Groenekennis

  • externe gebruiker (Let opwarning)
  • Log in as

Records 1 - 7 / 7

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Verslag van het NHV-symposium 29 april 2010 : 'Meten is weten, en weet wat je moet meten' \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bonte, M. \ 2010
Uit presentaties komt duidelijk naar voren dat zowel proceskennis als statistiek moet worden meegenomen bij het ontwerp van een meetnet. Proceskennis is nodig om te weten welke parameters je moet meten (bijvoorbeeld bij verdroging) of hoe diep je een ...
help
Bepaling modelonzekerheid voor het grondwatermodel van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valstar, J. \ Heijkers, W.J.M. \ Borren, W. \ 2010
In een eerder artikel in dit tijdschrift is aangegeven hoe grondwatermodellen gekalibreerd kunnen worden met de representermethode. Om toch tot een goed onderbouwde schatting van de onzekerheid van de modeluitkomsten te komen, dienen er een aantal as ...
help
Lekkende peilbuizen en slecht afgedichte kleilagen: hatsi-kD \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, K. \ 2010
Diepere aquifers zijn van nature redelijk beschermd tegen verontreiniging door menselijk handelen. Ze kunnen echter geïnfecteerd raken via bijvoorbeeld lekkende peilbuizen. Bij het plaatsen van diepe peilfilters is het daarom voorschrift om kleilagen ...
help
Het gebruik van gekarteerde GxG-schattingen voor de kalibratie van een hydrologisch model \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Veldhuizen, A.A. \ Borren, W. \ Nijsten, G.J. \ 2010
In dit artikel laten wij een mogelijke oplossing zien van een spanningsveld tussen het grote hydrologische belang van het topsysteem in hydrologische modellen enerzijds en het gebrek aan geschikte en voldoende metingen anderzijds. Daartoe beschrijven ...
help
Een snelle benadering van de formule van Hantush \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ Veling, E.J.M. \ 2010
De formule van Hantush voor het interpreteren van tijdsafhankelijke pompproeven in semi-spanningswater is één van de beroemste formules uit de geohydrologie. Het is echter een lastige wiskundige uitdrukking. In de loop der jaren zijn er vaak methoden ...
help
Seizoensinvloeden in het ondiepe grondwater \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Meinardi, C.R. \ 2010
De EU Kaderrichtlijn Water vereist het bepalen van trends in de kwaliteit van het grondwater. De conclusie van Visser (2009) dat het alleen zinvol is om trends aan te geven als de reistijden van het grondwater mee worden beschouwd, is juist. Meinardi ...
help
Een pompproef in een gelaagd freatisch pakket \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Spaans, P.H. \ Lebbink, J. \ Lakeman, J. \ Velzen, T. van \ 2010
De gemeente Hilversum werkt in hoog tempo aan de verbetering van de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer. Hiervoor is onder meer een aanpassing van het kruispunt Soestdijkerstraatweg-Oostereind noodzakelijk. Deze aanpassing bestaat uit d ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.