Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="milieueffectrapportage"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Een wereld van verschil? : vergelijking milieueffectrapportage in Nederland en Zuid-Afrika \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Hensbroek, M. \ 2007
Zoals bijna overal in de wereld, worden er ook in Zuid-Afrika milieueffectrapportages uitgevoerd. Er zijn enige overeenkomsten met het Nederlandse systeem, maar - uiteindelijk - ook verschillen. Zo is de 'doorwerking' van de uitkomsten van de m.e.r. ...
help
Afwegen met cultuurhistorie \ Nieuwsbrief / Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten [Artikel]
Reuselaars, I. \ 2007
Per 1 september 2007, met de inwerkingtreding van de Wet op Archeologische Monumentenzorg, is de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wettelijk adviseur bij milieueffectrapportage - procedures. RACM, op zijn beurt, laat een methodiek ontwikk ...
help
Glastuinbouw op de goede weg met efficiënt energieverbruik : energiemonitor LEI \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]Bijbehorende website
Bannisseht, Q. von \ 2007
Glastuinders zijn afgelopen 25 jaar steeds minder energie gaan gebruiken. De doelstellingen voor 2010 zijn op dat op gebied bijna bereikt. De CO2-emissie nam de afgelopen vijf jaar duidelijk af. Hiertegenover staat dat nog maar weinig telers duurzaam ...
help
Stikstofdepositie en natura 2000 : de gevolgen zijn al snel significant \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Aa, E. van der \ 2007
Een belangrijk aandachtspunt voor allerlei projecten - van veehouderijen tot nieuwe bedrijventerreinen - betreft de gevolgen van toenemende stikstofdepositie. De strikt beschermde Natura 2000 - gebieden kunnen deze toename slecht verhapstukken. Waar ...
help
Milieu- en rechtrapportage : over de juridificering van m.e.r. en hoe daar mee om te gaan \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Runia, L. \ Belle, J. van \ 2007
Dit artikel bevat een beschrijving van een aantal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, vanuit de praktijk van de MER makers.. Spraakmakende uitspraken zijn gedaan over: De Zuidlanden (Leeuwarden Zuid), Mainport Rotter ...
help
Onderzoeksproject Duurzame schelpdiervisserij (PRODUS) - Deelproject 3: Effecten van sublitorale mosselzaadvisserij in de Westelijke Waddenzee: situatie eerste jaar van sluiting onderzoekvakken (najaar 2006) [Boek]
Fey, F. \ Brinkman, B. \ Craeymeersch, J. \ Heessen, H. \ Stralen, M. van \ Dekker, R. \ 2007
help
Habitattoets, passende beoordeling en uitwerking adc-criteria [Boek]
Heinis, F. \ 2007
Maasvlakte 2 zal worden aangelegd in de Voordelta. De Voordelta is aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn en aangemeld als speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn. Plannen en projecten die m ...
help
Vliegveld Lelystad : een drama in drie bedrijven? \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Pieters, S. \ 2007
Oktober 2007 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak een belangrijke uitspraak gedaan waardoor opnieuw besluitvorming over uitbreiding van het vleigveld op zich laat wachten. Wat de meerwaarde van deze uitspraak voor de m.e.r. praktijk is, wordt in dit ...
help
MER Peilbesluit Veerse Meer : effecten van een hoger winterpeil [Boek]
Slager, J.W. \ 2007
Om de ecologische en recreatieve potenties van het Veerse Meer beter te benutten en meer aan te sluiten bij de functies van het gebied is een aangepast peilbeheer gewenst. Het doel van de planstudie MER Peilbesluit Veerse Meer is te komen tot een ged ...
help
MER vliegveld Lelystad : driemaal is geen scheepsrecht \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Pieters, S. \ 2007
Op 10 oktober 2007 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de besluitvorming over het luchtvaartterrein Lelystad. Dit artikel gaat daar nader op in. Tegen de achtergrond van het feit, dat de Raad zich er al eerder over boog (resp. nov. 2003 e ...
help
Kustversterking Voorne : toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
Commissie voor de Milieueffectrapportage \ 2007
De kust van Voorne is aangemerkt als een zwakke schakel in de Hollandse Kust. Uit berekeningen blijkt dat de veiligheid tegen overstromingen onvoldoende is. Het waterschap Hollandse Delta – als beheerder van de waterkering – stelt een verbeteringspla ...
help
MER gebiedsontwikkeling Perkpolder [Boek]
Bruineberg, M. \ 2007
Het opheffen van de veerverbinding Kruiningen-Perkpolder, na opening van de Westerscheldetunnel in maart 2003, heeft negatieve economische effecten veroorzaakt voor de gemeente Hulst. Het noordelijk deel van de gemeente (Kop van Hulst) is geïsoleerd ...
help
Stedelijke transformaties : wat levert milieueffectrapportage op bij stadsprojecten? \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Runia, L. \ 2007
Stedenbouwers en MER makers zijn soms tot elkaar veroordeeld, bijvoorbeeld wanneer een m.e.r. verplicht is voor gemeentelijke plannen om een vrijkomend gebied binnen de eigen grenzen nieuw leven in te blazen. Een beschouwing over m.e.r. plichtige sta ...
help
Beheerplan Natura 2000-gebied Voordelta : koppeling passende beoordeling en plan-m.e.r. in de praktijk \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Schoten, H. \ 2007
De komende jaren worden in Nederland beheerplannen opgesteld voor alle Natura2000 gebieden. Maar hoe haal je natuurdoelen zonder dat de gebieden 'op slot' gaan voor de mens? Een praktijkvoorbeeld over de Voordelta. Het betreft de ondiepe zee en omlig ...
help
In gesprek met de buren : procedures hoogwaterbescherming : Nederland en Engeland vergeleken \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Nijsten, R. \ Tutein Nolthenius, L. \ Mul, M. \ 2007
Nederland en Engeland werken met dezelfde Europese richtlijnen bij hoogwaterprojecten. Desondanks zijn er in de praktijk grote verschillen: in organisatie, beoordeling van plan-m.e.r. of besluit-m.e.r. plicht, in communicatie en in benadering van de ...
help
Koppeling voor projecten Rijkswaterstaat : natuurwetgeving in m.e.r \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Kleijberg, R.J.M. \ Boonman, P. \ 2007
Binnen Rijkswaterstaat krijgt natuur steeds meer aandacht. Bijna alle 'natte' en 'droge' projecten spelen regels voor natuurbescherming een rol. En die kunnen ingewikkeld zijn. Rijkswaterstaat heeft een werkwijzer ontwikkeld die praktische handvatten ...
help
Plan-m.e.r., wat is er nu precies veranderd sinds september 2006? : de regels \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Soppe, M. \ 2007
Het zal de vakgemeenschap niet zijn ontgaan: de Europese richtlijn voor strategische milieubeoordeling (smb-richtlijn) is inmiddels geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Behalve tot een nieuwe term - plan-m.e.r. - heeft het ook tot een hoop ander ...
help
Ontpoldering Noordwaard : aanvullende startnotitie MER [Boek]
Projectbureau Noordwaard \ 2007
In 1993 en 1995 dreigden grote delen van het Nederlandse rivierengebied te overstromen door de hoge waterstanden in de rivieren. In reactie daarop heeft het kabinet besloten meer ruimte te geven aan de rivieren. In de PKB Ruimte voor de Rivier heeft ...
help
Rwzi Dordrecht: een bijzonder project \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Thomassen, R. \ 2007
Het bouwtraject van de rwzi Dordrecht was er een van een lange adem voor waterschap Hollandse Delta.
help
Kansen voor groene chemie door genetisch gemodificeerde grondstoffen \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Bruinenberg, P. \ Wiersma, G. \ 2007
In het transitiedebat rond de ‘biobased economy’ gaat verreweg de meeste aandacht uit naar biomassa als grondstof voor transportbrandstoffen en elektriciteitsproductie. Aandacht voor de productie van chemicaliën op basis van groene grondstoffen beper ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.