Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 39

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Voor hoeveel natuur is er ruimte in de uiterwaarden? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Querner, E.P. \ Makaske, A. \ 2013
In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier worden grote delen van de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas op een meer natuurlijke manier beheerd. Gemaaid grasland maakt plaats voor ruig terrein. Dat leidt echter ook tot minder capaciteit v ...
help
Lagere Rijnafvoer bij veranderingen in klimaat en landgebruik \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Querner, E.P. \ Bergsma, T. \ Lanen, H.A.J. van \ Kwakernaak, C. \ 2011
Alterra onderzocht samen met Wageningen Universiteit de gevolgen van klimaat- en landgebruikverandering op lage afvoeren in de Rijn. Hiervoor maakten ze gebruik van het grond- en oppervlaktewatermodel SIMGRO. Uit het onderzoek komt naar voren dat ext ...
help
Studying the Rhine basin with SIMGRO : impact of climate and land use changes on discharge and hydrological droughts [Boek]
Bergsma, T. \ Querner, E.P. \ Lanen, H.A.J. van \ 2010
In this study we applied the hydrological model SIMGRO to the Rhine basin. After the input data of the model was improved, the simulated discharges at Lobith were very close to the measured discharges. The model was then used to study droughts and th ...
help
Een SIMGRO-model voor het Rijnstroomgebied: hoe ver kun je komen met beperkte data en tijd? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Querner, E.P. \ 2009
In Nederland staan toepassingen met SIMGRO synoniem voor complex, gedetailleerd, veel gegevens benodigd etc. Het zijn toepassingen voor een klein gebied (zoals Hupselsebeek), of redelijk groot voor Nederlandse begrippen (zoals noordwest Drentse beken ...
help
Waterkwaliteit op het landgoed Lankheet : zuiverende werking van rietvelden en de Buurserbeek [Boek]
Mulder, H.M. \ Gerven, L.P.A. van \ Querner, E.P. \ Werf, A.K. van der \ 2009
Op landgoed Lankheet worden rietvelden ingezet om het oppervlaktewater effectief te zuiveren van stikstof en fosfaat. Door het riet aan het einde van de groeiperiode te maaien kunnen grote hoeveelheden nutriënten uit het systeem gehaald worden. In de ...
help
Water vasthouden op een landgoed: gevolgen voor grondwaterstand en afvoer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Querner, E.P. \ Mulder, M. \ Bakel, P.J.T. van \ Werf, A. van der \ 2008
Op het landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen op de grens van Overijssel en Gelderland is een 'waterpark' gerealiseerd, waar onderzoek wordt uitgevoerd naar waterzuivering, waterberging, productie van energie uit biomassa, recreatief medegebruik, natu ...
help
Effects of water level strategies in Dutch peatlands: a scenario study for the polder Zegveld \ Proceedings of the 13th International Peat Congress [Hoofdstuk uit boek]
Querner, E.P. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2008
Peatlands in the Netherlands are threatened by subsidence of the soil surface, less favourable conditions for farming and rising costs for water management. This study looks at the future of the peatlands in the western part of the Netherlands, to su ...
help
Nieuw peilbeheer in de veenweiden? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jansen, P.C. \ Querner, E.P. \ Kwakernaak, C. \ 2008
Bij het huidige waterbeheer in de veenweidegebieden zal het maaiveld in de komende honderd jaar op veel plaatsen met meer dan een meter dalen. De maaivelddaling gaat door tot al het veen is verdwenen en de minerale ondergrond aan de oppervlakte ligt. ...
help
Het Stortelersbeekproject: een poging tot samenbrengen van waterconservering en multifunctioneel landgebruik [Boek]
Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Querner, E.P. \ Groenendijk, M. \ Cirkel, D.G. \ Geerts, R.H.E.M. \ Korevaar, H. \ 2003
Het Stortelersbeekproject beoogde een combinatie van functies in het kader van het programma meervoudig duurzaam landgebruik Winterswijk. De te combineren functies binnen dit project waren landbouw, natuur en waterconservering met als doel om meerder ...
help
Modelinstrumentarium ecologische oppervlaktewaterkwaliteit : ecologische modellering van kleine lijnvormige wateren in relatie tot waterstroming en nutriëntengehalte [Boek]
Elbersen, J.W.H. \ Verdonschot, P.F.M. \ Querner, E.P. \ Hermand, A.G. \ Smit, M.F. \ Jeuken, M.H.J. \ 2003
DLO onderzoekprogramma Waterbeheer 362. Ontwikkeling van de Modellenketen Waterbeheer; een koppeling van bestaande modellen voor de component hydrologie (modellen SOBEK/SIMGRO), voor de component stofstromen (breed eutrofiëringsmodel NUSWA (-Lite) en ...
help
Effecten van verdrogingbestrijdende maatregelen en klimaatverandering op extreem hoge afvoeren : een modelstudie met SIMGRO voor het Stortelersbeekgebied [Boek]
Cirkel, D.G. \ Querner, E.P. \ Torfs, P.J.J.F. \ Lanen, H.A.J. van \ 2003
Verdroging vormt met name in hoog Nederland een probleem. Beleid van zowel de Rijksoverheid als de lagere overheden is gericht op het terugdringen van verdroging. De laatste jaren wordt echter steeds duidelijker dat naast verdroging ook wateroverlast ...
help
Analysis of basin response resulting from climate change and mitigation measures \ FRIEND 2002 - regional hydrology: bridging the gap between research and practice [Hoofdstuk uit boek]
Querner, E.P. \ 2002
This paper reports on a project carried out as part of Dutch national study "water management in the twenty first century" to predict the changes in peak discharge resulting from climate change
help
The effects of human intervention on groundwater recharge \ Impact of human activity on groundwater dynamics : proceedings of an international symposium (symposium S3) held during the sixth scientific assembly of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) at Maastricht, The Netherlands, from 18 to 27 July 2001 [Hoofdstuk uit boek]
Querner, E.P. \ 2001
help
Invloed anti-verdrogingsmaatregelen op afvoerregime \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Querner, E.P. \ 1999
Met behulp van modelberekeningen (SIMFLOW en MWW) is nagegaan in welke mate het opzetten van het waterpeil als anti-verdrogingsmaatregel in een gebied de piekafvoeren doet toenemen en wat dit betekent voor de frequentie van het maaionderhoud. Voorbee ...
help
Effecten van vernattingsmaatregelen op grondwaterafhankelijke natuurdoeltypen in het stroomgebied van de Drentse Aa : studie in het kader van natuurverkenningen 1997 [Boek]
Jansen, P.C. \ Querner, E.P. \ Vries, F. de \ 1997
In het voorbeeldgebied Drentse Aa zijn vernattingsscenario's met het hydrologische model SIMGRO doorgerekend. De uitkomsten zijn getoetst aan standplaatseigenschappen van grondwaterafhankelijke natuurdoeltypen. Het areaal van de kwelwaterafhankelijke ...
help
A model to estimate timing of aquatic weed control in drainage canals (1) \ Irrigation and drainage systems : an international journal [Artikel]
Querner, E.P. \ 1997
help
Flow resistant and hydraulic capacity of water courses with aquatic weed growth (2) \ Irrigation and drainage systems : an international journal [Artikel]
Querner, E.P. \ 1997
help
Description and application of the combined surface and groundwater flow model MOGROW \ Journal of hydrology [Artikel]
Querner, E.P. \ 1997
help
Impact of land-use, climate change and groundwater abstraction on stream flow droughts, using physically based models \ Friend '97 - Regional hydrology : concepts and models for sustainable water resource management : proceedings of the third international conference on FRIEND held at Postojna, Slovenia, from 30 September to 4 October 1997 [Hoofdstuk uit boek]
Querner, E.P. \ Tallaksen, L.M. \ Kasparek, L. \ Lanen, H.A.J. van \ 1997
help
Verandering van grondwateraanvulling en grondwaterstanden door ingrepen in de waterhuishouding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Querner, E.P. \ Aarnink, W.H.B. \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.