Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 4118

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="milieuwetgeving"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
‘Prijzen van rechten zullen drastisch stijgen’ : stoppers willen varkensrechten uitwisselen \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Burgers, R. \ 2016
Halverwege vorig jaar werd er resoluut een streep gezet door het voorstel om varkensrechten voor fosfaatrechten uit te wisselen en op die manier een koude sanering van de varkenshouderij te voorkomen. Komen partijen terug op hun besluit nu het water ...
help
Data-architectuur natuur [Boek]
Bulens, Jandirk \ Boss, Martijn \ 2016
Het Rijk en de provincies werken samen aan één samenhangend systeem voor de ecologische monitoring en natuurinformatie. Vaak is nu nog onbekend welke data nu precies beschikbaar zijn, waar en in welke vorm. Het samenbrengen en harmoniseren van data h ...
help
Natuurwetgeving en het omgevingsrecht : achtergronddocument bij Balans van de Leefomgeving, 2014 [Boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ Sanders, M.E. \ 2016
De natuurwetgeving en het omgevingsrecht groeien steeds meer naar elkaar toe. Dit komt tot uiting in het vrijwillig aanhaken van natuurvergunningen in de omgevingsvergunning onder de huidige Flora- en faunawet. In het wetsvoorstel Natuurbescherming i ...
help
Fosfaatefficiëntie in beeld : in zeven managementmaatregelen naar meer melk per kilogram fosfaat \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. van der \ 2016
Binnen de wetgeving rondom fosfaatrechten is er nog ruimte om een melkveebedrijf te ontwikkelen. Voerleverancier De Heus laat met het rekenmodel Fosfaat Compass zien waar met het nemen van zeven managementmaatregelen nog ontwikkelruimte ligt.
help
Een overzicht van de benodigde vergunningen en regelgeving voor de start van een viskweekbedrijf [Boek]
Abbink, Wout \ 2016
Het ministerie van EZ heeft IMARES Wageningen UR gevraagd om een overzicht te maken van de aanvraagprocedures voor benodigde vergunningen en bepalende regelgeving voor het opzetten van een viskweekbedrijf. In dit rapport zijn de procedures opgedeeld ...
help
Kansen en knelpunten bij de uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn : zestien Nederlandse casussen in het licht van de Fitness Check en de ambities uit de Rijksnatuurvisie [Boek]
Broekmeyer, Mirjam \ Pleijte, Marcel \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Gerritsen, Alwin \ Grashof-Bokdam, Carla \ Henkens, René \ Schmidt, Anne \ Kistenkas, Fred \ 2016
help
Advies Noord-Brabantse vrijstellingslijst onder de nieuwe Wet natuurbescherming : analyse in relatie tot artikel 75 Flora- en faunawet [Boek]
Vos, Claire \ Broekmeyer, Mirjam \ Lammertsma, Dennis \ Jansman, Hugh \ 2016
Dit rapport geeft een advies over welke soorten in aanmerking kunnen komen voor vrijstelling onder de nieuwe Wet natuurbescherming. In een juridische analyse is ingegaan op de beschermingsregimes en vrijstelling van soorten onder de Flora- en faunawe ...
help
Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 : sámen naar een duurzaam gezonde en veilige leefomgeving in Brabant [Boek]
Provincie Noord-Brabant \ 2016
In het nieuwe Provinciale Milieu- en Waterplan leest u hoe de provincie Noord-Brabant de komende jaren gaat werken aan een veilig en gezond milieu. Hiermee maken wij een slag naar een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. In de provincial ...
help
Eindelijk helderheid rondom fosfaatrechten : Wiebren van Stralen, beleidsadviseur mest en milieu bij LTO, beantwoordt vragen over fosfaatrechten \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. van der \ 2016
Na lang wachten publiceerde staatssecretaris Martijn van Dam de brief over de invoering van de fosfaatrechten. Dat zorgt voor duidelijkheid voor de melkveehouderij sector, maar roept ook nog veel vragen op. Veeteelt legde de belangrijkste vragen voor aan ...
help
Omgevingsvergunning in zicht \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Beliën, B. \ Meykens, J. \ 2016
Vanaf 23 februari 2017 kan je geen stedenbouwkundige vergunning of milieuvergunning meer aanvragen, alleen nog een omgevingsvergunning. Het wordt aangekondigd als één van de grootste hervormingen in het Vlaamse omgevingsrecht sinds de introductie van ...
help
Effectbeoordeling van het voorstel voor een nieuwe Europese Meststoffenverordening : analyse van de aanvoer van zware metalen de landbouwbodem en gevolgen voor vrije verhandeling van nationale meststoffen [Boek]
Römkens, Paul \ Rietra, René \ Ehlert, Philip \ 2016
De Europese Commissie (COM) heeft een nieuw pakket voor de circulaire economie goedgekeurd om de overgang naar een circulaire economie in Europa te stimuleren. Oogmerk is om een stimulans en een versterking te geven aan het mondiale concurrentievermo ...
help
Omgevingswet waterproof of niet? : thema water & de gemeente \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2016
In 2018 is het zover: één nieuwe wet moet de ruimtelijke ordening in Nederland eenvoudiger en beter maken. Maar wat betekent die Omgevingswet voor de watersector? Daarover gaat het Voorjaarscongres van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) eind ap ...
help
De Omgevingswet en de praktijk van de waterbeheerder \ H2O online [Artikel]
Kraak, I. \ Wensink, W. \ 2016
Het zal waterbeheerders niet zijn ontgaan: de Omgevingswet komt eraan. De Omgevingswet integreert veel wetten over de fysieke leefomgeving, waaronder over water. Veel vertrouwde instrumenten uit de huidige wetgeving komen terug in de nieuwe wet. Toch ...
help
Nieuw demonstratieproject ‘Bemesting in de vollegrondsierteelt ’ \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Dias, V. \ Moermans, S. \ 2015
Omdat bemesten in de sierteelt meer is dan het toedienen van organische en minerale meststoffen heeft dit nieuwe demonstratieproject als doel een totaalconcept van beïnvloedende factoren te demonsteren. Hierbij staat het streven naar een kwalitatief ...
help
Van 60 naar 480 koeien : ‘met 290 koeien waren we ook tevreden geweest’ \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Mons, G. \ 2015
Van 60 naar 480 koeien. Het bedrijf van de maatschap Jonkman in Mariënheem gaat 'acht keer over de kop'. Hoe krijgen ze dat voor elkaar, vlak bij een Natura 2000-gebied? En waarom moet het zo groot? Vader Jan en zoon Jurgen vertellen Melkvee het hele ...
help
Goed watermanagement is (ook): Rekening houden met je omgeving \ Nieuwsbrief Koeien & Kansen / [Secretariaat Koeien & Kansen] [Artikel]
Aarts, F. \ Haan, M. de \ Verloop, K. \ 2015
Water is voor iedereen belangrijk en houdt zich niet aan grenzen. Goed waterbeheer betekent: Rekening houden met de eigen belangen én met die van de omgeving. Het watermanagement van het melkveebedrijf moet daarom aansluiten bij de wensen van nationa ...
help
Advies over water en de nationale omgevingsvisie [Boek]
2015
Eind 2018 zal het kabinet naar verwachting de eerste Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vaststellen. De voorbereiding wordt gecoördineerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Omgevingsvisie is één van de instrumenten uit de Omgevingswet. ...
help
Dutch research on animal manure to ensure authenticity and quality [Poster]
Pustjens, A.M. \ Derikx, P.J.L. \ [2015]
The Netherlands is known for its high livestock density. As a result there is a (local) surplus of animal manure. Legislation on the use of animal manure and other organic and inorganic fertilizers, is put into force to ensure environmental sound use ...
help
Ben jij al klaar voor CLP? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Meykens, J. \ Penninckx, I. \ 2015
Op 1 juni 2015 werd een zeer grondige wijziging van de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) van kracht. Daarmee implementeert de Vlaamse overheid de Europese CLP-verordening. CLP staat voor classification, labelling and packaging, dus de indeling, etiket ...
help
Wettelijke normen ten aanzien van bodem en gewas in relatie tot de KringloopWijzer [Boek]
Schröder, J.J. \ Aarts, H.F.M. \ Oenema, J. \ Reijs, J.W. \ 2015
Om landbouwkundige en milieukundige prestaties van bedrijven te beoordelen, kan het nuttig zijn om prestaties te spiegelen aan normen. Eén van de normen die hiervoor gebruikt kan worden, zijn de normen (opbrengsten, afvoeren, bodemoverschotten, benut ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.