help
Ideologie, wetenschap of de markt als kompas? Groen militair erfgoed in de rijksvastgoedportefeuille. \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Krikhaar, N. \ 2015
Noortje Krikhaar laat zien wat er gebeurt als militair erfgoed onder monumentenzorg valt. Er is een verschil te zien in elkaar opvolgende periodes. In de eerste helft van de 20e eeuw stonden ideologische motieven centraal; zij bepaalden hoe een histo ...
help
Survey van watervogels in het Malzwin 2013-2014 [Boek]
Smit, C.J. \ Meijboom, A. \ 2015
Het Ministerie van Defensie streeft ernaar dat militaire activiteiten in het Waddengebied een zo gering mogelijk effect op natuurwaarden hebben. Dit geldt ook voor oefeningen met militaire helikopters in de omgeving van Marinevliegkamp De Kooy. Door ...
help
Op het randje : een plantensociologische analyse van heischraal grasland op defensieterreinen \ Stratiotes [Artikel]
Ronde, I. de \ Haveman, R. \ 2015
Heischrale graslanden (Nardetalia) behoren, tenminste in hun soortenrijkere vormen, tot de sterk bedreigde ecosystemen in Nederland. De achteruitgang in areaal en in kwaliteit is al in 2002 geschetst door Weeda. Ten behoeve van de uniformering van de ...
help
Het sterk doorgroefde gezicht van Nederland \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2015
Er zijn 43 wezenlijk verschillende dijken onderscheiden in het lees- en naslagwerk 'Dijken van Nederland'; vele pagina's over het door talloze lijnen doorgroefde gezicht van Nederland. Veertig dijken hebben een portret gekregen in het rijk geïllustre ...
help
OHW 1672-2022 : gebiedsvisie 2022 : 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie [Boek]
2014
Hoe ziet de toekomst van het erfgoed van de Oude Hollandse Waterlinie eruit? Wat willen we met de Oude Hollandse Waterlinie? Hoe kunnen we het belang van dit erfgoed koppelen aan actuele gebiedsopgaven? En hoe kan de Erfgoedlijn Oude Hollandse Waterl ...
help
Evaluatie van Triade-onderzoeken op schietterreinen van Defensie [Boek]
Mesman, M. \ Rutgers, M. \ Schouten, A.J. \ Bogte, J.J. \ Dirven-van Breemen, E.M. \ 2014
Tussen 1998 en 2011 is op acht schietterreinen onderzocht of de bodem is vervuild door stoffen uit kogels die het doel missen en die in zogeheten kogelvangers terechtkomen. Centraal staat de vraag of de vervuiling die hierdoor ontstaat, vooral door l ...
help
Missie natuur : natuur en landschap op defensieterreinen [Boek]
Gillisen, N. \ Ende, G. van der \ Haveman, R. \ cop. 2013
Nederland kent circa 25.000 hectare aan militaire terreinen. Wat niet veel mensen weten is dat hier veel bijzondere natuur voorkomt. 'Missie Natuur' geeft een verrassende inkijk in deze natuurlijke rijkdom, de geschiedenis en beschrijft de relatie tu ...
help
Natuurexplosie bij Defensie : natuurbeheer uit onverwachte hoek \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Kouwen, M. \ 2013
Defensie en natuur: dat gaat prima samen. Rondscherende tanks en zwaar geschut zorgen namelijk voor unieke omstandigheden, waarbij bijzondere flora en fauna baat kunnen hebben. Sinds 1997 onderzoekt de Inventarisatie- en Monitoringgroep van Defensie ...
help
De bijdrage van Defensie aan de Nederlandse natuur : een analyse van inventarisatie- en monitoringgegevens [Boek]
Haveman, R. \ Ronde, I. de \ Gilissen, N. \ 2012
Defensie is gebruiker en beheerder van ruim 25.000 hectare terrein (waaronder zowel de strikte oefenterreinen, de schietterreinen als de vliegvelden). Hierbij wordt echter zo veel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarden en daar waar ...
help
De groene kant van militair erfgoed : goed onderzoek met nieuwe richtlijnen \ Monumenten [Artikel]
Kusters, L.E.L. \ Immerseel, R.H.M. van \ 2012
De groenaanleg bij verdedigingswerken maakte deel uit van het ontwerp of vormde een latere waardevolle aanvulling daarop. Het werk moest zoveel mogelijk opgaan in het landschap om verborgen te blijven voor de vijand. De groene geschiedenis van het mi ...
help
Kleurdimorfisme bij mannelijke pluimvoetbijen, Dasypoda hirtipes (Hymenoptara: Melittidae s.l.) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Bijtel, H. van den \ Aptroot, A. \ 2012
In een ongestoord gebied op een voormalig militair vliegveld in de provincie Utrecht werd een opvallende kleurdimorfisme waargenomen bij mannelijke pluimvoetbijen, Dasypoda hirtipes. De beide vormen - grijsharige en bruinharige individuen - worden hi ...
help
Gelegerd in Gelderland : best bewaakte natuur \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Bos, H. van den \ 2012
Teruggeven aan de natuur, zo heet het als een militair oefenterrein wordt overgedragen aan een groene terreinbeherende organisatie zoals Natuurmonumenten, een provinciaal landschap of Staatsbosbeheer. Alsof kanonnen en helikopters natuur uitsluiten! ...
help
Een oude huid vol mooie littekens : inrichtings- en beheerplan Ballooërveld \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Zeijl, M. van \ Ostermann, I. \ 2012
In het hart van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa ligt het Balloërveld. Het prachtige heideveld, afgewisseld met vennen en zandverstuivingen, is met zijn circa 670 hectare het grootste van de regio. Op verzoek van Staatsbosbeheer ...
help
Behoud door verandering \ Ruimte : vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning [Artikel]
Renard, P. \ 2012
De Westhoek maakt zich op voor de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Maar hoe er op ruimtelijk gebied met het erfgoed en het mooie landschap in de streek moet worden omgegaan, is nog niet duidelijk.
help
Militairen op de Veluwe : een geschiedenis van landschap & bewoners [Boek]
Vlis, I. van der \ cop. 2012
De Veluwe is synoniem voor natuur, recreatie - en voor de landmacht. Duizenden jonge mannen hebben er hun dienstplicht vervuld. Waarom de Veluwe? En welke gevolgen heeft dit voor het landschap en de bevolking gehad? Een boek over een bijzondere relat ...
help
Gorsselse Heide, verkocht wegens vrede \ De levende natuur [Artikel]
Smeenge, H. \ Jansen, A.J.M. \ 2012
De Gorsselse Heide is een voormalig defensieterrein dat bij beëindiging van de Koude Oorlog overbodig werd. Voor het gebied moest zowel een nieuwe beheerder als een beheerplan gevonden en ontwikkeld worden. Met hulp van een landschapsecologische syst ...
help
Een nieuw fort, werk aan het Spoel : (te) mooi gemaakte krijgsgeschiedenis \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Nolden, M. \ 2012
Aan de Lekdijk bij Culemborg is een fort gerenoveerd. In opdracht van de gemeente Culemborg is het gebied heringericht. Met de komst van een amfitheater is er een publieksvriendelijke ruimte gecreëerd
help
Minder wormen, minder ongelukken? : verschraling van graslanden bij de Koninklijke Luchtmacht \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Goed, R. \ Hoon, A, de \ 2012
De Koninklijke Luchtmacht voert op haar terreinen een verschralingsbeleid voor grasland. De verwachting is dat een schralere grasmat voor minder wormen zorgt, waardoor minder (grote) vogels komen foerageren en de kans op aanvaringen met vliegtuigen v ...
help
Vegetatie- en habitatkartering Witterveld 2010 [Boek]
Janssen, J.A.M. \ Bijlsma, R.J. \ 2011
Het rapport beschrijft de werkwijze en resultaten van een vegetatiekartering van het militaire oefenterrein Witterveld bij Assen (Drenthe) in 2010. De vegetatiekartering is gebaseerd op een eerder uitgevoerde structuurkartering door de afdeling DGW&T ...
help
Castellum Fectio wordt na 2000 jaar weer zichtbaar : Thesaurus Fectio \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Eekhout, M. \ 2011
De Limes in Nederland staat sinds kort op de Nederlandse nominatielijst voor het Werelderfgoed van UNESCO. De Limes was de noordelijke grens en verdedigingslinie van het Romeinse rijk. Op dit moment is er van deze, door de Romeinen aangelegde, struct ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.