Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 33

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="milieueffectrapportage"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Projectnota/ MER : aanleg en zandwinning Zandmotor Delflandse kust [Boek]
2010
De aanleiding voor het starten van het project Zandmotor is de verwachte toename van kustonderhoud langs de Nederlandse kust en de behoefte aan meer recreatieruimte in de Randstad. Als gevolg van de zeespiegelstijging zal in de toekomst de benodigde ...
help
Milieurapportage boom- en vaste plantenteelt van 2007 en 2008 : afname milieubelasting zet gestaag door [Brochure]
2010
In de milieurapportage boomkwekerij en de vaste plantenteelt wordt voor de hele sector het verbruik aan gewasbeschermingsmiddelen in kg actieve stof en de daarbij behorende milieubelasting vastgesteld. Om de milieubelasting zo goed mogelijk te bereke ...
help
Milieueffectrapport verplicht voor de nertsenhouderij \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Derks, R.J.M.B. \ 2010
Steeds meer bedrijven vallen onder de plicht tot het opstellen van een milieueffectrapport (MER), zo ook de nertsenhouderij. Het Besluit milieueffectrapportages 1994 wordt hier voor gewijzigd. Vanaf dat moment moeten ook nertsenbedrijven een MER opst ...
help
De Crisis- en herstelwet in de praktijk: versnelling toch? \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Mutsaers, M. \ Braakensiek, M. \ 2010
De Crisis- en herstelwet is per 31 maart 2010 direct van toepassing geworden op elk besluit dat aan de in de wet genoemde (ruime) voorwaarden voldoet. Maar wat betekent deze wet nu in de m.e.r.-praktijk? Voldoet de wet aan Europese m.e.r.-regelgeving ...
help
Omgevingsvisie Overijssel : beleidsproces en plan-MER parallel \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Dijk, E. \ Kuijpers-Linde, M. \ 2010
De nieuwe Omgevingsvisie van de provincie Overijssel zet de lijnen uit voor de ruimtelijke ontwikkelingen en investeringen tot 2030. Die kennisbasis hiervoor is geleverd door een plan-MER dat parallel aan het beleidsproces is opgesteld, en daardoor d ...
help
De toekomst van de intensieve veehouderij: plan MER in het buitengebied \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Hartskeerl, P. \ Ullenbroeck, H. \ Lamers, L. \ 2010
Het bieden van ontwikkelingsruimte voor veehouderijbedrijven is een belangrijke reden voor de plan-m.e.r.-plicht bij besluiten over de inrichting van het buitengebied. Maar kan plan-m.e.r. een wezenlijke bijdrage leveren aan de discussie en besluitvo ...
help
Nieuwe m.e.r. regeling biiedt meer vrijheid \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Artz, T. \ Berkenbosch, R. \ Runia, L. \ Mulder, P. \ 2010
In de nieuwe m.e.r.-wetgeving zijn ten opzichte van de oude regeling stappen en verplichtingen geschrapt. Er komen meer vrijheidsgraden, maar dus ook meer verantwoordelijkheden voor de betrokken partijen om er zelf per geval het beste van te maken.
help
Versterking Hondsbossche en Pettemer Zeewering: hybride oplossing als mogelijkheid voor kust \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ursem, M. \ Oortman, N. \ 2010
Om de Noord-Hollandse kust tegen overstromingen te beschermen is het noodzakelijk de Zwakke Schakel Hondsbossche en Pettemer Zeewering te versterken. Op welke manier deze zeewering het best weer tot een veilige kust is te maken, heeft Arcadis, in opd ...
help
Duurzaamheid als kader voor weging alternatieven : projectbeoordeling nieuwe stijl \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Janse, P. \ Pelt, M. van \ 2010
Voor het bepalen van een voorkeursalternatief bij gebiedsontwikkeling is een nieuwe aanpak nodig. Het begrip duurzaamheid kan het broodnodige kader bieden voor MER, MKBA en andere onderzoeken. Economen, milieudeskundigen, planologen en sociologen gaa ...
help
Vergund of gegund: license to operate in de industrie \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Argiolu, R. \ Baalen, S. van \ 2010
Al vele jaren biedt m.e.r. een goed handvat om de milieueffecten van industriële ontwikkeling gedegen in beeld te brengen. Het m.e.r.-proces is in essentie gekoppeld aan het vergund krijgen van een activiteit. Publieke consultatie en coöperatie vorme ...
help
Omgaan met onzekerheden: structuurvisie Noord-Holland \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Dekker, L. \ 2010
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening laat provincies structuurvisies opstellen, vaak inclusief een plan-MER. Het bleek in Noord-Holland een lastige opgave om een veelheid aan onzekerheden toch enigszins hanteerbaar te maken. Het plan-MER biedt in elk g ...
help
Park Lingezegen in stadsregio Arnhem-Nijmegen: het mer als aanjager \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Bosch, J. \ Kok, B. \ 2010
De stadsregio Arnhem-Nijmegen krijgt haar eigen Groene Hart van 1500 hectare groot: Park Lingezegen. Het accent moet komen te liggen op recreatie, water en natuur. Het rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van dit gebied, maar om a ...
help
Malta in M.E.R.: een aanzet tot discussie over cultuurhistorie in milieueffectrapportages \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Korf, G. \ 2010
Cultuurhistorie (met name archeologie) maakt steeds meer deel uit van ruimtelijke afwegingen. Daarin is de afgelopen tien jaar een grote slag gemaakt. Deze integratie gaat echter niet volledig probleemloos. terecht merken Hessing, Alkemade en Kaptein ...
help
Het effect van het verleden: archeologie en M.E.R. \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Jong, J. de \ End, S. van der \ 2010
Archeologie in Nederland is onderdeel geworden van de ruimtelijke ordening en is daarmee als ruimtelijke conditie ook onderdeel van de m.e.r. Dit betekent dat voor archeologie bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening wordt gehouden met in het plangebi ...
help
Uitdagingen bij grondwater modelleren in kustgebieden \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bakx, W \ Huizer, S. \ Ursem, M. \ 2010
Als onderdeel van de milieueffectenrapportage 'Versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering' is onderzoek gedaan naar het effect op de geohydrologie. Na het in beeld brengen van de kwantitatieve en kwalitatieve effecten op het grondwatersyst ...
help
Milieubelasting boomkwekerij verder verminderd \ BloembollenVisie [Artikel]
Ciggaar, W. \ 2010
De boomkwekerij- en vaste plantensector heeft de milieubelasting die veroorzaakt wordt door gewasbeschermingsmiddelen, in 2008 met 84% teruggebracht vergeleken met het referentiejaar 1998. Dit is een prima resultaat, maar er is nog een eindsprint nod ...
help
Milieu-effectenkaart 2010 : appel en peer : bij verschillende driftpercentages [Poster]
Telen met toekomst \ CLM \ 2010
De Milieu-effectenkaart waarmee het mogelijk is om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchtiging naar de lucht en nuttige organismen.
help
Milieu-effectenkaart 2010 : algemeen 1% drift [Poster]
CLM \ 2010
Poster van de milieu-effectenkaart 2010 van het CLM en "telen met toekomst".
help
Second opinion passende beoordeling Westerschelde Container Terminal [Boek]
Huiskes, H.P.J. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ 2010
Dit rapport presenteert een second opinion van de passende beoordeling van de plannen voor een buitendijkse container terminal langs de Westerschelde (de Westerschelde Container Terminal of WCT). Een passende beoordeling is nodig als significante eff ...
help
Modernisering Clauscentrale eenheid A te Maasbracht : advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport [Boek]
Commissie voor de milieueffectrapportage \ 2010
Voor de uitbreiding en modernisering van de energiecentrale in Maasbracht is een mer uitgevoerd. Milieugevolgen betreffen het koelwater, de luchtkwaliteit, trillingen, maar zeker ook effecten op de natuur. Het betreft hier het natura 2000 gebied Gren ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.