Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 32

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="milieueffectrapportage"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Van M.E.E.R. naar minder : over zinvol rekenen in planstudies \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Annema, J.A. \ Helder, H. \ 2009
Milieueffectrapportages lijken steeds omvangrijker te worden. Gedetailleerd normatief onderzoek, met 'berekeningen' van concentraties verontreinigende stoffen tot meerdere decimalen achter de komma, is meer regel dan uitzondering. Dit roept de vraag ...
help
Plan-MER met doorwerking : een toetsingskader voor integrale gebiedsontwikkeling \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Gijsbers, D. \ Leppens, A. \ Willekens, M. \ 2009
In Berkel-Enschot zullen in diverse afzonderlijke deelprojecten in totaal ruim 2.000 woningen, kleinschalige bedrijvigheid en een nieuw winkelcentrum worden gerealiseerd. Om de samenhang tussen de verschillende planonderdelen en deelgebieden te waarb ...
help
Park Lingezegen te Bemmel, gemeente Lingewaard : een bureauonderzoek [Boek]
Jonge, N. de \ Boer, A. de \ 2009
Een archeologische verwachtingskaart is opgesteld voor het gebied in de Betuwe (tussen Arnhem-Zuid en Nijmegen-Noord) dat tot regionaal landschapspark ontwikkeld gaat worden. Voor de gebieden met een middelhoge verwachting wordt aanbevolen indien bod ...
help
Beheer- en Ontwikkelplan voor de rijkswateren 2010-2015 : werken aan een robuust watersysteem [Boek]
Rijkswaterstaat \ 2009
Het plan beschrijft het beheer van de rijkswateren voor de periode 2010-2015. Rijkswaterstaat voert het beheer uit. Het BPRW is opgesteld binnen de kaders van Europese richtlijnen, nationale wetgeving en nationaal beleid. Onderdeel van het BPRW is ee ...
help
Recreatieve verstoring, ecologisch probleem? : wankele basis voor beoordeling \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Aa, E. van der \ 2009
Veel natuurgebieden zijn recreatief ontsloten en voorzien daarmee in een grote maatschappelijke behoefte. De grote recreatiedruk op sommige terreinen en de toename van de recreatiedruk in Natura 2000-gebieden wordt echter in toenemende mate als een p ...
help
Dijkversterking Edam-Amsterdam: ruimtelijke kwaliteit toegepast \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Linde, A. van der \ Busscher, H. \ 2009
Door de eeuwen heen is binnen de architectuurwereld geprobeerd vuistregels voor het ideale ontwerp te beschrijven. De strijd tussen technische perfectie en functionaliteit en esthetische perfectie en schoonheid, kenmerkt de beschrijving en denkwijzer ...
help
Specificeren van (milieu)kwaliteit : stel een concreet beoordelingskader \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Laak, P. van \ Dongen, M. van \ Wolff, P. \ 2009
De huidige wijze van beoordelen en waarderen van effecten in een (plan)MER is te globaal. Er ontbreekt een duidelijke kwaliteitsbeoordeling van de referentie- en plansituatie. Hierdoor is het niet mogelijk een uitspraak te doen over het al dan niet a ...
help
Optimaal! maar voor wie; verschillende actoren, verschillende invalshoeken \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Eijssen, P. \ Mols, S. \ 2009
Regelmatig wordt milieueffectrapportage kritisch beschouwd: de procedure duurt lang en werkt vertragend, de rapporten zijn te omvangrijk, met veel details uitgewerkt etc. Dat zijn beelden die al jaren over m.e.r. bestaan - zo ongeveer sinds de introd ...
help
Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2008 [Boek]
Velden, N. van der \ Smit, P. \ 2009
De Energiemonitor geeft het energiegebruik en de energie-indicatoren in de glastuinbouw weer tot en met 2008. In dit rapport zijn voor het eerst ook de ontwikkelingen bij de transitiepaden in kaart gebracht.
help
Diepgang van cultuurhistorisch onderzoek in m.e.r.: tussen droom en daad \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Korf, G. \ 2009
Sinds 1 september 2007 is de nieuwe Monumentenwet een feit. Een belangrijke component hiervan is het beter verankeren van het belang van cultuurhistorie, met name archeologie, in milieueffectrapportage. Tussen de werelden van archeologen en MER opste ...
help
PlanMER groenblauwe zone OostvaardersWold [Boek]
Arcadis \ 2009
Dit milieueffectrapport voor plannen (PlanMER) is het resultaat van een planproces waarin alternatieven voor de inrichting van de groenblauwe zone OostvaardersWold zijn beoordeeld op hun mogelijke effecten. Dit PlanMER heeft het doel de besluitvormin ...
help
Milieumaatregelen in bestemmingsplannen : de lessen van Linderveld \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Poortinga, M. \ Dotinga, F. \ 2009
De "Linderveld" uitspraak is baanbrekend voor de doorwerking van de milieueffectrapportage in het bestemmingsplan. In mei 2008 is deze lijn expliciet voortgezet in de "Bangert en Oosterpolder" uitspraak. Kern is dat verzekerd moet worden dat de in he ...
help
Modernisering van de m.e.r. : Wet milieubeheer en Besluit milieu-effectrapportage 1994 \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Jesse, K. \ Bel, D. \ 2009
Sinds 2003 loopt het traject van modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage. Op 29 oktober 2007 is dan eindelijk het wetsvoorstel tot wijziging van Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten van de regelgeving aan ...
help
Negen mer's tegelijk: reproduceren en afstemmen \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Argiolu, R. \ Baalen, S. van \ 2009
Voor de uitbreiding van het bestaande gastransportnetwerk van Gasunie met zo'n 500 kilometer gasleiding en een aantal compressorstations zijn negen milieueffectrapportages nodig. Dat stelt forse eisen aan de projectplanning, met een focus op externe ...
help
Meer dan een hulpmiddel? Proefschrift "Een hernieuwd perspectief op m.e.r." \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Jesse, K. \ 2009
In hoeverre moet of kan de inhoudelijke invloed van m.e.r. worden versterkt? Dat is de centrale vraag in het proefschrift waarop Katinka Jesse promoveerde (Utrecht, 2008). Zij toetste de Nederlandse en Europese regelgeving aan criteria uit een zelf o ...
help
Waterberging Volkerak-Zoommeer : startnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) [Boek]
Lammers, J. \ 2009
In 1993 en 1995 hadden de Rijn en de Maas te kampen met zeer hoge waterstanden. Naar aanleiding van deze hoge waterstanden is de conclusie getrokken dat de Rijntakken en de (bedijkte) Maas grotere hoeveelheden water af moeten kunnen voeren dan waar t ...
help
Tracéwet: ook voor provincies? : de nieuwe Wro in de praktijk \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Runia, L. \ Kennes, P. \ 2009
Vóór de introductie van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in juli 2008 hadden provincies nagenoeg geen mogelijkheden om concrete besluiten te nemen. De Wro geeft provincies mogelijkheden die vergelijkbaar zijn met die van de Tracéwet. In Limbu ...
help
Plan-MER met details : schaadt het, als het niet baat? \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Druijff, F. \ Prinsen, R. \ Dol, A. \ 2009
Al weer drie jaar zijn we in Nederland onderweg met het instrument plan-MER. De toegevoegde waarde daarvan bij bijvoorbeeld een structuurvisie of een bestemmingsplan met uitwerkingsverplichting staat buiten kijf. Er zijn echter in de praktijk ook sit ...
help
Vis in de Voordelta: nulmetingen 2007 in het kader van de aanleg van de Tweede Maasvlakte [Boek]
Couperus, A.S. \ Damme, C.J.G. van \ Tulp, I. \ Tribuhl, S. \ Pennock, I. \ Heessen, H.J.L. \ 2009
Dit is de rapportage van de aanvullende, tweede nulmeting van vis in het kader van het monitoring- en evaluatie programma dat moet leiden tot bijstelling van het compensatie programma voor de geplande aanleg van de Tweede Maasvlakte. Het Project Main ...
help
Reducing the need for external inputs in high value protected horticultural and ornamental crops : Seventh Framework Programme theme KBBE-2007-1-2-04 : WP1 environmental and economic assessment [Presentatie]
Ruijs, M. \ 2009
Powerpointpresentatie.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.