Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De dynamiek van vennen in schijnspiegelsystemen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakker, D. \ Aggenbach, C.J.S. \ Asmuth, J.R. von \ Witte, J.P. \ 2004
Op verscheidene plaatsen in Nederland wordt getracht verdroging van vennen tegen te gaan door verwijdering van veel verdampende bomen. Het effect van deze maatregel op de levensgemeenschap in het ven is echter sterk afhankelijk van de ligging van sle ...
help
Analyse van temperatuurmetingen in de Nederlandse ondergrond \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Buik, N.A. \ Stolk, P.C. \ Willemsen, G. \ 2004
IF Technology heeft onderzoek gedaan naar de temperatuurverdeling in de ondergrond (20 tot 300 m onder maaiveld). Doel van het onderzoek was na te gaan in hoeverre de temperatuur informatie bevat die samenhangt met hydrologische en thermische conditi ...
help
Aquapodium promovendis : meta-modellen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Vermeulen, P.T.M. \ 2004
Sommige Nederlandse waterbeheerders zijn aan de slag gegaan met het vlakdekkend vaststellen van het GGOR. De meeste grondwatermodellen doen er uren over om bepaalde ingrepen door te rekenen. Terecht heeft NITG gemeend dat dit rekenen sneller zou moet ...
help
Bijeenkomsten : een meer dan eervol afscheid... frontis-symposium 'unsaturated zone modeling: progress, challenges and applications' Wageningen, 3-5 oktober 2004 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Asmuth, J.R. von \ Velde, Y. van der \ 2004
Globale indruk van een state-of-the-art symposium betreffende de onverzadigde zone. In totaal kwamen er in twee dagen 12 sprekers aan bod. Aanleiding was het afscheid van Reinder Feddes als hoogleraar bij Wageningen Universiteit
help
Bijeenkomsten : verzilting van grond- en oppervlaktewater; diagnose, prognose en therapie. NHV lezingendag, Driebergen, 30 november 2004 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Schipper, P. \ Kramer, M. \ 2004
Uitgebreid verslag van negen lezingen over het indringende zout water. Zaken kwamen ter sprake als het meten, modellering, problemen bij diepe polders; de specifieke problemen bij de inlaat van water in de droge zomer van 2003; inzichten in de tolera ...
help
Grondwaterwervels in numerieke en analytische modellen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hemker, C.J. \ Bakker M. \ 2004
Met numerieke modellen kan worden aangetoond dat er in het grondwater vrijwel altijd wervels voorkomen wanneer het watervoerend pakket heterogeen en anisotroop is.Sinds 2001 is vooral door de auteurs analytisch onderzoek gedaan naar wervels. In dit a ...
help
Hatsi-kD :de voortplanting van getijdegolven in estuaria (4) \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Savenije, H.H.G. \ 2004
Een theoretische onderbouwing van de voorplantingssnelheid van golven; er is gekeken naar de opslingering en demping van de waterbeweging; die golfslag is niet te verklaren uit de wetten van behoud van massa en impuls. Dit artikel is een vierde in ee ...
help
Een opmerkelijk stromingspatroon? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bruggeman, G.A. \ Veling, E.J.M. \ 2004
De stroming in een gedeeltelijk afgesloten watervoerend pakket naar een put blijkt voor bepaalde parameterwaarden een opmerkelijk gedrag te vertonen. Aangetoond kan worden voor welke parameterwaarden dit gedrag zeker optreedt
help
Gedetailleerde modellering van grond- en oppervlaktewater maakt GGOR-model geschikt voor WB21-uitwerking \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Wendt, T.A. \ Schipper, P.N.M. \ Heijkers, W.J.M. \ 2004
Hoofdlijnen uit een onderzoek van Grontmij, in samenwerking met Stichtse Rijnlanden, waarbij het gaat om modelleringen bij verdrogingsbestrijding in het herinrichtingsgebied Groenraven-oost. De volgende vragen waren inzet van de studie: a) zijn de mo ...
help
Koppeling Duflow - MicroFem \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Smits, F.J.C. \ Hemker, C.J. \ 2004
In dit artikel wordt een methode beschreven om de stromingsmodellen Duflow (voor oppervlaktewater) en MicroFem (voor grondwater) aan elkaar te koppelen
help
Een niet-lineair tijdreeksmodel voor grondwaterstandsfluctuaties in gedraineerde gebieden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Berendrecht, W.L. \ Gehrels, J.C. \ Geer, F.C. van \ Heemink, A.W. \ 2004
Bij de toepassing van tijdreeksanalyse op grondwaterreeksen wordt de respons van grondwater op neerslagoverschot over het algemeen lineair verondersteld. In gedraineerde gebieden is deze aanname echter niet meer te rechtvaardigen
help
Temporele variatie bij grondwaterkwaliteitsmonitoring. 2. Modelresultaten \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Rozemeijer, J.C. \ Broers H.P. \ 2004
Doelstelling van het beschreven onderzoek is het inzicht vergroten van de invloed van meteorologische omstandigheden op de grondwaterkwaliteit, om uiteindelijk praktische afwegingen door meetnetontwerpers te kunnen onderbouwen (meetpunten, meetfreque ...
help
Estimating water balance components at various spatial and temporal scales [aquapodium promovendus] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2004
Aquapodium biedt promovendi de gelegenheid tussentijds hun bevindingen te publiceren. Joost Heijkers is de eerste in de rij
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.