help
Vergelijking van de abiotische en biotische modellering bij grondwaterstandsveranderingen in de voorspellingsmodellen SMART - MOVE en DEMNAT [Boek]
Hinsberg, A. van \ 1997
Vergelijking van SMART/MOVE en DEMNAT, twee ecologische voorspellings- modellen voor het maken van effectberekeningen voor deels dezelfde (hydrologische) ingrepen. Ondanks de overlap in geografische en hydrologische invoergegevens en de vergelijkbare ...
help
Vergelijking van en voorstellen voor verbetering van de effectmodellering in de ecologische voorspellingsmodellen SMART/MOVE en DEMNAT [Boek]
Hinsberg, A. van \ 1997
Een vervolg op de knelpuntenanalyse van NOV 5-1, waarbij voor de meeste geconstateerde modelverschillen de oorsprong is getraceerd tot op het niveau van afzonderlijke modelaannames en rekenregels. Tevens zijn concrete oplossingsstrategiën en acties t ...
help
Gevolgen van het beperken van de waterinlaat en doorspoeling van het gebied Voorne-West : beknopte versie [Boek]
Hamaker, Ph. \ Aarnink, W.H.B. \ Peerboom, J.M.P.M. \ 1997
help
Toolkit for water quality : software ten behoeve van remote sensing van waterkwaliteit \ Remote sensing nieuwsbrief [Artikel]
Kokke, J.M.M. \ Haan, J.F. de \ Dekker, A.G. \ 1997
help
Ouder rivierlopen: niet aankoppelen, maar behouden! \ Nieuwe wildernis : het avontuur van de natuur [Artikel]
Steeg, H.M. van de \ 1997
Een pleidooi voor het behoud van oude riviergeulen
help
Numerieke simulatie van chemisch transport in een heterogene bodem \ Water : tijdschrift over waterproblematiek v.z.w. W.E.L. (water, energie en leefmilieu) [Artikel]
Mallants, D. \ 1997
help
De combinatie van een dynamisch stikstofsimulatiemodel en GIS als middel om de nitraatuitspoeling op regionale schaal te begroten \ Water : tijdschrift over waterproblematiek v.z.w. W.E.L. (water, energie en leefmilieu) [Artikel]
Christiaens, K. \ Poorten, K. vander \ Vanclooster, M. \ 1997
help
Geo-elektrisch onderzoek zou standaard een onderdeel moeten zijn binnen het geohydrologisch onderzoek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Moot, N.L. van der \ 1997
help
Snelle oudjes gaan MATLAB \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ Olsthoorn, T.N. \ 1997
Door de snelle opkomst van geavanceerde wiskunde-software wordt het plotseling weer aantrekkelijk om terug te grijpen op oude vertrouwde analytische methoden. Formules van Mazure, De Glee en Bosch worden opnieuw gebruikt voor berekeningen van stromin ...
help
Nieuwe inzichten in het gebruik van voedingsweerstand of drainageweerstand in de randvoorwaarde van een grondwatermodel. Dl 3. Het parametriseren van de randvoorwaarde \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lange, W.J. de \ 1997
help
Micro-Fem 1997 : verslag gebruikersdag op 16 oktober 1997, Amsterdam \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M.R. van der \ 1997
help
Kan jacht leiden tot het uitsterven van een diersoort? \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Vuik, K. \ 1997
In deze bijdrage wordt in het kort een eenvoudig model beschreven, waaruit blijkt dat onder gunstige omstandigheden jagen geen grote invloed heeft, terwijl onder ongunstige omstandiggheden de jacht tot uitsterven kan leiden. Als voorbeeld wordt de pa ...
help
Toeristisch-recreatieve index \ Hulpmiddel of wondermiddel? : modellen in de toeristisch-recreatieve sector [Hoofdstuk uit boek]
Goossen, C.M. \ 1997
help
Vraagsimulatiemodel openluchtrecreatie \ Hulpmiddel of wondermiddel? : modellen in de toeristisch-recreatieve sector [Hoofdstuk uit boek]
Vries, S. de \ 1997
help
Waterrecreatiegeschiktheidsmodel \ Hulpmiddel of wondermiddel? : modellen in de toeristisch-recreatieve sector [Hoofdstuk uit boek]
Goossen, C.M. \ 1997
help
Het modelleren van een onvolkomen put met een meerlagenmodel \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakker, M. \ 1997
help
Van knooppunt naar standplaats : ruimtelijke variatie rond knooppunten van regionale hydrologische modellen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Spieksma, J.F.M. \ Schouwenaars, J.M. \ 1997
help
Nieuwe inzichten in het gebruik van voedingsweerstand of drainageweerstand in de randvoorwaarde van een grondwatermodel. Dl. 2. Het gebruik van de randvoorwaarde \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lange, W.J. de \ 1997
help
Reactie op : waarom zijn kD waarden rondom pompstations altijd hoger? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Moot, N.L. van der \ Lange, W.J. de \ 1997
help
SAM, een nieuw instrument voor ecohydrologisch onderzoek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Worm, P.B. \ Jeurink, N. \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.