
Ecologie en planning van rijkswegen : inbreng van ecologische informatie lang niet altijd efficiënt \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Cuperus, R. \ 2003
De planvorming en de besluitvorming rond rijkswegen verloopt in fasen met verschillende detailniveaus: van grof naar fijn. Ecologische informatie speelt in principe in al deze fasen een rol. Tijdens de tweede besluitvormingsfase (de Verkenning) is de ...
help
SMB in de steigers : nieuwe Europese richtlijn leidt mogelijk tot herverkaveling m.e.r. \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Dreumel, M. van \ 2003
Er komt een nieuwe Europese richtlijn aan voor de "beoordeling van de milieugevolgen van bepaalde plannen en programma's", oftewel SMB: Strategische Milieueffect Beoordeling. Het wetsvoorstel "Milieubeoordeling en inspraak van plannen", een wijziging ...
help
Tracé/m.e.r.-centrum richt zich op nat : centraal adviespunt bundelt kennis natte m.e.r. \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Boonman, P. \ Nijsten, R. \ 2003
Het Tracé/m.e.r.-centrum van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat richtte zich tot nu vooral op weginfrastructuur en andere Tracéwetplichtige activiteiten. Maar het takenpakket is onlangs uitgebreid met het werkveld 'm.e.r. nat'. Hierbij kan worde ...
help
Stromende grond : gezocht, een geschikte proefproject \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Berkenbosch, R. \ 2003
Het beleid is erop gericht rivieren meer ruimte geven. Dat brengt met zich mee dat er gegraven moet worden in de uitwaarden, die vaak verontreinigd zijn. Het project "Stromende grond" verkent nieuwe perspectieven. Fase 1 van het project is afgerond ( ...
help
Lessen uit de praktijk : strategische milieubeoordeling in beweging \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Haas, L. de \ Sain, M. de \ 2003
VROM werkt aan de implementatie van de EG-richtlijn voor de milieubeoordeling van strategische plannen en programma's. Dit moet resulteren in de introductie van een nieuw beleidsinstrument, de strategische milieubeoordeling, SMB. In een discussiemidd ...
help
MER Koegorspolder, complex en uitdagend : veel initiatiefnemers bij bedrijventerrein in Zeeuws-Vlaanderen \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Mulder, P.T.W. \ Schoten, H.H. \ Wolbrink, J.M. \ 2003
Op verzoek van de gemeente Terneuzen is binnen het streekplan een m.e.r. gevraagd voor een gepland industrieterrein. Het artikel gaat voornamelijk in op de gevolgde procedure, om tot een snelle verslaglegging te komen
help
Meer ruimte voor water : m.e.r. in relatie tot de nieuwe waterprojecten van de 21e eeuw \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Laeven, M. \ 2003
Overzicht van grote waterprojecten waarbij een m.e.r. wordt ingezet of waar er een relatie met een m.e.r. is, namelijk: Ruimte voor de rivier, de aanwijzing van noodoverloopgebieden door de Commissie Noodoverloopgebieden, de aanleg van zandbuffers vo ...
help
M.e.r en landinrichting: wordt dat wat? : afstemming m.e.r. en landinrichting in nieuwe wetgeving roept om goede discussie \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Wachelder, H.P.M. \ Wubbolts, H.T.A. \ 2003
Ingegaan wordt op: de omzetting van Europese m.e.r.-richtlijnen; de verhouding tussen m.e.r. en landinrichting en de vijf internationaal erkende elementen van m.e.r. en de omzetting van de Europese richtlijn 2001/42/EG in een strategische milieubeoor ...
help
Het schrijven van milieueffectrapporten : met praktische tips en veel voorbeelden [Boek]
Berkenbosch, R. \ Koetsenruijter, W. \ 2003
help
'Nu kunnen we vergelijken' : eerste cijfers Glami laten grote verschillen zien \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Sleegers, J. \ 2003
De eerste resultaten van het Convenant Glastuinbouw en Milieu (Glami): cijfers over 2002 voor de deelgebieden energie, bemesting (stikstof en fosfor) en gewasbescherming. Een kwart van de bedrijven heeft de Glami-normen voor 2010 al gehaald; tweederd ...
help
Milieueffectrapportage op nieuwe leest geschoeid : visie Commissie m.e.r. \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Ketting, N. \ 2003
De roep om van de MER een flexibeler en eenvoudiger instrument te maken, is terecht. Bij de MER gaat het nu vooral om het waarborgen van een effectief maatschappelijk debat en een kwalitatief goed besluitvormingstraject. Bij overzichtelijke initiatie ...
help
Actief bodembeheer Maas en Rijntakken : lessen uit een complexe milieueffectrapportage \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Wielinga, A. \ Elswijk, M. van \ 2003
Bij rivierverruiming en daarmee gecombineerde natuurontwikkeling komen grote hoeveelheden verontreinigende uiterwaardengrond vrij. Hoe daarmee om te gaan? De mogelijke oplossingen zijn beschouwd in twee beleidsnotities voor respectievelijk de Maas en ...
help
Afstemming m.e.r. en watertoets : kruisbestuiving in de Bijlmermeer \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Wagemaker, F. \ Kessel, H. van \ Willemsen, G. \ Hebbink, A. \ 2003
Voor veel plannen is het tegenwoordig verplicht een watertoets op te stellen. Deze watertoets moet het belang van het water een goede plek in de besluitvorming geven. Is een plan tevens m.e.r.-plichtig dan is het wenselijk de watertoets en de m.e.r. ...
help
Dijkverbetering, effecten voor vegetatie : voet aan de grond voor stroomdalplanten? \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Steenbergen, S.P.H. \ Sýkora, K.V. \ 2003
Op advies van de Commissie Boertien is bij de dijkverbeteringen meer rekening gehouden met landschap, natuur en cultuurhistorie. In 2002 onderzochten de auteurs de ontwikkeling van de vegetatie, vooral de stroomdalvegetatie, in negen recent verbeterd ...
help
Beschermde planten en dieren in de m.e.r. : het Natuurloket maakt verspreidingsgegevens toegankelijk \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]Website Natuurloket
Westrienen, R. van \ 2003
Het Natuurloket is een onafhankelijke stichting opgericht door het ministerie van LNV en de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF), en verzamelt verspreidingsgegevens van planten en dieren. Via de website kan worden nagegaan of er in een bepaald ...
help
Woningbouwlocaties : state of the art van inrichtings-m.e.r. \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Eck, M. van \ 2003
Een inrichtings-mer is bedoeld om tot een goed onderbouwd plan te komen voor de inrichting van een nieuwe wijk. Het gaat hierbij dan bv. om keuzen over de groenstructuur, waterhuishouding, ontsluiting, zonering, bebouwingsdichtheid enz. Aan de hand v ...
help
Bypass voor hoogwatergolf : rivierverruiming voor dijkverleggging bij de Hondsbroeksche Pleij \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]Bijbehorende website
Schaap, G. \ Bel, D. \ 2003
De Hondsbroeksche Pleij bij Arnhem, is een van de plaatsen waar rivierverruiming nodig is tegen overstromingen. Een bestaande en een recent verbeterde dijk moeten worden teruggelegd. Vanwege de ligging aan het splitsingspunt van Nederrijn en IJssel i ...
help
Job van den Berg over zijn passie voor de m.e.r.: "Wij verkleinen het tactische speelveld" \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Graaf, J. de \ 2003
De aftredende voorzitter van de Vereniging van Milieukundigen geeft bij zijn afscheid zijn mening over de m.e.r.
help
Ecologie op de weegschaal : verkenning van de raak- en snijvakken tussen juridisch-bestuurlijke en ecologische principes en uitgangspunten [Boek]
Cappelle, H.M.P. \ Stumpel, A.H.P. \ 2003
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.