Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 100

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Reactie op artikel 'Risico op grondwateroverlast door infiltratie in beeld gebracht' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hell, A. van \ 2004
In nummer 13 van 25 juni van dit jaar stond het artikel 'Risico op grondwateroverlast door infiltratie in beeld gebracht'. Daarop is nu alsnog een reactie gekomen van de heer Reijs van DWR
help
Microbiële kwaliteit voorspellen \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Vissers, M. \ Straver, J. \ Giffel, M. te \ Jong, P. de \ Zwietering, M. \ Boekel, T. van \ Lankveld, J. \ 2004
Voorspellende computermodellen worden gebruikt om effectieve maatregelen vast te stellen voor de beheersing van de microbiële kwaliteit van voedingsmiddelen. In het bijzonder bij 'gepasteuriseerde' producten, waarin sporenvormende bacteriën problemen ...
help
Systematische benadering van stad - land projecten \ Groene metropolen het ... jaar ... / Alterra, Wageningen UR [Artikel]
Rutte, R.J.M. le \ 2004
Voor het overgangsgebied van stad en land is een model ontwikkeld voor landgebruik
help
De (on)zekerheid van klimaatverandering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Droogers, P. \ Loeve, R. \ Hurk, B. van den \ 2004
Het Nationaal Bestuursakkoord Water gaat uit van een verandering van de neerslag die samenhangt met een mondiale temperatuurstijging van één graad Celsius in 2050 en twee graden Celsius aan het eind van de 21e eeuw. Berekeningen van neerslagverwachti ...
help
Onzekerheden in klimaatmodellen worden duidelijker : kwaliteit van klimaatvoorspellingen sterk verbeterd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
De kwaliteit van klimaatvoorspellingen is de afgelopen vier tot vijf jaar aanzienlijk verbeterd. Dat komt doordat de onzekerheden in de modellen beter benoemd kunnen worden en omdat meer waarnemingen beschikbaar komen. Toch blijft het moeilijk klimaa ...
help
Van HELP naar Waterpas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vos, J.A. de \ Bakel, P.J.T. van \ Hoving, I.E. \ Conijn, J.G. \ 2004
De HELP-tabel wordt al gedurende vele decennia gebruikt voor het berekenen van nat- en droogteschade in de landbouw. Daarbij wordt al jarenlang gepraat over een aanpassing, verbetering, verdieping of vervanging ervan. Nu biedt het Waterpas-model de m ...
help
Model berekent groutstroming rondom boortunnels : validatie met metingen aan Groene Harttunnel : dossier: No dig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Slenders, B.M.A. \ Blom, C.B.M. \ 2004
Een nieuw rekenmodel, het zogenaamde model Sparta-Grout, geeft inzicht in het gedrag van de groutlaag bij de aanleg van geboorde tunnels. Het model helpt bij het analyseren van optredende belastingen op tunnel en grondlichaam
help
Wilnis kan weer vertrouwen op veendijken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Berg, F.P.W. van den \ Teeuw, J.A. \ 2004
De veendijken bij Wilnis zijn weer versterkt. In verband hiermee is een aangepast rekenmodel ontwikkeld om het gebied te toetsen op veiligheid gedurende zowel een extreem natte als een extreem droge periode
help
Cramwinckel's krimp/rekenmethode onder de loep \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Frijters, J. \ 2004
Cramwinckel's krimp/rekmethode is bedoeld om te corrigeren voor verschillend schaalgebruik van proefpersonen. In deze bijdrage wordt deze methode geanalyseerd en aan de hand van een voorbeeld besproken. De conclusie is dat de methode niet in staat is ...
help
Assessing the contamination risk of five pesticides in a phreatic aquifer based on microcosm experiments and transport modelling at Sint-Jansteen (Zeeland, the Netherlands) \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Gaus, I. \ Casteele, K. Vande \ 2004
The risk of five pesticides (atrazine, simazine, bentazone, mecoprop and MCPA) contaminating a Quaternary phreatic aquifer is assessed, based on solute transport modelling (modflow-mt3d)
help
Is de HELP-tabel aan vervanging toe?: nieuwe berekening van schade door water voor landbouw \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Heijkers, W.J.M. \ 2004
Op initiatief van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Alterra en met medewerking van de Unie van Waterschappen en STOWA werd onlangs gediscussieerd over de toekomst van de landbouwschademodellering in Nederland. Aanleiding vormde het uitbreng ...
help
Voeren voor vlakke curve \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Rundveehouderij [Artikel]
Booij, A. \ 2004
Onderzoekers Gert van Duinkerken (ASG) en Wilbert Pellikaan (WUR) en voerspecialist Arno Oostdam (Cehave Landbouwbelang Voeders) over diverse methoden om d.m.v. de voeding de negatieve energiebalans bij melkkoeien te verminderen. Door de negatieve en ...
help
Doorrijden met INDY : nieuw dynamisch verkeersmodel toegepast op LMS netwerk \ Verkeerskunde : maandblad van de ANWB [Artikel]
Versteegt, E. \ Berghout, L. \ Bliemer, M. \ 2004
Adviesdienst Verkeer en Vervoer (Rijkswaterstaat) onderzoekt de mogelijkheid van het toepassen van een dynamisch verkeerstoedelingsmodel in het Landelijk Model Systeem (LMS). Daartoe hebben TNO en TU Delft hun model INDY getest voor toepassing binnen ...
help
Vijf wegen naar een integrale aanpak : voor elk verkeersvraagstuk een gebiedsgerichte methodiek op maat \ Verkeerskunde : maandblad van de ANWB [Artikel]
Rakic, B. \ Molenkamp, L. \ 2004
Dit artikel inventariseert de mogelijkheden tot integrale benadering van verkeerskundige problemen. Beschikbaar zijn de methodieken: VA (verkeerskundige architectuur); Luteijn (mobiliteitsmarkt); Route26 (vernieuwende oplossingen voor knelpunten op h ...
help
De dynamiek van vennen in schijnspiegelsystemen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakker, D. \ Aggenbach, C.J.S. \ Asmuth, J.R. von \ Witte, J.P. \ 2004
Op verscheidene plaatsen in Nederland wordt getracht verdroging van vennen tegen te gaan door verwijdering van veel verdampende bomen. Het effect van deze maatregel op de levensgemeenschap in het ven is echter sterk afhankelijk van de ligging van sle ...
help
Analyse van temperatuurmetingen in de Nederlandse ondergrond \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Buik, N.A. \ Stolk, P.C. \ Willemsen, G. \ 2004
IF Technology heeft onderzoek gedaan naar de temperatuurverdeling in de ondergrond (20 tot 300 m onder maaiveld). Doel van het onderzoek was na te gaan in hoeverre de temperatuur informatie bevat die samenhangt met hydrologische en thermische conditi ...
help
Aquapodium promovendis : meta-modellen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Vermeulen, P.T.M. \ 2004
Sommige Nederlandse waterbeheerders zijn aan de slag gegaan met het vlakdekkend vaststellen van het GGOR. De meeste grondwatermodellen doen er uren over om bepaalde ingrepen door te rekenen. Terecht heeft NITG gemeend dat dit rekenen sneller zou moet ...
help
Bijeenkomsten : een meer dan eervol afscheid... frontis-symposium 'unsaturated zone modeling: progress, challenges and applications' Wageningen, 3-5 oktober 2004 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Asmuth, J.R. von \ Velde, Y. van der \ 2004
Globale indruk van een state-of-the-art symposium betreffende de onverzadigde zone. In totaal kwamen er in twee dagen 12 sprekers aan bod. Aanleiding was het afscheid van Reinder Feddes als hoogleraar bij Wageningen Universiteit
help
Bijeenkomsten : verzilting van grond- en oppervlaktewater; diagnose, prognose en therapie. NHV lezingendag, Driebergen, 30 november 2004 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Schipper, P. \ Kramer, M. \ 2004
Uitgebreid verslag van negen lezingen over het indringende zout water. Zaken kwamen ter sprake als het meten, modellering, problemen bij diepe polders; de specifieke problemen bij de inlaat van water in de droge zomer van 2003; inzichten in de tolera ...
help
The hydraulic properties of faults in unconsolidated sediments and their impact on groundwater flow [boekbespreking] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Gehrels, J.C. \ 2004
Bespreking van het proefschrift van V. Bense (VU Amsterdam, 2004)
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.