Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 162

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="modellen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het gebruik van gekarteerde GxG-schattingen voor de kalibratie van een hydrologisch model \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Veldhuizen, A.A. \ Borren, W. \ Nijsten, G.J. \ 2010
In dit artikel laten wij een mogelijke oplossing zien van een spanningsveld tussen het grote hydrologische belang van het topsysteem in hydrologische modellen enerzijds en het gebrek aan geschikte en voldoende metingen anderzijds. Daartoe beschrijven ...
help
Een snelle benadering van de formule van Hantush \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ Veling, E.J.M. \ 2010
De formule van Hantush voor het interpreteren van tijdsafhankelijke pompproeven in semi-spanningswater is één van de beroemste formules uit de geohydrologie. Het is echter een lastige wiskundige uitdrukking. In de loop der jaren zijn er vaak methoden ...
help
Effecten van landgebruiksveranderingen op gemiddelde en extreme afvoer in het Rijnstroomgebied \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hurkmans, R.T.W.L. \ Terink, W. \ Uijlenhoet, R. \ Moors, E.J. \ Troch, P.A.A. \ Verburg, P.H. \ 2009
Recentelijk heeft veel onderzoek plaatsgevonden om de invloed van klimaatverandering te kwantificeren. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld kan er op basis van gemeten data een extreme-waardenverdeling worden geëxtrapoleerd. Een d ...
help
Opinie: digitale geohydrologische informatie via DinoLoket, bruikbaar of liever terug naar de oude grondwaterkaarten? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 2009
Grondwaterhydrologen blijken in toenemende mate gebruik te maken van de op REGIS gebaseerde digitale grondwaterkaarten van TNO die tegenwoordig gratis zijn ter aadplegen via Dinoloket. Er blijkt naast gebruikersgemak ook een gevaar te schuilen in dez ...
help
Een SIMGRO-model voor het Rijnstroomgebied: hoe ver kun je komen met beperkte data en tijd? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Querner, E.P. \ 2009
In Nederland staan toepassingen met SIMGRO synoniem voor complex, gedetailleerd, veel gegevens benodigd etc. Het zijn toepassingen voor een klein gebied (zoals Hupselsebeek), of redelijk groot voor Nederlandse begrippen (zoals noordwest Drentse beken ...
help
Na regen komt interceptie... \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Gerrits, A.M.J. \ 2009
Het proces van tijdelijk bergen van regenwater en het vervolgens weer verdampen daarvan is interceptie genaamd. Als in een hydrologisch model interceptie niet wordt meegenomen, resulteert dit in een foutief bodemvochtgehalte. De auteur ligt in het ko ...
help
Neerslag-afvoermodellering met SOBEK-RR \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Prinsen, G. \ Hakvoort, H.A.M. \ Dahm, R. \ 2009
In het Nederlandse waterbeheer maakt een hydroloog continu keuzes welke model-concepten te gebruiken om vragen te beantwoorden. Voor het modelleren van het neerslag-afvoerproces zijn verschillende modelcodes veelvuldig toegepast. SOBEK-RR is een veel ...
help
Methodologie voor modellering van hydrologische extremen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Willems, P. \ 2009
De methodologie die hier wordt voorgesteld, beoogt neerslaginvoer te produceren die kans ziet om hydrologische extremen te analyseren in hydrodynamische riviermodellen. Met hydrologische extremen worden extreem hoge of lage rivierafvoeren bedoeld, di ...
help
Bayesiaanse identificatie van gebiedsneerslag en modelparameters \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Botterhuis, A.A.J. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Heijkers, W.J.M. \ 2009
De Nederlandse waterbeheerders gebruiken steeds meer modelberekeningen voor de onderbouwing van beleid en planvorming. Het is daarbij van groot belang dat de mate van detail en nauwkeurigheid aansluit bij de vraagstelling. De uitkomsten van modellen ...
help
Verslag NHV dag 15 oktober 2009: "good modelling practice?: neerslag-afvoer modellering van Nederlandse stroomgebieden" \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hakvoort, H.A.M. \ 2009
Wat is precies het onderscheid tussen conceptuele en fysisch gebaseerde neerslag-afvoer modelcodes? En welke zijn eigenlijk beter? Of is dat niet eenduidig?
help
Bepalen van stroomlijnen met behulp van de stroomfunctie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Blonk, A. \ 2009
Momenteel wordt de stroming van grondwater veelal met numerieke methoden berekend. Het numerieke geweld doet de kracht en de schoonheid van de analytische methoden wel eens vergeten. Deze ‘vergeten hydrologie’ heeft namelijk nog tal van onontdekte tr ...
help
Transportmodellering op de schaal van een megasite \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valstar, J. \ Marsman, A. \ Baaren, E. van \ Nieuwkerk, E. van \ 2009
Voor het opzetten van een gebiedsgericht beheer van verontreinigd grondwater in de Rotterdamse havens is een specifieke modelcode ontwikkeld. Hiermee wordt het transport van verontreinigd grondwater inclusief biologische afbraak langs stroombanen ber ...
help
Verslag NHV discussiemiddag over het NHI, 22 januari 2009. Het NHI : zullen alle hydrologen instappen? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Versteeg, R. \ Post, V. \ 2009
De hydrologie van Nederland wordt in het NHI met behulp van Modflow, SIMGRO/MetaSWAP en SOBEK CF in een landsdekkend model gebracht, op een ruimtelijk detailniveau van 250x250 m en een temporeel discretisatieniveau van 1 dag. Alleen het zuidelijk dee ...
help
Opinie : waarom wij in het NHI geloven \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Boukes, H. \ Olsthoorn, T.N. \ 2009
Geruisloos bleek 21 januari 2009 een historische dag voor de Nederlandse hydrologie. Het was de dag dat voor het eerst alle data van het NHI, wat staat voor Nationaal Hydrologisch Instrumentarium, op internet werden geplaatst. Iedereen kan het inzien ...
help
Zou 't verzilten? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bosch, S. \ Wateren-Hoog, B. van der \ Oude Essink, G.H.P. \ Louw, P.G.B. de \ 2009
Verzilting bedreigt de toekomstige zoetwatervoorziening van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De interne zoutdruk neemt toe doordat de kwel in (diepe) polders steeds zouter wordt. Tot op heden kon dit fenomeen met actief beheer onder controle worde ...
help
REGIS klopt niet... \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Doorn, D. van \ Olsthoorn, T. \ 2009
In deze opinie bijdrage een beschouwing over het REGIS systeem. Omdat REGIS is gebaseerd op een set van circa 16.500 matig diepe boringen, die samen ruim 40.000 km2 ondergrond beschrijven, kan het voorkomen, dat REGIS niet perfect is. Een belangrijke ...
help
Rondom MODFLOW (2) : waterbalansen achteraf \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Blonk, A. \ 2008
In de praktijk van het modelleren met MODFLOW komt het regelmatig voor dat een modelleur na een modelberekening constateert dat niet alle modelfluxen zijn bewaard. De modelleur moet dan alle interne MODFLOW vlaggen controleren en zonodig aanzetten wa ...
help
Recycling van lokale verdamping in Europa \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bisselink, B. \ 2008
Toelichtend artikel op het promotieonderzoek, dat onderdeel uitmaakt van het project "Developing adaptive capacity to extreme events in the Rhine basin (ACER). Een belangrijke vraag in het project is hoe te anticiperen op toekomstige klimaatveranderi ...
help
SIMGRO6: we maken de balans op (2) \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Walsum, P.E.V. van \ Veldhuizen, A.A. \ Heijkers, W.J.M. \ 2008
In dit tweede deel staan deelmodellen centraal, met toepassingen voor drainagesimulatie met snelle terugkoppeling vanuit het oppervlaktewater
help
Klimaatverandering en de afvoer van Rijn en Maas \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Wit, M.J.M. de \ Buiteveld, H. \ Deursen, W.P.A. van \ Keller, F. \ Bessembinder, J.J.E. \ 2008
In deze verkenning worden de in WB21 gehanteerde uitgangspunten voor Rijn en Maas bekeken op hun actualiteit. De gevolgen van klimaatverandering voor de rivierafvoeren van de Rijn en Maas onder de KNMI'06 scenario's zijn berekend en vergeleken van de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.