Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Meer bytes, minder beton : 3Di Waterbeheer [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leeuwen, E. van \ Schuurmans, W. \ 2012
De waterschappen moeten bezuinigen, maar niet ten koste van veiligheid en de kwaliteit. Dat lijkt een onmogelijke opgave. Wie méér wil, met minder geld, moet inventief zijn. Hollands Noorderkwartier en Delfland investeren in nieuwe technologie die de ...
help
Handhaving verontreinigingsheffing professionaliseren: good practice \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rossum, M. van \ 2006
Het Waterschap Groot Salland is begonnen de handhaving van de verontreinigingsheffing te professionaliseren en heeft hiervoor een nieuwe aanpak ontwikkeld en geïntroduceerd. De methodiek heeft al de eerste resultaten opgeleverd en is ook goed bruikba ...
help
'Biologische fosfaatverwijdering goedkoper en efficiënter' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2004
Biologische fosfaatverwijdering scheelt in energiegebruik en is minder duur dan de gangbare (chemische) verwijdermethoden. Bas Meijer promoveerde aan de TU Delft op dynamische modellering voor fosfaatverwijdering. Meijer werkte een protocol uit waarm ...
help
Kunstmatige intelligentie in het waterbeheer: toepassingen van neurale netwerken en fuzzy logic \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Bijbehorende website
Lobbrecht, A.H. \ Solomatine, D.S. \ Val, B. van der \ 2002
Weergave van een internationale literatuurstudie naar de basisprincipes en toepassingen van verschillende typen neurale netwerken en fuzzy adaptive systemen bij integraal waterbeheer. Voorts worden in het onderzoek praktijkonderzoeken uitgevoerd naar ...
help
Naar een vernieuwd waterhuishoudkundig informatiesysteem WIS-2 \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Arkes, J.G. \ Kragt, F. \ Smits, R.G. \ Ven, F.H.M. van de \ 2002
In dit artikel wordt duidelijk gemaakt waarom het huidige Waterstaatkundige Informatiesysteem (WIS) moet worden vervangen, welk nieuw systeem daarvoor in de plaats kan komen en welke rol de waterschappen daarin kunnen vervullen
help
Keuzemodel kust- en oeverwerken : een ontwerpondersteunend model voor de beoordeling van effecten op milieu-, kosten- en LNC-aspecten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2002
Door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde is een Keuzemodel Kust- en Oeverwerken ontwikkeld. Het richt zich op waterbouwkundige constructies langs en in zee, meren, rivieren en kanalen en op de fase waarin het geometrisch dwarsprofiel wordt vastgesteld e ...
help
Gebruik van geïntegreerde modellering van grond- en oppervlaktewater \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ellen, W. van \ Haddink, E.A.F. \ Linden, F.J. van der \ 2001
De effecten van ingrepen in het oppervlaktewater kunnen direct worden doorberekend naar het grondwater en andersom dankzij de Waterbeheermodule; een koppeling van sobek-cf, sobek-rr en triwaco. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft een p ...
help
Meten bij hoogwater ... goed voor later! \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Udo, J. \ Termes, A.P.P. \ Berkum, J.A. van \ 2001
In het kader van een integrale aanpak van de hoogwaterproblematiek in het stroomgebied van de Overijsselse Vecht (Masterplan Overijsselse Vecht) is voor de rivier een rekenmodel gebouwd waarmee hoogwatervoorspellingen kunnen worden gedaan. Uitleg ove ...
help
Onderzoek functioneren watersysteem Valleikanaal en Eem \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bruijn, K.M. de \ Segeren, A.G. \ Herik, K. van den \ 2000
Hoe functioneert het watersysteem in het beheersgebied van Waterschap Vallei & Eem in perioden met hoge afvoer (regen) en hoe kan de dan optredende wateroverlast gereduceerd of voorkomen worden. Met behulp van een simulatiemodel voor de waterafvoer e ...
help
Van oude gronden en de dingen die voorbij gaan \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kors, A.G. \ Ek, R. van \ 1999
Ten behoeve van het nieuwe waterhuishoudingsplan voor de provincie Friesland heeft het RIZA onderzoek gedaan naar de effecten van een verminderde drooglegging (door bodemdaling en gelijktijdige handhaving van peilen) in de veenweidegebieden. De gevol ...
help
Het Amsterdam-Rijnkanaal en de verdroging \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Eggels, G.C.W. \ Pastoors, M.J.H. \ Haddink, E.A.F. \ 1999
Het voor natuur en landschap belangrijke Langbroekerweteringgebied in het Kromme-Rijn-gebied verdroogt. Uit een modelstudie naar het hydrologisch systeem blijkt dat wegzijging naar het Amsterdam-Rijnkanaal hierbij nauwelijks een rol speelt en dat opl ...
help
Een standaard raamwerk voor modellen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1999
Beschrijving van de ontwikkeling en hoofdlijnen van het Standaard Raamwerk Water (SRW) voor modellen. Het gaat om een flexibele, modulaire gestandaardiseerde architectuur voor modellen, databases en andere IT-instrumenten die gebruikt worden in het w ...
help
Neurale netwerken in operationeel waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Huyskes, E.J. \ 1999
Voor het operationeel beheer van het boezemgemaal van de Overwaard (Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden) is onderzocht in hoeverre neurale netwerken toegepast kunnen worden bij het voorspellen van het waterbezwaar afkomstig ...
help
Invloed anti-verdrogingsmaatregelen op afvoerregime \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Querner, E.P. \ 1999
Met behulp van modelberekeningen (SIMFLOW en MWW) is nagegaan in welke mate het opzetten van het waterpeil als anti-verdrogingsmaatregel in een gebied de piekafvoeren doet toenemen en wat dit betekent voor de frequentie van het maaionderhoud. Voorbee ...
help
GIS-ZES, van GIS naar G3IS : een praktische benadering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leeuw, P.N.M. de \ 1997
Samenwerking tussen aanvankelijk zes waterschappen bij het tot stand brengen van automatiseringsprojecten
help
Toepassingen van neerslag - afvoerrelaties door waterbeheerders : resultaten van een enquete \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Salverda, A.P. \ Wentholt, L.R. \ 1996
help
Het model MWW : hydrologisch model voor vaststellen en evalueren maaionderhoud \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Querner, E.P. \ 1996
help
Bergings- en bemalingscapaciteit van polders \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schuurmans, W. \ Hamaker, P. \ Kolff, J. van de \ 1996
help
Vaststellen maaionderhoud in waterlopen : hydrologische benadering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Querner, E.P. \ 1995
help
Bronbeheersing in het stedelijke gebied : adaptief waterbeheer (17) \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Geldof, G.D. \ 1994
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.