Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 719

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="milieueffectrapportage"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Milieueffectrapportage van maatregelen zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn : op planniveau [Boek]
Groenendijk, P. \ Velthof, G.L. \ Schröder, J.J. \ Koeijer, T.J. de \ Luesink, H.H. \ 2017
Om aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn te voldoen. wordt om de vier jaar een Actieprogramma geformuleerd waarin het rijksbeleid voor de komende vier jaar is aangegeven. In het 6e Actieprogramma wordt een aantal extra maatregelen doorgevoerd ...
help
Industriezandwinning IJsselmeer : toetsingsadvies over de 2e aanvulling op het milieueffectrapport [Boek]
2016
Smals IJsselmeer BV te Cuijk heeft het voornemen om industriezand te produceren uit specie dat gewonnen wordt in het IJsselmeer. De zandwinning moet plaats gaan vinden in een gebied met een oppervlakte van bruto 250 ha, gelegen op 5 kilometer ten zui ...
help
Versterking Houtribdijk en benodigde ontgronding : voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
2016
Uit de tweede landelijke toetsing van primaire waterkeringen is gebleken dat de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen niet meer voldoet aan de vigerende wettelijke veiligheidsnorm. Daarom heeft Rijkswaterstaat Midden-Nederland besloten de Houtribd ...
help
Contra-expertise rapport Milieueffectrapport Windpark Fryslân : deel E passende beoordeling [Boek]
Buij, R. \ Schotman, A. \ Lammertsma, D. \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2016
help
Ontwikkeling bodemfauna op en rond de Zandmotor [Poster]
Wijsman, J. \ [ca. 2015]
In 2011 is er als experiment een grootschalige (19 miljoen m3) strandsuppletie aangelegd tussen Ter Heijde en Kijkduin, de “Zandmotor”. De golven en stroming moeten het zand van de Zandmotor geleidelijk (periode 20 jaar) naar de kust transporteren. D ...
help
Staalname rapportage 4shore en 4shorebis campagne T1 : voorjaar 2015 [Boek]
Van Hoey, G. \ Colson, L. \ Hillewaert, H. \ Wittoeck, J. \ Vanaverbeke, J. \ 2015
Deze voortgangsrapportage betreft de ecologische monitoring in functie van de vooroever suppletie ter hoogte van Mariakerke (4shore project) en de strandsuppletie in Middelkerke (4shorebis project). Het doel van de monitoringscampagnes ecologie is om ...
help
Vismigratierivier Afsluitdijk : toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop [Boek]
2015
De provincie Fryslân heeft (als penvoerder van De Nieuwe Afsluitdijk) het voornemen om een Vismigratierivier door de Afsluitdijk aan te leggen. Deze Vismigratierivier wordt planologisch vastgelegd met een provinciaal inpassingsplan (PIP) waarvoor Pro ...
help
Vismigratierivier Afsluitdijk : voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
2015
De provincie Fryslân heeft (als penvoerder van De Nieuwe Afsluitdijk) het voornemen om een Vismigratierivier aan de Afsluitdijk aan te leggen. Deze vismigratierivier wordt planologisch vastgelegd met een provinciaal inpassingsplan (PIP) waarvoor Prov ...
help
Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen : advies van de AuditCommissie over de resultaten van het monitoringsjaar 2014 [Boek]
Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee \ 2015
De Auditcommissie toetst jaarlijks of de gaswinning binnen de toegestane grenzen van het Rijksprojectbesluit5 en van de Natuurbeschermingswetvergunningen zijn gebleven. De rap-portages van de NAM concluderen dat in 2014: 1) de bodemdalingsnelheden bi ...
help
Revisie Omgevingsvisie Overijssel : advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport [Boek]
2015
De Provincie Overijssel wil de huidige Omgevingsvisie actualiseren door daarin de consequenties van vastgesteld beleid op te nemen. Nieuw beleid is voorzien voor de thema’s ‘logistiek’, ‘agro & food’, ‘energietransitie’ en ‘bestaand bebouwd gebied’. ...
help
Zandwinning Markerzand : voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
2015
Markerzand v.o.f. wil 65 miljoen kuub zand winnen, vrijkomende bovengrond inzetten voor natuurbouw en bijdragen aan de waterkwaliteit van het Markermeer. Voor het winnen van het zand is een ontgronding voorzien, waar een ontgrondingsvergunning voor n ...
help
Bestemmingsplan Oosterwold, gemeente Almere : toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
2015
De gemeente Almere wil tot 2030 onder meer de bouw van maximaal 4575 woningen, 41 ha bedrijventerrein en 549 ha stadslandbouw mogelijk maken op het grondgebied van Almere voor het deel ten zuiden van de Rijksweg A27. Hiervoor wordt het Crisis- en her ...
help
Peilbesluit IJsselmeergebied : advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport [Boek]
[2015]
Rijkswaterstaat heeft het voornemen voor het IJsselmeer een nieuw peilbesluit te nemen. Het huidige vaste zomerstreefpeil wordt vervangen door een streefpeil met meer variatie en een bandbreedte waarbinnen het streefpeil mag fluctueren. Met het nieuw ...
help
Zandwinning IJsselmeer [Boek]
2015
Smals IJsselmeer BV te Cuijk heeft het voornemen om industriezand te produceren uit specie dat gewonnen wordt in het IJsselmeer. De zandwinning moet plaats gaan vinden in een gebied met een oppervlakte van bruto 250 ha, gelegen op 5 kilometer ten zui ...
help
Foodpark Veghel : advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport [Boek]
2015
De gemeente Veghel heeft het voornemen om in het gebied De Kempkens, ten zuiden van de bestaande bedrijventerreinen De Dubbelen en Doornhoek, het bedrijventerrein Foodpark Veghel te ontwikkelen. Foodpark Veghel is gericht op bedrijven in de (agro)foo ...
help
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) : voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
Commissie voor de Milieueffectrapportage \ 2015
Voor de besluitvorming over het PAS is een planmilieueffectrapport (MER) opgesteld om de milieugevolgen voorafgaand aan de besluitvorming in kaart te brengen.
help
Programma aanpak stikstof 2015-2021 - Deel I: Plan-MER : een integraal milieukundig onderzoek naar de milieueffecten van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) [Boek]
Doekes, E. \ Nijboer, M. \ Bekker, L. \ 2015
Hoewel de stikstofdepositie in Nederland sinds 1980 met bijna een derde is gedaald en de verzurende depositie met ongeveer de helft, heeft Nederland nog steeds te kampen met een onnatuurlijk hoge stikstofdepositie. Overbelasting door stikstof op Natu ...
help
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) : toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop [Boek]
Commissie voor de Milieueffectrapportage \ 2015
Voor de besluitvorming over het PAS is een planmilieueffectrapport (MER) opgesteld om de milieugevolgen voorafgaand aan de besluitvorming in kaart te brengen. Dat in het PAS het creëren van economische ontwikkelingsruimte wordt gekoppeld aan het real ...
help
Milieueffectanalyse van de Raamovereenkomst Verpakkingen [Boek]
Ansems, T. \ Boukris, E. \ Harmelen, T. van \ Koch, R. \ Ligthart, T. \ Bergsma, G. \ Bijleveld, M. \ Warringa, G. \ 2015
Deze rapportage presenteert een onderzoek naar de milieueffecten van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022 (ROV) en bestaat uit vier delen. Deel I: Samenvatting milieueffectanalyse presenteert de achtergrond, aanpak, resultaten en conclusies v ...
help
Friese Waterplannen 2016-2021 : toetsingsadvies over het milieueffectrapport [Boek]
2015
De Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân gaan de waterplannen voor de periode 2016-2021 vernieuwen. Het gaat om het vierde Waterhuishoudingsplan respectievelijk het derde Water-beheerplan. De hoofddoelstelling van de plannen is waterveiligheid, vol ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.