Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 18 / 18

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Meten van 'Duurzaamheid' in het 'Web of Water' \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Schaik, A. van \ Reuter, M.A. \ Stokkom, H. van \ 2009
De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vereist een gedetailleerde aanpak voor het vaststellen van de noodzakelijke veranderingen en maatregelen om de hierin neergelegde doelstellingen voor het oppervlaktewatersysteem te behalen, ...
help
Modelleren van de productie en afbraak van opgeloste microbiële producten (SMP) in membraanbioreactoren (MBR) \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Jiang, T. \ Myngheer, S. \ Pauw, D.J.W. De \ Spanjers, H. \ Nopens, I. \ Kennedy, M.D. \ Amy, G. \ Vanrolleghem, P.A. \ Maere, T. \ 2009
Doordat de biochemische condities in een MBR een rol spelen in membraanvervuiling, waarbij SMP beschouwd worden als de hoofdoorzaak van membraanvervuiling, is het voorspellen van de concentratie aan SMP in een MBR aldus noodzakelijk voor het begrijpe ...
help
Uitbreiding en calibratie van mechanistisch model voor gehinderde en compressiebezinking voor actief slib met behulp van doorgedreven experimenten \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Clercq, J. de \ Nopens, I. \ Defrancq, J. \ Vanrolleghem, P.A. \ 2009
Op dit ogenblik bestaat er geen mechanistisch model in de afvalwaterwereld dat op een accurate manier het batchbezinkingsgedrag van actief slib beschrijft Een dergelijk model, gebaseerd op fundamentele massa- en krachtenbalansen voor water en partike ...
help
Modelgebaseerde analyse en optimalisatie van biosystemen: naar een evenwichtige complexiteit van geïntegreerde modellen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]Bijbehorende website
Nopens, I. \ 2009
Mathematische modellen worden vaak gebruikt in de afvalwaterwereld, maar waarom gebruiken we ze? Er wordt kort ingegaan op gebruik van modellen voor enerzijds analyse en anderzijds optimalisatie. De deeltaken voor het opstellen van een model worden k ...
help
Communaal afvalwater op temperatuur houden voor actiever slib in rwzi's \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Pijl, P.P. van der \ Tessel, P.J. \ Uijterlinde, C.A. \ 2008
In rwzi's speelt temperatuur van het actief slib een belangrijke rol bij biologische processen. In opdracht van de Stowa is door Tauw onderzoek uitgevoerd naar de temperatuur van actief slib. Bij dit onderzoek is aandacht besteed aan maatregelen waar ...
help
Het 1ste IWA/WEF Wastewater Treatment Modelling Seminar (WWTmod2008): een nieuwe start \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Villez, K. \ Vanrolleghem, P.A. \ 2008
Modelleren is uitgegroeid tot een steeds populairdere manier om gefundeerde keuzes te maken bij het ontwerp en upgraden van rwzi’s, het bepalen van operationele strategieën en het opzetten van automatische controlesystemen. ASM-modellen kunnen gereke ...
help
Exergie in de slibketen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Koopmans, W. \ Marel, J. van de \ Uijterlinde, C. \ 2007
In dit artikel wordt de exergie geanalyseerd van de verschillende ketens voor de verwerking van mechanisch ontwaterd zuiveringsslib. Exergie is de maximale hoeveelheid arbeid die uit een energiebron gewonnen kan worden door het medium in evenwicht te ...
help
Modellering van rioolwaterzuiveringsinstallaties \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Gernaey, K.V. \ Sin, G. \ 2007
De huidige stand van zaken op het gebied van modellering van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) wordt in dit artikel gerapporteerd. Voor systemen met biomassa in suspensie waren de eerste modellen gericht op de eenvoudige beschrijving van de b ...
help
Ontwikkeling van een structurele aanpak voor het continue gebruik van actief slibmodellen in het dagelijks beheer van RWZI's \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Sin, G. \ De Pauw, D. \ Weijers, S. \ Vanrolleghem, P.A. \ Nopens, I. \ 2007
Een structurele aanpak voor het continue gebruik van dynamische slibmodellen in het dagelijks beheer en bedrijfsvoering van RWZI's werd ontwikkeld en geëvalueerd. Het globale doel is om kennis en in-huis competentie te genereren voor het betrouwbaar ...
help
Het aanvoerpatroon afvalwater en neerslag op de rwzi-Hilversum; reconstructie en interpretatie op basis van eenvoudige (tijdreeks)modellen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Janse, T.A.H.M. \ Voort, J.W. \ 2005
In dit artikel wordt verslag gedaan van een samen werkingsproject tussen Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht en de gemeente Hilversum. Ten behoeve van de geplande nieuwbouw van de rwzi Hilversum is, op basis van de tijdreeksbenadering, een redelij ...
help
De invloed van interacties tussen riolering en afvalwaterzuivering op het functioneren van een afvalwatersysteem \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Langeveld, J. \ Graaf, J. van der \ Clemens, F. \ 2004
In dit artikel wordt de invloed van de interacties op het functioneren van het afvalwatersysteem geïllustreerd voor een semi-hypothetisch afvalwatersysteem. De resultaten van de uitgevoerde analyses tonen aan dat de waardering van het effect van maat ...
help
Scharnieren van 'Emissie' naar 'Immissie' : het belang van de integrale aanpak van de afvalwaterketen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Vanrolleghem, P.A. \ 2003
In dit artikel wordt het toenemende belang van de integrale aanpak van de afvalwaterketen, inclusief de ontvangende waterloop, belicht in het kader van de nieuwe wetgevingen die in Europa en de Verenigde Staten worden geïmplementeerd in dit decennium ...
help
Interacties binnen het afvalwatersysteem: een andere kijk op influentfluctuaties \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2002
In dit artikel staat de invloed van influentfluctuaties op de werking van de afvalwaterzuivering centraal. Op basis van een uitgebreide gevoeligheidsanalyse aan een tweetal kenmerkende zuiveringstypen is bepaald welke fluctuaties in het influent een ...
help
De betrouwbaarheid van modellen die het gedrag van organische microverontreinigingen in rwzi's voorspellen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Temmink, H. \ Klapwijk, A. \ 2002
De laatste twintig jaar zijn verschillende modellen ontwikkeld waarmee het gedrag van organische microverontreinigingen in actiefslibinstallaties kan worden voorspeld. Echter, de betrouwbaarheid van deze modellen is nog nooit aangetoond en dus blijft ...
help
Benchmarken van respirometrie-gebaseerde regelstrategieën door middel van simulatie \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Spanjers, H. \ Vanrolleghem, P.A. \ 2002
Respirometrie is het meten en interpreteren van de biologische zuurstof-consumptie-snelheid van biomassa onder nauwkeurig gedefinieerde experimentele omstandigheden. Omdat de zuurstofconsumptie in direct verband staat met biomassagroei en substraat-v ...
help
Een tijdreeksmodel als basis voor de gegevensverwerking en interpretatie : deel 2: toepassingen op het afvalwatersysteem Amsterdam \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Janse, T.A.H.M. \ Mulder, M. \ Baars, E.J. \ 2002
In het eerste deel van deze artikelenreeks is melding gemaakt van een model dat is ontwikkeld op een meetproject rond een aan de uitlaat van een regenwaterrioolstelsel gekoppelde bezinkbak in Amsterdam. In dit artikel wordt nader ingegaan op verdere ...
help
Modelmatige identificatie en evaluatie van zuiveringssystemen gebaseerd op fysisch-chemische voorzuivering \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Mels, A.R. \ 2001
Uit een STOWA-onderzoek, naar de toepassingsmogelijkheden van fysisch-chemische voorzuiveringstechnieken bij de behandeling van stedelijk afvalwater, is onder meer gebleken dat zuiveringssystemen gebaseerd op vergaande deeltjesverwijdering in de voor ...
help
Een tijdreeksmodel als basis voor de gegevensverwerking en interpretatie : deel 1: een regenwaterstelsel met randvoorziening \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Janse, T.A.H.M. \ Baars, E.J. \ 2001
In dit eerste deel is 'een regenwaterstelsel met randvoorziening' het onderwerp. Binnen de Dienst Waterbeheer en Riolering in Amsterdam zijn grote databestanden opgebouwd, met hoogfrequente meetgegevens over de afvalwaterketen. Voor een nadere bestud ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.