help
Slim stapelen op het dak \ Greenity : voor ondernemers met ambitie [Artikel]
Ooms, M. \ 2018
Sinds de totstandkoming van de Green Deal Groene Daken in september 2014 zijn er grote stappen voorwaarts gezet in de ontwikkeling van groene daken. Zo zijn de prestaties van een groen dak helder in kaart gebracht, is er meer variatie in de vegetatie ...
help
Natuurlijk : de watervriendelijke tuin [Brochure]
2017
Het klimaat verandert. Het weer wordt minder stabiel. Soms gaat het hard regenen en dan is het weer voor langere tijd droog. Heftige regenbuien leiden soms tot wateroverlast doordat het riool overstroomt. Door je tuin minder te verharden help je mee ...
help
‘Ik wil niet dat mensen denken: oei, daar komt zij van de regeltjes' : Tessa Nijsen werkt als KAM-coördinator aan het optimaliseren van bedrijfsprocessen \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Kuenen, K. \ 2016
Een kleine twee jaar is Tessa Nijsen nu werkzaam als KAM-coördinator bij Verheij Integrale groenzorg. Naast een aantal taken op het gebied van personeelszaken houdt zij zich daar vrijwel fulltime bezig met het optimaliseren en bijsturen van bedrijfsp ...
help
Koploosheid bij zaailingen van paprika (Capsicum Annuum L.) : onderzoeksverslag [Studentenverslag]
Lent, Jeroen van \ 2016
De hoofddoelstelling van dit onderzoek is te achterhalen welke omgevingsfactoren bij paprika het optreden van koploosheid veroorzaken of bevorderen tijdens de juveniele plantfase, door literatuuronderzoek te doen en gericht een aantal experimenten ui ...
help
Milieufactoren en beschikbaarheid nectar en stuifmeel in graslanden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Ozinga, W.A. \ Geerts, R.H.E.M. \ Hennekens, S.M. \ Schaminée, J.H.J. \ 2016
Plantengemeenschappen spelen bij veel ecosysteemfuncties en -diensten een cruciale rol. De bijdrage van plantensoorten hangt af van functionele eigenschappen als het aanbod van nectar en stuifmeel in bloemen. Lokale plantengemeenschappen verschillen ...
help
Plant reageert bij bloei op externe signalen als temperatuur en daglengte : vernalisatie zorgt voor het juiste bloeitijdstip \ Onder glas [Artikel]
Heuvelink, E. \ Kierkels, T. \ 2016
Een plant die op het punt staat te gaan bloeien, kan zich niet bedenken als de omstandigheden toch tegen blijken te vallen. De overgang naar de bloei is onomkeerbaar. Daarom is het van het grootste belang voor het voortbestaan van de soort dat de blo ...
help
‘In the greenhouse temperature differences not easy to solve’ : Berg Roses tests smart horizontal fans \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Velden, P. van \ 2016
In a large greenhouse with supplementary lighting the temperature differences in winter can rise so high it’s at the expense of quality and energy consumption. Berg Roses, of Delfgauw, the Netherlands, has already broken new ground with the Next Gene ...
help
Omgevings- en gewasconditie essentieel bij bestrijding meeldauw : telers wachten met smart op effectieve beheersstrategieën \ Onder glas [Artikel]
Rodenburg, J. \ 2016
Het blijft een puzzel: welke middelen, in welk gewas en op welk moment zet je als teler in tegen meeldauw. Zeker in sierteeltgewassen vormt deze biotrofe schimmel een structurele bron van inkomstenderving. De schimmel zelf en de middelen daartegen zi ...
help
Afstand tussen veehouderij en woningen : een onderzoek naar aantallen veehouderijen en woningen op minder dan 250 meter van elkaar [Boek]
Os, J. van \ Smidt, R.A. \ Jeurissen, L.J.J. \ 2016
Ter voorbereiding op een debat in de Tweede Kamer op 15 september 2014 heeft het ministerie van Economische Zaken aan Alterra gevraagd om te bepalen hoeveel veehouderijen er liggen op een afstand van 250 m of minder van burgerwoningen, niet zijnde ag ...
help
Groene daken in Tilburg : ervaringen, motieven en opschalingsmogelijkheden [Boek]
Hendriks, Kees \ Hommes, Saskia \ 2016
Groene daken kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie en verduurzaming van het stedelijk milieu. Of gemeenten om deze of andere redenen groene daken zouden moeten stimuleren, hangt samen met de doelen die ermee worden beoogd. Voor de gemeente Tilburg is ...
help
Groene stad : dit is wat groen kan doen [Video]
2015
Een groene stad heeft vele voordelen. Zo voelen mensen zich gelukkiger en gezonder in een buurt met veel groen. Zij brengen minder vaak een bezoek aan de huisarts dan inwoners uit minder groene buurten. Ook filteren bomen en planten schadelijk fijn s ...
help
Airborne transmission of Coxiella burnetii : spatial dispersion modelling and the effects of meteorological and environmental conditions on Q fever incidence [Proefschrift]
Leuken, J. van \ 2015
Van 2007 tot en met 2010 ondervond Nederland de grootste Q-koortsepidemie ooit bij mensen, geiten en schapen beschreven. In totaal zijn meer dan 4000 patiënten geregistreerd. Waarschijnlijk zijn zelfs meer dan twaalf keer zoveel mensen besmet met de ...
help
'Je moet midden in de weerstand durven staan' \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2015
Ruim vjiftig jaar geleden werd in de duinen bij Petten een kernreactor gebouwd. Deze wordt ingezet voor onderzoek en de productie van medische isotopen voor de behandeling van (kanker) patiënten. De oude reactor moet worden vervangen, daartoe is PALL ...
help
Handleiding voor de afleiding van indicatieve milieurisicogrenzen [Boek]
Poorter, L.R.M. de \ Herwijnen, R. van \ Janssen, P.J.C.M. \ Smit, C.E. \ 2015
Milieurisicogrenzen vormen de basis voor de beoordeling of stoffen in water, bodem en lucht schadelijk kunnen zijn voor mensen, dieren en planten. Het RIVM heeft de voorlopige methode uit 2009 om zogeheten indicatieve milieurisicogrenzen te bepalen, ...
help
‘Omgaan met weerstanden vraagt om maatwerk’ \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2015
Ook andere sectoren dan de bloembollensector hebben te maken met weerstanden. Neem de windenergiesector. Het begon in de jaren tachtig heel veelbelovend; met de oliecrisis vers in het geheugen werd windenergie zeer verwelkomd. Nu laten tegenstanders ...
help
Helpt u MVBS de bakens uitzetten voor een duurzame sierteelt? : deel1: planet \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Verheye, P. \ 2015
Het maximaal stimuleren van verduurzaming van de volledige Belgische sierteeltsector in al haar facetten (People, Planet & Profit), dat is de nieuwe en toekomstgerichte missie van VMS. Om dat in de steigers te zetten, ging VMS op gesprek bij 100 sier ...
help
Europees bijenproject: de genetische diversiteit van bijenvolken : De beste bij (1) \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Heemert, K. van \ 2015
Over een periode van 2½ jaar (2009-2012) werden er 621 volken van 16 genotypen (rassen) van Apis mellifera behorende tot vijf verschillende ondersoorten op 21 bijenstanden in elf verschillende Europese landen getest op gevoeligheid voor ziekten, honi ...
help
Microverontreinigingen in oppervlaktewater verdienen aandacht \ H2O online [Artikel]
Derksen, A. \ Roex, E. \ 2015
Er komt steeds meer aandacht voor geneesmiddelen, hormonen, microplastics en andere microverontreinigingen in water. Dit artikel geeft een overzicht van de stand van de wetenschap. Waar komen deze microverontreinigingen vandaan, hoe komen ze in het w ...
help
De Groene agenda \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
Bos, A. \ 2015
In april dit jaar tekenden iVerde, FloraHolland en Wageningen UR de samenwerkingsovereenkomst voor het programma De Groene Agenda. Al eerder was er groen licht gegeven door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen om met de aangevraagde financieri ...
help
Gewasbescherming: do or don't? \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Jong, T. de \ 2015
Als teler wil je het gewas optimaal laten groeien: een hoge opbrengst met een goede kwaliteit. Ziekten, plagen en onkruiden kunnen het gewas bedreigen. Om die te bestrijden is chemische bescherming en bestrijding soms noodzakelijk. De maatschappij he ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.