Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 18 / 18

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De invloed en de modellering van stedelijke afwatering op piekafvoer in waterlopen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Vaes, G. \ Feyaerts, T. \ Swartenbroekx, P. \ 2009
Oppervlaktewateren en rioleringssystemen worden meestal apart bestudeerd. Toch kunnen er belangrijke interacties zijn tussen deze twee watersystemen. Rioleringen kunnen een belangrijke impact hebben op oppervlaktewateren, vooral ter hoogte van de ove ...
help
Klimaatverandering en de implicaties voor het modelleren van de waterkwaliteit in gemengde rioolstelsels \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Ashley, R.M. \ Clemens, F.H.L.R. \ Schellart, A. \ 2009
Onzekerheden in zowel de modellering van afvalwater (kwalitatief en kwantitatief) en de toekomstige klimaatveranderingen maken het gebruik van simulatiemodellen voor het ontwerpen, verbeteren en plannen van rioolsystemen en verwante systemen problema ...
help
Tweezijdige modelkoppeling met OpenMI \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Neyskens, I. \ Smolders, S. \ Willems, P. \ Vaes, G. \ Assel, J. van \ Vereecken, H. \ Holvoet, K. \ 2008
De Europese kaderrichtlijn water focust op een minimale waterkwantiteit en een goede waterkwaliteit per stroomgebied tegen 2015. Daarbij richt ze zich op een integraal waterbeheer op bekkenschaal . Met deze richtlijn in het achterhoofd werd in het ka ...
help
Bezinking in ronde leidingen [aanvulling] \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Reijs, M. \ 2008
In Rioleringswetenschap nr. 5 (maart 2002) beschrijft Tiegelaar een ontwerpmethode voor ronde (berg)bezinkleidingen. De toepassing van de methode bij het dimensioneren van een bezinkleiding in een regenwaterstelsel leidde tot onwaarschijnlijk grote r ...
help
Analyse van onzekerheid in voorspellingen van rioolsediment transport voor riool management doeleinden : resultaten en conclusies van een promotie onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Sheffield \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Schellart, A. \ 2008
Doel van dit promotieonderzoek was het ontwikkelen van een methode voor het voorspellen van sedimentatie-gedrag in gemengde rioleringssystemen, waarbij systematisch de mate van onzekerheid in de modelvoorspellingen wordt gekwantificeerd. Objectieve i ...
help
Datavalidatie als onderdeel van een goed en effectief rioleringsbeheer \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Korving, H. \ Bijnen, M. van \ 2007
Om te kunnen voldoen aan emissie-eisen voor overstortingen vanuit gemengde rioolstelsels moeten door gemeenten veel maatregelen getroffen worden. Deze maatregelen zijn echter gewoonlijk gebaseerd op mogelijk onnauwkeurige modellen. In Utrecht is is e ...
help
LIBRA: prioritering van investeringen in rioleringen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Broeck, S. van den \ Vaes, G. \ 2007
Wanneer investeringsplannen worden opgemaakt voor rioleringen en waterzuivering, is het een probleem om projecten van totaal verschillende aard met elkaar te vergelijken. Het LIBRA-instrument is ontwikkeld voor de evaluatie van projecten van riolerin ...
help
Modelleren van water-op-straat \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Bouteligier, R. \ Vaes, G. \ Berlamont, J. \ 2005
Dit artikel geeft een weergave van de resultaten van het onderzoek dat werd uitgevoerd aan het Laboratorium voor Hydraulica van de KU Leuven (België). Bij dit onderzoek werd er door de auteurs dieper ingegaan op wat er gebeurt als het rioolstelsel er ...
help
DWA-kalibratie Apeldoorn \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Mameren, H. van \ 2005
Tussen 1998 en 1999 is gewerkt aan de kalibratie van het hydrodynamische rekenmodel van het rioolstelsel van de gemeente Apeldoorn. De auteur gaat in op de kalibratie van de DWA-stromen. Binnen reeksberekeningen is het namelijk van groot belang om de ...
help
Kalibratie van het hydrodynamsiche rioleringsmodel van Loenen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Henckens, G.J.R. \ Langeveld, J.G. \ Berkum, P.P. van \ 2003
In dit artikel wordt de kalibratie van het rioolstelsel an Loenen nauwgezet beschreven, waarbij de methode voor kalibratie, zoals opgesteld door Clemens (2001), is gevolgd. Volgens de auteurs laten de resultaten zien dat kalibratie van hydrodynamisch ...
help
Veldmetingen van troebelheid in relatie tot transportmechanismen in rioolstelsels \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Veldkamp, R. \ Henckens, G. \ Langeveld, J. \ Clemens, F. \ 2003
De kennis op het gebied van slibtransport in riolen is nog onvoldoende om alle verschijnselen die daarmee samenhangen te kunnen verklaren. Rioolslib geeft aanleiding tot problemen als een verminderde transportcapaciteit, stankontwikkeling ten gevolge ...
help
Meten in de riolering: het transport van opgeloste stoffen in gedeeltelijk gevulde leidingen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2002
Het modelleren van het hydrodynamisch functioneren van een rioolstelsel is met de huidige, commercieel verkrijgbare modellen in principe goed mogelijk en wordt in de Nederlandse praktijk volop toegepast. Het is echter de vraag in hoeverre het mogelij ...
help
Bewegende buien voor het ontwerp van riolen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Vaes, G. \ Willems, P. \ Berlamont, J. \ 2002
Ontwerpbuien voor het simuleren van gemengde rioleringen worden in het algemeen toegepast als uniforme invoer. Nochtans kan de ruimtelijke variabiliteit van de neerslag een belangrijke rol spelen en niet enkel als een statisch fenomeen waarbij het ne ...
help
Kwaliteit huidige vuiluitworpmodellen: resultaten van een vergelijkend onderzoek \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Bouteligier, R. \ Vaes, G. \ Berlamont, J. \ 2002
Op de markt zijn er verscheidene softwareleveranciers van hydrodynamische modellerings-pakketten voor rioleringsstelsels die (optioneel) de mogelijkheid bieden om ook waterkwaliteits-modelleringen uit te voeren. Een nader onderzoek heeft plaatsgevond ...
help
De invloed van neerslaginvoer- en modelvereenvoudiging op het ontwerp van gemengde rioleringen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Vaes, G. \ 2001
Gemengde rioleringssystemen worden steeds complexer en ingenieurs trachten deze systemen steeds gedetailleerder en met grotere nauwkeurigheid te modelleren. Hiervoor is een breed gamma aan computermodellen beschikbaar met diverse detailleringsgraad. ...
help
Probabilistische modellering van de immissie in ontvangende oppervlaktewateren \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Willems, P. \ 2001
help
Biogene zwavelzuuraantasting: modellering versus realiteit \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Beeldens, A. \ Gemert, D. Van \ 2001
Een studie is uitgevoerd aan de Katholieke Universiteit Leuven waarbij enerzijds een literatuurstudie is uitgevoerd om een beeld te krijgen van de bestaande modellen en het reeds uitgevoerde onderzoek en vervolgens een toetsing van deze modellen gebe ...
help
Vereenvoudigde methode om neerslagmetingen van kantelbakpluviografen te corrigeren \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Luyckx, G. \ Berlamont, J. \ 2001
In het kader van verschillende modelleringsstudies zijn verscheidene types van kantelbakpluviografen (23 toestellen in totaal) getest in het Laboratorium voor Hydraulica van de KULeuven. Er werden ook enkele kalibratieresultaten uit de literatuur geb ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.