Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 840

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="milieuhygiëne"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effect van processtappen op overleving van micro-organismen bij mestverwerking [Boek]
Hoeksma, P. \ Aarnink, A.J.A. \ Buisonjé, F.E. de \ Rutjes, S.A. \ Blaak, H. \ 2015
help
Antibioticagebruik hangt samen met veehouder en bedrijfsvoering \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Kuipers, A. \ Wemmenhove, H. \ Koops, W. \ 2013
Het antibioticagebruik werd in de periode 2005 t/m 2011 in kaart gebracht. Er is veel variatie tussen bedrijven. Vanaf 2009 is een lichte daling te zien, met name voor toepassing tegen aandoeningen anders dan mastitis. De melkveehouder met een wat gr ...
help
Ken uw bagger en baggerlocatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Tummers, H. \ Bloemendaal, J. \ 2012
Bij het baggeren van watergangen wordt veel baggerspecie verspreid over de percelen die langs deze watergangen liggen. Voordat er daadwerkelijk wordt gebaggerd vinden veel voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals waterbodemonderzoek, financiering, ...
help
Hans Berkhuizen, directeur van Vereniging Milieudefensie: "Terugdraaien subsidies door overheid zorgt voor nieuw elan" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
In de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw zochten Nederlandse drinkwaterbedrijven bewust de publiciteit om de vervuiling van de Rijn en later ook de Maas aan de orde te stellen. Bezoek van ir. Cor van der Veen - van 1965 tot 1986 directeur van het to ...
help
Welstandstal: emissiearme standaardstal zonder luchtwasser \ Agrabeton : nieuwsbrief voor duurzaam bouwen in de agrarische sector [Artikel]
2011
Een emissiearme, gestandaardiseerde varkensstal zonder luchtwasser. Dat is de insteek van de nieuwe Welstandstal van stalinrichter Eeftink-Rensing, installateur Porskamp en handelsbedrijf Jovas International. Een proefstalstatus is aangevraagd.
help
Schone motor: wie controleert? \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Broek, W. van den \ Hoenderken, J. \ 2010
Motoren moeten schoner worden. Met nieuwe technieken als EGR en SCR lukt het ook om binnen de vastgestelde emissie-eisen te blijven. Maar wie houdt in de gaten of de trekker na aflevering schoon blijft?
help
Graskwaliteit bepaalt hoogte methaanemissie \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Evers, A. \ Haan, M. de \ Bannink, A. \ 2010
Om als landbouw klimaatneutraler te worden, moet ook de melkveehouderij de uitstoot van broeikasgassen verlagen. Methaan is één van de belangrijkste broeikasgassen. Methaan wordt vaak met een grove benadering ingeschat voor afzonderlijke rantsoenbest ...
help
De bodemkwaliteitskaart : een pilotproject naar de mogelijkheden van ruimere toepassingen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Corten, J.G.J.M. \ Croese, I. \ 2008
De aanwezigheid van diffuse bodemverontreiniging is in Nederland geaccepteerd. Door middel van actief bodembeheer wordt invulling gegeven aan een milieuhygiënisch verantwoord beheer van deze verontreinigingen. De bodemkwaliteitskaart en het bodembehe ...
help
Strategisch onderzoek RIVM : jaarrapportage 2007 [Boek]
Demon, J.M.H. \ cop. 2008
Dit rapport brengt verslag uit van het strategisch onderzoek RIVM in 2007 met de belangrijkste speerpunten voor de komende vier jaar
help
De kwiklamp en het milieu : ontsporend groen? : vragen bij spaarlicht \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Stott, P. \ 2007
Waarschuwing tegen het gebruik van spaarlampen vanwege de giftige kwikdampen
help
Krachtvoer heeft grote invloed op milieubelasting melkveehouderij \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Thomassen, M. \ Boer, I. de \ Smits, M. \ Iepema, G. \ Calker, K.J. van \ Werkman, R. \ Jansen, J. \ Gravendijk, L. 's- \ 2007
Onderzoekers van Wageningen UR hebben samen met enkele projectteams een levenscyclusanalyse uitgevoerd op gangbare, gangbaar-plus en biologische melkveebedrijven. Hiermee wordt de totale milieubelasting in kaart gebracht. De milieueffecten landgebrui ...
help
Strobed vermindert ammoniakemissie...mits doordacht toegepast \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2007
Een strobed is gunstig voor vermindering van de ammoniakemissie, mits het stro-management goed is. Daarbij maakt het niet uit of het bed schoon of bevuild is, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Karin Groenestein van Wageningen UR. Zij ontwikkeld ...
help
Melding voldoende voor kleinschalige dierhouderij : nieuwe milieuregels stellen wel eisen aan opslag van mest en voer \ Levende have : magazine voor hobbydierhouders [Artikel]
Boerema, L. \ 2007
Volgens het nieuwe Besluit Landbouw Milieubeheer is in de meeste gevallen geen milieuvergunning meer nodig voor kleinschalige dierhouderij. De bijlagen bij het besluit bevatten concrete milieuvoorschriften, bijvoorbeeld ter voorkoming van geluidshind ...
help
Annual science report ... [Jaarverslag, serie]
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) \ 2006-
help
Waterschap meet bodembelasting bij doorgangsdepots \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Plicht, J. van der \ Langen, J.U.M. van \ Jansen, R.A.G. \ Spoelstra, H. \ 2006
Het Waterschap Rijn en IJssel heeft een onderzoek verricht naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond van 2 tijdelijke baggerspeciedepots om na te gaan in hoeverre de opslag van de specie de bodem beïnvloed heeft
help
Effect van emissiearme toediening van mengmest op grasland \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
D'Hooghe, K. \ Haesaert, G. \ Latré, J. \ 2006
Een meerjarige proef moest meer duidelijkheid brengen over het effect van emissierarme mesttoediening op de graszode en zijn samenstelling. In een tabel worden de resultaten van een botanische analyse weergeven (zowel in het voorjaar als op het einde ...
help
Kwaliteitsdiesel \ Trekker en werktuig : onafhankelijk maandblad over landbouwtrekkers en werktuigen [Artikel]
Feijter, H. de \ 2004
Het belang van kwalitatief goede en schone dieselolie
help
Environmental management in the hospitality industry : a guide for students and managers [Boek]
Webster, K. \ 2004
As the hospitality industry grows larger, it is having an increasing effect upon the environment. Aimed at both the student and professional in the industry, this text looks at the issues individuals and businesses need to tackle, such as water usage ...
help
Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2003 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ 2004
In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden ...
help
Gevolgen Reconstructiewet en Wet Ammoniak en Veehouderij : inleiding gehouden tijdens de sectormiddag pelsdierenhouderij, 27 januari 2003 \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Commissaris, J. \ 2003
Bedrijven binnen 250 meter van een kwetsbaar natuurgebied hebben minimale ontwikkelingsmogelijkheden. Ze worden zowel door de Reconstructiewet als de Wet Ammoniak en Veehouderij bemoeilijkt
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.